Stypendia w dziedzinie kultury i sztuki

Stypendia miasta Bielska-Białej dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, opieką nad zabytkami lub upowszechnianiem kultury

   Nowe warunki i tryb przyznawania stypendiów osobom zajmującym się twórczością artystyczną, opieką nad zabytkami lub upowszechnianiem kultury oraz wysokości tych stypendiów określa Uchwała nr XVII/383/2020 Rady Miejskiej Bielska-Białej z dnia 17 marca 2020 r., stanowiąca załącznik niniejszego ogłoszenia.
    Stypendia służą wspieraniu rozwoju twórczości artystycznej, upowszechnianiu kultury lub opiece nad zabytkami na terenie miasta Bielsko-Biała.
    Stypendia przyznaje Prezydent Miasta Bielska-Białej raz w roku, w miesiącu czerwcu osobom fizycznym, które działają na rzecz tworzenia, upowszechniania kultury oraz na rzecz opieki nad zabytkami w Bielsku-Białej.
    Przyznawane są na realizację określonego przedsięwzięcia, jako:
a) stypendia twórcze, w następujących dziedzinach: literatura, sztuki plastyczne i wizualne, muzyka, taniec, teatr,
b) stypendia na przedsięwzięcia związane z upowszechnianiem kultury, w następujących dziedzinach: animacja kulturalna, edukacja kulturalna, upowszechnianie dziedzictwa kulturowego miasta Bielska-Białej,
c)  stypendia na przedsięwzięcia związane z opieką nad zabytkami.
Wysokość wypłacanego jednorazowo stypendium wynosi 6 000 zł.

Dodatkowe informacje w sprawie stypendiów można uzyskać w Wydziale Kultury i Sztuki pod numerem telefonu 33/491 14 75.


  Stypendia 2020

 W tym roku złożono w Wydziale Kultury i Sztuki 33 wnioski na stypendia Miasta Bielska-Białej dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, opieką nad zabytkami lub upowszechnianiem kultury. Prezydent Miasta Bielska-Białej Jarosław Klimaszewski przyznał jednorazowe stypendia 11 osobom na realizację następujących przedsięwzięć:

 • Katarzyna Dietrych-Kuzak – „Ekologiczny mebel miejski” – projekt i wykonanie prototypu nowoczesnego ekologicznego mebla miejskiego z materiałów z recyklingu,
 • Joanna Gruszka – „Portret miasta i jego mieszkańców. Narracje o Bielsku-Białej” – cykl wywiadów z mieszkańcami na temat ich związku z miastem, ukazanie zjawisk, społecznych w Bielsku-Białej na podstawie jednostkowych doświadczeń,
 • Marek Kamiński – „Bielskie Archiwum Muzyczne” – zbiór biogramów bielskich artystów i zespołów z elementami historii muzyki, składami zespołów, muzyką i teledyskami,
 • Szymon Karpiński – „Nieuchronne straty i wartościowe zmiany. Kamieniołomy wokół Bielska-Białej na przestrzeni wieków” – photobook zawierający narrację wizualną i tekstową  na temat bielskich kamieniołomów,
 • Piotr Matusik – „Improopera” –  projekt muzyczny łączący świat opery i jazzu,
 • Łukasz Marciniak – „Czas górskiego lasu” - reportaż dźwiękowo-muzyczny  oparty na nagraniu dźwięków gór i lasu, odgłosów zwierząt, rzeki i szumu drzew,
 • Paulina Młynarska – „Powrót do domu” – skomponowanie utworu na kwartet saksofonowy, głos biały i taśmę elektroniczną opartego na melodiach z regionu Podbeskidzia,
 • Jacek Stolarczyk – „Danse Macabre na Cmentarzu Żydowskim w Bielsku-Białej” – wykonania autorskiej aranżacji utworu C. Saint-Saënsa przez Zespół „The ThreeX”
  oraz stworzenie klipu video zrealizowanego w przestrzeni Sali Ceremonii cmentarza,
 • Bartosz Szpak – „Instrumentalny mini-album” – dźwiękowy eksperyment  stanowiący dokumentację dźwiękową miasta,
 • Mateusz Taranowski – „Historianka” – projekt, którego celem jest popularyzacja historii i legend związanych z miastem poprzez cykl obrazów fotograficznych,
 • Anna Witkowicz – „Biała – córka Wisły” – cykl plakatów ekologicznych w stylistyce ilustracyjnej, w którym główną rolę odgrywa personifikacja rzeki Białej.

 

WNIOSEK 2020

OŚWIADCZENIE I KLAUZULA INFORMACYJNA

UCHWAŁA O STYPENDIACH

LISTA STYPENDYSTÓW