Utworzenie listy rzeczoznawców majątkowych - kandydatów na biegłych w postępowaniach administracyjnych prowadzonych przez prezydenta miasta bielska-białej w zakresie działania wydziału mgr oraz nadania regulaminu określającego zasady prowadzenia listy

Podstawa prawna:

Zarządzenie nr ON.0050.1927.2017.MGR z dnia 7 lutego 2017r. Prezydenta Miasta Bielska-Białej

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Nieruchomości

Wymagane dokumenty:

Wniosek o wpis na listę rzeczoznawcy wraz z załącznikami.
Załączniki:

  • Określone w § 2 ust. 1 regulaminu

Termin załatwienia sprawy:

Nieokreślony.

Opłaty:

Nie pobiera się.

Tryb odwoławczy:

Nie przysługuje.

Uwagi:

Wniosek wraz z załącznikami można składać bezpośrednio w Sekretariacie Wydziału Mienia Gminnego i Rolnictwa  Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej (p. 202 II piętro) oraz drogą pocztową na adres: Wydział Mienia Gminnego i Rolnictwa, Urząd Miejski w Bielsku-Białej, Plac Ratuszowy 5, 43-300 Bielsko-Biała.

Zarządzenie w sprawie utworzenia listy rzeczoznawców
Załącznik nr 2 wniosek
Regulamin określający zasady prowadzenia listy rzeczoznawców majątkowych - kandydatów na biegłych w postępowaniach administracyjnych
Załącznik nr 1 cennik
Lista rzeczoznawców