Zmiana rodzaju pojazdu

Podstawa prawna:

Podstawa prawna

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Komunikacji

Wymagane dokumenty:

Wypełniony formularz (druk) wniosku oraz:

 • faktura za wykonaną usługę wystawiona przez podmiot gospodarczy prowadzący działalność gospodarczą w zakresie zmian rodzaju pojazdu
 • zaświadczenie z wykonanego dodatkowego badania technicznego
 • dokument opisu zmian z uprawnionej stacji kontroli pojazdów
 • karta pojazdu - jeżeli była wydana

Do wglądu:

 • dowód osobisty
 • dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia obowiązkowego, zgodnie z warunkami tego ubezpiecznia, ważnej w roku kontroli, lub dowód opłącenia składki za to ubezpieczenie (dotyczy pojazdów zarejestrowanych)

Termin załatwienia sprawy:

Do 30 dni.

Opłaty:

Opłata skarbowa:

 • bez opłaty

Opłata:

 • dowód rejestracyjny - 54,00 zł
 • pozwolenie czasowe - 18,50 zł

 Opłata ewidencyjna za wydanie:

 • dowodu rejestracyjnego - 0,50 zł
 • pozwolenia czasowego 0,50 zł

Tryb odwoławczy:

Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bielska-Białej. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia.

Uwagi:

Wniosek/pismo można składać w systemie tradycyjnym (pocztą, osobiście, przez pełnomocnika) lub poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą - PeUP (SEKAP - www.sekap.pl) albo poprzez platformę ePUAP (epuap.gov.pl). 

Powyższy tryb nie ma zastosowanie do pojazdów, w których zmiana rodzaju następuje przed pierwszą rejestracją, a właściciel dysponuje wyciągiem z nowego świadectwa homologacji po zmianach lub decyzją zwalniającą (art. 66 ust. 4 pkt.6 lit.a)

W przypadku zgłoszenia zmiany rodzaju pojazdu wymagane jest również aktualne okresowe badanie techniczne pojazdu.

Podanie o dokonanie zmian