Narkomania

Plakat

Zasady i tryb postępowania w zakresie przeciwdziałania narkomanii oraz zadania i uprawnienia organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego w tym zakresie określa Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii .

Profilaktyka i terapia uzależnienia od substancji psychoaktywnych innych niż alkohol – wykaz podmiotów z terenu Bielska-Białej

Raport z badania: "Picie alkoholu i używanie narkotyków przez młodzież szkolną z Bielska-Białej"

Raport z badania: "Używanie alkoholu i narkotyków przez uczniów z Bielska-Białej w ocenie nauczycieli"

Przydatne linki