Źródła finansowania rewitalizacji w latach 2014-2020

WSPARCIE MIASTA  W ZAKRESIE REMONTÓW NIERUCHOMOŚCI

Uchwała Rady Miejskiej w Bielsku-Białej w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w zamian za wykonanie remontu elewacji:

Dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków ze środków Gminy Bielsko-Biała będących w dyspozycji Miejskiego Konserwatora Zabytków (dotyczy obiektów wpisanych indywidualnie do rejestru zabytków)

  • Termin składania wniosków: do 30 października, na zadania realizowane w roku następnym,
  • Szczegółowe zasady zawarte są w Uchwale Rady Miejskiej nr XXIV/607/2020 z 29.10.2020 r.,
  • Termin obowiązywania ww. uchwały 31.12.2023 r.,
  • Forma: refundacja (po pozytywnym odbiorze wykonanych prac),
  • Szczegółowych informacji udziela: Miejski Konserwator Zabytków – tel.(33) 4971-554.

Informacje odnośnie szczegółowych zasad