Miejski Program Działań na rzecz Osób Niepełnosprawnych

Herb Bielska-Białej
Herb Bielska-Białej

„Miejski Program Działań na rzecz Osób Niepełnosprawnych do roku 2030” określa następujące cele strategiczne:
- Ułatwianie osobom niepełnosprawnym uzyskania i utrzymania odpowiedniego zatrudnienia oraz promowanie zatrudnienia osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy. 
- Zapewnienie osobom niepełnosprawnym różnorodnych form wsparcia socjalnego umożliwiających pełne uczestnictwo w życiu społecznym.
- Aktywizacja osób niepełnosprawnych oraz podnoszenie świadomości społecznej na kwestie związane z niepełnosprawnością.
- Zapewnienie osobom niepełnosprawnym dostępu do edukacji oraz umożliwianie rozwijania ich zdolności intelektualnych i fizycznych.
- Zwiększanie dostępności transportu i obiektów użyteczności publicznej dla osób niepełnosprawnych.


Program kierowany jest do osób niepełnosprawnych, rodzin osób niepełnosprawnych, a także do jednostek organizacyjnych miasta, instytucji oraz organizacji na rzecz osób niepełnosprawnych jak również do pracodawców, którzy zatrudniają osoby niepełnosprawne.

Dołączone piki: