Instytucje kultury

Teatr

Teatr Polski

Teatr dramatyczny założony w Bielsku-Białej w 1890 roku. Mieści się w zabytkowym gmachu zaprojektowanym przez Emila von Förstera i zgodnie z założeniem architekta przypomina budynek Opery Wiedeńskiej. Zdobi go zabytkowa kurtyna z 1890 przedstawiająca Taniec Nimf,..

Teatr Lalek

Teatr Lalek Banialuka im. Jerzego Zitzmana

Jest jednym z najstarszych teatrów lalek w Polsce i jednym z najbardziej znanych w kraju i na świecie. Założyli go w 1947 roku artyści plastycy Jerzy Zitzman i Zenobiusz Zwolski. Jego zadaniem jest zapewnianie intelektualnych, technicznych i organizacyjnych warunków służących...

KSIĄŻNICA BESKIDZKA

Książnica Beskidzka

To największa biblioteka publiczna w południowej części województwa śląskiego. Zajmuje się popularyzacją książki, informacji, wiedzy i czytelnictwa. Prowadzi działalność biblioteczną, kulturalno-edukacyjną, transgraniczną i informacyjną spełniając jednocześnie funkcję centrum wiedzy o regionie...

BIELSKIE CENTRUM KULTURY

Bielskie Centrum Kultury im. Marii Koterbskiej

To samorządowa instytucja kultury, której celem jest upowszechnianie i popularyzacja kultury w szczególności poprzez organizację szerokiego spektrum imprez kulturalnych i prowadzenie działań z zakresu edukacji kulturalnej i artystycznej. Jest organizatorem ważnych i liczących się festiwali, miedzy innymi

GALERIA BIELSKA BWA

Galeria Bielska BWA

est jedną z dwóch w regionie i największą w mieście profesjonalną galerią promującą najciekawsze zjawiska sztuki współczesnej – od malarstwa i grafiki, po fotografię, performans, instalację i sztukę nowych mediów. W niej koncentrują się ważne wydarzenia związane z upowszechnianiem kultury wysokiej i edukacją,..

MIEJSKI DOM KULTURY

Miejski Dom Kultury

Samorządowa instytucja kultury, której podstawowym celem działalności jest pozyskiwanie i przygotowanie społeczeństwa do kreatywnego uczestnictwa w kulturze. Realizując te cele Miejski Dom Kultury podejmuje działania w dziedzinie wychowania, edukacji i upowszechniania kultury...