Centrum Stomatologiczne NZOZ ProDentist

N.Z.O.Z. Centrum Stomatologiczne ProDentist dla posiadaczy karty rodzina+ oferuje ulgę w opłatach za:

  1. leczenie w zakresie stomatologii zachowawczej w wysokości 10% ceny,
  2. leczenie w zakresie endodoncji w wysokości 10% ceny,
  3. higienizację w wysokości 15% ceny,
  4. stomatologię dziecięcą w wysokości 20% ceny.

Dane teleadresowe:

N.Z.O.Z. Centrum Stomatologiczne ProDentist

ul. Orzeszkowej 87

43-300 Bielsko-Biała

tel./fax: 33 818 22 22

email: info@prodentist.pl

Wejdź na stronę