Regulamin Konkursu Reaguj na hejt!

ulotka

Zarządzeniem Prezydenta Miasta z dnia 6 kwietnia 2023 roku został wprowadzony Regulamin Konkursu dla uczniów szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych, placówek wsparcia dziennego oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych zgłoszonych do projektu ZaJaki.pl pod nazwą Reaguj na hejt!