Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych przy Prezydencie Miasta Bielska-Białej

Powołana Zarządzeniem NR ON.II.0050.421.2019.PS Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 23 maja 2019 r.

W skład powołanej Rady wchodzą:

 • Adam Fabia – Przewodniczący
 • Kazimierz Bieniecki – Wiceprzewodniczący
 • Ewa Swatek – Sekretarz
 • Rozetta Michnik – Członek
 • Tadeusz Gierycz – Członek

Zadania Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych:

 • inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do:
  • integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,
  • realizacji praw osób niepełnosprawnych;
 • opiniowanie projektów powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych;
 • ocena realizacji programów;
 • opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez radę powiatu pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych.

Kontakt do Rady

Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej
pl. Ratuszowy 6
tel. 33 497 14 92
e-mail: politykaspol@bielsko-biala.pl


Protokoły posiedzeń Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych przy Prezydencie Miasta Bielska-Białej