Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych przy Prezydencie Miasta Bielska-Białej

Logo

 

Powołana Zarządzeniem NR ON.II.0050.443.2023.PS Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 30 maja 2023 r. 

W skład powołanej Rady wchodzą:

 • Rozetta Michnik – Przewodnicząca
 • Paweł Pajor – Wiceprzewodniczący
 • Ewa Oczadły – Sekretarz
 • Ewa Swatek - Członek
 • Tadeusz Gierycz - Członek

Zadania Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych:

 • inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do:
  • integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,
  • realizacji praw osób niepełnosprawnych;
 • opiniowanie projektów powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych;
 • ocena realizacji programów;
 • opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez radę powiatu pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych.

Terminy spotkań Rady

Uwaga - po ogłoszeniu terminów spotkań stacjonarnych:

- projekty do zapoznania się przez Radę należy przesłać na 7 dni przed planowanym terminem spotkania,

- terminy spotkania w danym miesiącu mogą ulec zmianie, o czym zostaną poinformowani wszyscy zainteresowani.

 

Kontakt do Rady

Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej
pl. Ratuszowy 6
tel. 33 497 14 92

e-mail

politykaspol@um.bielsko-biala.pl

 


Protokoły posiedzeń Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych przy Prezydencie Miasta Bielska-Białej