Opieka nad dziećmi do lat 3

Oddział  Żłobka Miejskiego przy ul. Pod Grodziskiem 4

Żłobek Miejski w Bielsku-Białej

Żłobek w Bielsku-Białej zlokalizowany jest w trzech placówkach:

  • przy ul. Pod Grodziskiem 4, tel. 33 496 42 23
  • przy ul. Brodzińskiego 22, tel. 33 496 21 80
  • przy ul. Jutrzenki 24, tel. 33 443 23 35

www.zlobekbielsko.pl

Żłobek Miejski w Bielsku-Białej zapewnia opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3. Obejmuje opieką dzieci z terenu miasta Bielska-Białej, a w miarę posiadanych wolnych miejsc może przyjmować także najmłodszych mieszkańców okolicznych gmin. W pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci osób pracujących lub uczących się.

Zasady odpłatności za pobyt dziecka w Żłobku reguluje Uchwała nr XXVI/482/2017 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej  z dnia 28.02.2017 r. z późniejszymi zmianami.

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych funkcjonujących na terenie miasta Bielska-Białej

Przydatne strony:

  • Informacje dla osób, które chcą prowadzić żłobek, klub dziecięcy, zostać dziennym opiekunem lub nianią oraz dla rodziców
  • Informacje o możliwościach pozyskania środków finansowych na tworzenie i funkcjonowanie miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3
  • Informacje o szkoleniach

www.zlobki.mpips.gov.pl
www.mpips.gov.pl
www.efs.mrpips.gov.pl