Poradnictwo

W celu sprawnej realizacji zadań z zakresu wsparcia rodzin, w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej utworzony został Zespół Poradnictwa Specjalistycznego.
Zespół udziela pomocy psychologicznej i doradztwa, zarówno dla klientów MOPS, jak i pozostałych mieszkańców miasta Bielska-Białej.

Do zadań specjalistów należy m.in.:

  • zapewnienie rodzinie przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych dostępu do specjalistycznego poradnictwa, 
  • pomoc dla rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych w formie mediacji i terapii, 
  • organizowanie dla rodzin spotkań w ramach grup wsparcia, 
  • prowadzenie poradnictwa i terapii dla osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą i ich dzieci, dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej oraz rodziców dzieci objętych tą pieczą, pełnoletnich wychowanków placówek i rodzin zastępczych.

Pracownicy Zespołu udzielają także pomocy młodzieży zagrożonej uzależnieniami i ich rodzin, osobom z syndromem dorosłego dziecka alkoholika, jak również osobom z wieloma innymi problemami związanymi z codziennym funkcjonowaniem. 

Dane teleadresowe:

Zespół Poradnictwa Specjalistycznego 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej
ul. Stojałowskiego 19
tel. 33 499 89 40