Centrum Organizacji Pozarządowych

cop

 

Zachęcamy do śledzenia naszego profilu na facebooku, na którym znajdują się najświeższe informacje dotyczące organizacji pozarządowych.

https://www.facebook.com/COPBielskoBiala/   fb

UWAGA!!!

Poniżej prezentujemy wykaz pomieszczeń dostępnych nieodpłatnie dla podmiotów ekonomii społecznej działających na terenie miasta Bielska-Białej oraz na rzecz jego mieszkańców.
Każde pomieszczenie zostało opisane pod względem powierzchni oraz dostępnego wyposażenia, a także posiada przypisane kalendarze, gdzie mogą się Państwo zapoznać z dostępnością danej przestrzeni w wybranym przez Państwa terminie. Rezerwacji sal i pomieszczeń biurowych prosimy dokonywać drogą mailową na adres:  cop@um.bielsko-biala.pl lub telefonicznie: +48 33 4970 790,  +48 33 4971 604,   +48 33 4971 603.

Regulamin Funkcjonowania COP

STRZAŁKA

OFERTA POMIESZCZEŃ - KALENDARZ REZERWACJI

 


INFORMACJE DOTYCZĄCE FUNKCJONOWANIA COPl

Szanowni Państwo,

Centrum Organizacji Pozarządowych otwarte jest  dla przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz mieszkańców zainteresowanych ekonomią społeczną.                                                                          

W razie jakichkolwiek pytań - zachęcamy do kontaktu:                                                                                                          
e-mail: cop@um.bielsko-biala.pl
tel.: 33 497 07 90 lub 33 497 16 33


AKTUALNOŚCI

 

Konsultacje społeczne

konsultacje

5 czerwca 2024 r. rozpoczęły się konsultacje społeczne projektów uchwał:

1) o zmianie Uchwały nr XXI/506/2020 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

2) o zmianie Uchwały nr XXXI/578/2017 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Bielska-Białej,

3) o zmianie Uchwały nr XXI/509/2020 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych oraz właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz miasta Bielska-Białej.

Konsultacje trwają do 19 czerwca 2024 r.

Szczegółowe informacje dotyczące konsultacji dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej: https://bip.um.bielsko.pl/a,89732,konsultacje-spoleczne-projektow-uchwal-z-zakresu-gospodarowania-odpadami-komunalnymi.html
oraz na stronie: https://bielsko-biala.pl/konsultacje/konsultacje-z-mieszkancami/konsultacje-projektow-uchwal-z-zakresu-gospodarowania

Zapraszamy do udziału w konsultacjach!
 

 

Spotkanie online z członkami Rady NIW NIW-CRSO III kadencji.

niw

Narodowy Instytut Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego organizuje 27 maja 2024 r. o godzinie 17:30 spotkanie on-line, skierowane do organizacji pozarządowych.

Spotkanie będzie nie tylko okazją do zadawania pytań, ale także
do podsumowania pracy i decyzji, które zostały podjęte przez Radę w ostatnich miesiącach. Podczas spotkania będzie można poznać się i porozmawiać z członkami Rady NIW NIW-CRSO III kadencji.

Link do rejestracji i spotkania z Radą NIW: https://events.teams.microsoft.com/event/a67a0100-71bd-4b27-aabd-f064c69ba1ab@fe8cdf2d-666a-4636-9966-4da10bef8923

Bezpłatne szkolenie z zakresu aktualnych wymogów prawnych w organizacjach pozarządowych - Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu w NGO.

pranie

Centrum Organizacji Pozarządowych i Centrum Edukacji Społeczno-Ekonomicznej serdecznie zapraszają przedstawicieli organizacji pozarządowych w dniu 11 czerwca 2024 r. w godz. 9.00-15.00 na bezpłatne szkolenie prowadzone w formie hybrydowej pn.:
Aktualne wymogi prawne w organizacjach pozarządowych - Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu w NGO.

Szczegóły w załączniku

 


 

​Nabór kandydatek i kandydatów ze strony pozarządowej na członkinie i członków Komitetów Sterująco-Monitorujących Rządowych Programów Wsparcia Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

komitet sterujący

Narodowy Instytut Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego prowadzi nabór kandydatek i kandydatów ze strony pozarządowej na członkinie i członków Komitetów Sterująco-Monitorujących Rządowych Programów Wsparcia Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

Ogłoszenie o naborze dostępne jest pod linkiem:
https://niw.gov.pl/ogloszenie-o-naborze-kandydatek-i-kandydatow-na-czlonkinie-i-czlonkow-komitetow-sterujaco-monitorujacych-programow-instytutu/

Zgłoszenia należy przesyłać do 29 maja 2024 r. w wersji elektronicznej wraz z załącznikami na adres e-mail: kontakt@niw.gov.pl z dopiskiem w temacie wiadomości: „Nabór do KSM”.
 

 

Beskidzki Festiwal Dobrej Energii

BFDE

Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités”, Krajowy Koordynator Europejskiego Paktu na rzecz Klimatu w Polsce,  zaprasza do udziału w wydarzeniach w ramach 14. Beskidzkiego Festiwalu Dobrej Energii. 
Bielsko-Biała, 25 maja 2024 – w ramach dorocznego Beskidzkiego Festiwalu Dobrej Energii organizowanego przez Urząd Miejski w Bielsku-Białej, Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités”, Krajowy Koordynator Paktu na rzecz Klimatu w Polsce, zaprasza mieszkańców miasta i regionu do udziału w warsztatach edukacyjnych, grach i aktywnościach promujących zapobieganie zmianom klimatycznym i świadomość ekologiczną. 
Szczegóły w załączniku.

Program wydarzenia
 

Konsultacje projektu "Strategii Rozwoju Kultury Bielska-Białej do 2030 roku"

 

Konsultacje

15 maja 2024 r. rozpoczęły się konsultacje projektu dokumentu pn. "Strategia Rozwoju Kultury Bielska-Białej do 2030 roku". 
Konsultacje trwają do 29 maja 2024 r.

Szczegółowe informacje dotyczące konsultowanego projektu dokumentu dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej: https://bip.um.bielsko.pl/a,89318,konsultacje-spoleczne-projektu-strategii-rozwoju-kultury-bielska-bialej-do-2030-roku.html
oraz na stronie: https://bielsko-biala.pl/konsultacje/konsultacje-z-mieszkancami/konsultacje-spoleczne-projektu-strategii-rozwoju-kultury

Zapraszamy do udziału w konsultacjach!

Ruszył nabór formularzy pomysłów biznesowych.

 

owes

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej obszaru południowego informuje o rozpoczęciu naboru Formularzy pomysłów biznesowych w ramach wsparcia na tworzenie i utrzymanie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym  (np. bezrobotnych, niepełnosprawnych, starszych [60+]).
Nabór dokumentów prowadzony jest w terminie od 6.05.2024 r. do 24.05.2024 r. 
W ramach ogłoszonego naboru można otrzymać dotacje na: 
Utworzenie miejsca pracy – wartość dotacji 35 212 zł,
Utrzymanie miejsca pracy – wartość uzależniona od etatu: 1 etat- 38 178 zł, ¾ etatu - 28 634 zł, ½ etatu - 19 089 zł.

O dotacje mogą starać się istniejące przedsiębiorstwa społeczne, grupy inicjatywne tworzące nowe przedsiębiorstwo społeczne oraz istniejące podmioty ekonomii społecznej (np. fundacje, stowarzyszenia, spółki z o.o. non profit), które uzyskają w ramach projektu status przedsiębiorstwa społecznego. Obszar realizacji projektu: powiat bielski,  powiat cieszyński oraz żywiecki oraz miasto Bielsko-Biała. 
Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr telefonów: Stowarzyszenie Bielskie Centrum Przedsiębiorczości - tel. 33 496 02 44, Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne Teatr Grodzki - tel. 33 496 52 19. 
www.owes.bcp.org.pl

 

Rozpoczęcie naboru w otwartym konkursie ofert „Partnerstwo dla wolontariatu”, edycja 2024.

niw

Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego zaprasza do składania wniosków w otwartym konkursie ofert  „Partnerstwo dla wolontariatu”, edycja 2024 w ramach Korpusu Solidarności – Rządowego Programu Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Systematycznego na lata 2018-2030.
 
W ramach konkursu wybrani zostaną Partnerzy Regionalni oraz Partnerzy Lokalni Programu, którzy realizować będą działania w okresie czerwiec 2024 – grudzień 2026. Zadaniem wybranych organizacji będzie pośrednictwo w działaniach wolontariackich, prowadzenie działań promujących wolontariat, szkoleń, poradnictwa oraz współpracy w realizacji Programu w zakresie kształtowania i wspierania lokalnego rozwoju wolontariatu systematycznego.
Szczegóły na stronie: 
https://niw.gov.pl/rozpoczecie-naboru-w-otwartym-konkursie-ofert-partnerstwo-dla-wolontariatu-edycja-2024/​​​​​​

Konsultacje projektu uchwały w sprawie ustalania opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego.

 

Konsultacje

6 maja 2024 r. rozpoczęły się konsultacje projektu uchwały w sprawie ustalania opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego, w roku kalendarzowym w którym kończą 6 lat, w prowadzonych przez Gminę Bielsko-Biała przedszkolach.
Konsultacje trwają do 10 maja 2024 r.

Szczegółowe informacje dotyczące konsultowanego projektu uchwały dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej: https://bip.um.bielsko.pl/a,89118,konsultacje-projektu-uchwaly-w-sprawie-ustalania-oplaty-za-korzystanie-z-wychowania-przedszkolnego-u.html
oraz na stronie: https://bielsko-biala.pl/konsultacje/konsultacje-ngo/konsultacje-projektu-uchwaly-w-sprawie-ustalania-oplaty-za-0

Zapraszamy do udziału w konsultacjach.

​​

Rusza VII edycja konkursu Śląskie Lokalnie.

sląskie lokalnie

6 maja rusza kolenia edycja konkursu Śląskie Lokalnie. Jest to inicjatywa skierowana do organizacji pozarządowych z województwa śląskiego oraz lokalnych działaczy, aktywistów, społeczników, którzy nie są zrzeszeni w żadnej sformalizowanej organizacji. W tym roku można otrzymać nawet 7 500 zł bezzwrotnej dotacji na realizację działań dla społeczności lokalnej. Nabór potrwa 30 dni (do 4 czerwca włącznie).
Wniosek może złożyć:
• grupa trzech pełnoletnich osób, która chce zrealizować swój pomysł na działanie (jako grupa nieformalna),
• młoda organizacja pozarządowa,
• lokalna organizacja pozarządowa, której budżet za rok poprzedni nie przekroczył 50 tys. zł,
• organizacja patronacka (w imieniu grup nieformalnych).
Realizowany pomysł musi mieścić się w katalogu zadań publicznych, dotyczących lokalnej społeczności. Za otrzymane środki można sfinansować wszystko co jest niezbędne do realizacji projektu.
W załączeniu plakat i krótkie resume projektu. 
Szczegóły na 
www.fioslaskie.com.
Biuro projektu Śląskie Lokalnie, ul. Siemińskiego 22, 44-100 Gliwice, mail: 
kontakt@fioslaskie.cominfolinia: 579 650 968.

Zapraszamy!

 

Konsultacje projektu uchwały o zmianie Uchwały Nr VIII/111/2015 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej w sprawie utworzenia Rady Seniorów Miasta Bielska-Białej

 

Konsultacje

29 marca 2024 r. rozpoczęły się konsultacje projektu uchwały  o zmianie Uchwały Nr VIII/111/2015 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie utworzenia Rady Seniorów Miasta Bielska-Białej. 
Konsultacje trwają do 13 kwietnia 2024 r.
Szczegółowe informacje dotyczące konsultowanego projektu uchwały dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej: 
https://bip.um.bielsko.pl/a,88314,konsultacje-spoleczne-uchwaly-o-zmianie-uchwaly-nr-viii1112015-rady-miejskiej-w-bielsku-bialej-z-dni.html
oraz na stronie:  https://bielsko-biala.pl/konsultacje/konsultacje-z-mieszkancami/konsultacje-spoleczne-uchwaly-o-zmianie-uchwaly-nr

Zapraszamy do udziału w konsultacjach!

 

Zostaw 1,5% podatku w Bielsku-Białej.

1,5%

Zachęcamy do pozostawienia 1,5% podatku w Bielsku-Białej i przekazania go na rzecz bielskich organizacji pożytku publicznego! Wykaz bielskich organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2023 obowiązujący w 2024 roku znajduje się na stronie BIP:  https://bip.um.bielsko.pl/a,87414,organizacje-pozytku-publicznego-dzialajace-na-terenie-miasta-bielsko-biala-uprawnione-do-otrzymania-.html

 

27 Lutego - Światowy dzień Organizacji Pozarządowych.

NGO

Dziś Światowy dzień Organizacji Pozarządowych.
Korzystając z okazji składamy najserdeczniejsze życzenia wszystkim przedstawicielom podmiotów ekonomii społecznej, wolontariuszom oraz społecznikom realizacji wszelkich inicjatyw i pomysłów wspierających nasze lokalne społeczeństwo, a także nieustającego zaangażowania i niewyczerpanego źródła satysfakcji z Waszej pracy. 
Dziękujemy, że jesteście.

Konsultacje projektu uchwały w sprawie określenia wysokości opłaty za pobyt w Ośrodku Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej.

 

Konsultacje

14 lutego 2024 r. rozpoczęły się konsultacje projektu uchwały w sprawie określenia wysokości opłaty za pobyt w Ośrodku Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej.
Konsultacje trwają do 20 lutego 2024 r.
Szczegółowe informacje dotyczące konsultowanego projektu uchwały dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej:
https://bip.um.bielsko.pl/a,87870,konsultacje-projektu-uchwaly-w-sprawie-okreslenia-wysokosci-oplaty-za-pobyt-w-osrodku-przeciwdzialan.html
oraz na stronie: https://bielsko-biala.pl/konsultacje/konsultacje-ngo/konsultacje-projektu-uchwaly-w-sprawie-okreslenia-wysokosci-oplaty-za-0
Zapraszamy do udziału w konsultacjach!

Przyjdź na spotkanie i zostań wolontariuszem.

Zostań Maltańczykiem

W imieniu Zakonu Maltańskiego Polska Order of Malta Poland zapraszamy na spotkanie informacyjne dotyczące działań opartych na wolontariacie Fundacji Pomoc Maltańska - Maltańska Służba Medyczna. Spotkanie ma na celu promowanie aktywności społecznej i zaangażowania wolontariuszy w lokalnej społeczności. 
Data: 09.02.2024
Godzina: 17:00
Miejsce: Maltański Ośrodek Pomocy, Bielsko-Biała, ul. Harcerska 6A.

Plan spotkania:   
1. Przywitanie i krótkie wprowadzenie do organizacji. 
2. Prezentacja projektów społecznych i ich celów. 
3. Omówienie możliwości wolontariatu oraz korzyści płynących z zaangażowania się w działania Zakonu Maltańskiego. 
4. Dyskusja i pytania od uczestników. 
5.Czas na indywidualne rozmowy i zgłoszenia chęci udziału w projekcie.   
Organizator prosi o potwierdzenie swojego udziału poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres
slawomir.ciempa@zakonmaltanski.pldo 06.02.2024 z informacją o liczbie osób uczestniczących. 
więcej na stronach 

www.pomocmaltanska.org
www.rodzina.pomocmaltanska.org

Konsultacje Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Bielska-Białej na 2024 r..

 

Konsultacje

18 stycznia 2024 r. rozpoczęły się konsultacje projektu Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Bielska-Białej na 2024 rok.
Konsultacje trwają do 8 lutego 2024 r.
Szczegółowe informacje na temat konsultacji dostępne są pod adresem: 
https://bielsko-biala.pl/konsultacje/konsultacje-ngo/konsultacje-programu-opieki-nad-zwierzetami-bezdomnymi-oraz-1
oraz w Biuletynie Informacji Publicznej: https://bip.um.bielsko.pl/a,87703,konsultacje-projektu-programu-opieki-nad-zwierzetami-bezdomnymi-oraz-zapobiegania-bezdomnosci-zwierz.html
Informacji na temat konsultacji udzielają pracownicy Wydziału Gospodarki Miejskiej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej.
Zapraszamy do udziału w konsultacjach.

Konsultacje projektu uchwały w sprawie uchwalenia statutu Powiatowego Urzędu Pracy w Bielsku-Białej.

 

Konsultacje

28 grudnia 2023 r. rozpoczęły się konsultacje projektu uchwały w sprawie uchwalenia statutu Powiatowego Urzędu Pracy w Bielsku-Białej.
Konsultacje trwają do 11 stycznia 2024 r.
Szczegółowe informacje dotyczące konsultacji dostępne są pod adresem: 
https://bielsko-biala.pl/konsultacje/konsultacje-ngo/konsultacje-projektu-uchwaly-w-sprawie-uchwalenia-statutu-powiatowego
oraz w Biuletynie Informacji Publicznej: https://bip.um.bielsko.pl/a,87526,konsultacje-projektu-uchwaly-w-sprawie-uchwalenia-statutu-powiatowego-urzedu-pracy-w-bielsku-bialej.html
Zapraszamy do udziału w konsultacjach.

 

Konsultacje projektu uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach treningowych lub wspomaganych.

 

Konsultacje

28 grudnia 2023 r. rozpoczęły się konsultacje projektu uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach treningowych lub wspomaganych.
Konsultacje trwają do 19 stycznia 2024 r.
Szczegółowe informacje dotyczące konsultowanego projektu uchwały dostępne są pod adresem:
https://bielsko-biala.pl/konsultacje/konsultacje-ngo/konsultacje-projektu-uchwaly-w-sprawie-ustalenia-szczegolowych-zasad 
oraz w Biuletynie Informacji Publicznej: https://bip.um.bielsko.pl/a,87519,konsultacje-projektu-uchwaly-w-sprawie-ustalenia-szczegolowych-zasad-ponoszenia-odplatnosci-za-pobyt.html
Zapraszamy do udziału w konsultacjach.

Konsultacje projektu uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Bielsko-Biała.

 

Konsultacje

28 grudnia 2023 r. rozpoczęły się konsultacje projektu uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Bielsko-Biała.
Konsultacje trwają do 2 stycznia 2024 r.
Szczegółowe informacje dotyczące konsultacji dostępnie są po adresem:
https://bielsko-biala.pl/konsultacje/konsultacje-ngo/konsultacje-projektu-uchwaly-w-sprawie-ustalenia-sieci-publicznych-0
oraz w Biuletynie Informacji Publicznej: https://bip.um.bielsko.pl/a,87513,konsultacje-projektu-uchwaly-w-sprawie-ustalenia-sieci-publicznych-przedszkoli-i-oddzialow-przedszko.html
Zapraszamy do udziału w konsultacjach!

Konsultacje społeczne projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Bielska-Białej do roku 2030.

 

Konsultacje

27 grudnia 2023 r. rozpoczęły się konsultacje społeczne projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Bielska-Białej do roku 2030.
Konsultacje trwają do 28 stycznia 2024 r.
Szczegółowe informacje dotyczące konsultacji dostępnie są po adresem:
 https://bielsko-biala.pl/konsultacje/konsultacje-z-mieszkancami/konsultacje-spoleczne-projektu-gminnego-programu
oraz w Biuletynie Informacji Publicznej:  https://bip.um.bielsko.pl/a,87495,konsultacje-spoleczne-projektu-gminnego-programu-rewitalizacji-bielska-bialej-do-roku-2030.html
Zapraszamy do udziału w konsultacjach!

Konsultacje projektów uchwał z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi.

 

Konsultacje

22 grudnia 2023 r. rozpoczęły się konsultacje projektów uchwał:
1) w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
2) o zmianie Uchwały Nr XXI/507/2020 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej w sprawie zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.

Konsultacje trwają do 5 stycznia 2024 r.

Szczegółowe informacje dotyczące konsultacji dostępnie są po adresem:  https://bielsko-biala.pl/konsultacje/konsultacje-z-mieszkancami/konsultacje-spoleczne-projektow-uchwal-z-zakresu
oraz w Biuletynie Informacji Publicznej:  https://bip.um.bielsko.pl/a,87487,konsultacje-spoleczne-projektow-uchwal-z-zakresu-gospodarowania-odpadami-komunalnymi.html
Zapraszamy do udziału w konsultacjach!

RADA DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO W BIELSKU-BIAŁEJ MA SWOJE LOGO!