Centrum Organizacji Pozarządowych

cop

 

Zachęcamy do śledzenia naszego profilu na facebooku, na którym znajdują się najświeższe informacje dotyczące organizacji pozarządowych.

https://www.facebook.com/COPBielskoBiala/   fb

UWAGA!!!

Poniżej prezentujemy wykaz pomieszczeń dostępnych nieodpłatnie dla podmiotów ekonomii społecznej działających na terenie miasta Bielska-Białej oraz na rzecz jego mieszkańców.
Każde pomieszczenie zostało opisane pod względem powierzchni oraz dostępnego wyposażenia, a także posiada przypisane kalendarze, gdzie mogą się Państwo zapoznać z dostępnością danej przestrzeni w wybranym przez Państwa terminie. Rezerwacji sal i pomieszczeń biurowych prosimy dokonywać drogą mailową na adres:  cop@um.bielsko-biala.pl lub telefonicznie: +48 33 4970 790,  +48 33 4971 604,   +48 33 4971 603.

STRZAŁKA

OFERTA POMIESZCZEŃ - KALENDARZ REZERWACJI


INFORMACJE DOTYCZĄCE FUNKCJONOWANIA COPl

Szanowni Państwo,

Centrum Organizacji Pozarządowych otwarte jest  dla przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz mieszkańców zainteresowanych ekonomią społeczną.                                                                          

W razie jakichkolwiek pytań - zachęcamy do kontaktu:                                                                                                          
e-mail: cop@um.bielsko-biala.pl
tel.: 33 497 07 90 lub 33 497 16 33


AKTUALNOŚCI

ŚWIĄTECZNY PIKNIK ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

Plakat - piknik

Serdecznie zapraszamy od udziału w XI edycji Pikniku Organizacji Pozarządowych, który odbędzie się 16 grudnia br. w Centrum Handlowych Gemini Park w Bielsku-Białej w godz. 12.00 - 18.00. 

Konsultacje projektu uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli praktycznej nauki zawodu we wszystkich typach szkół i na kwalifikacyjnych kursach zawodowych, dla których organem prowadzącym jest Bielsko-Biała

 

Konsultacje

30 listopada rozpoczęły się konsultacje projektu uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli praktycznej nauki zawodu we wszystkich typach szkół i na kwalifikacyjnych kursach zawodowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Bielsko-Biała.
Konsultacje trwają do 7 grudnia 2023 r. 
Szczegółowe informacje dotyczące konsultacji dostępne są na stronie: https://bielsko-biala.pl/konsultacje/konsultacje-ngo/konsultacje-projektu-uchwaly-w-sprawie-okreslenia-tygodniowego-0  
oraz w Biuletynie Informacji Publicznej: https://bip.um.bielsko.pl/a,87283,konsultacje-projektu-uchwaly-w-sprawie-okreslenia-tygodniowego-obowiazkowego-wymiaru-godzin-zajec-na.html

Zapraszamy do udziału w konsultacjach!

Konsultacje społeczne Planu Gospodarki Niskoemisyjnej oraz Planu działań na rzecz zrównoważonej energii i klimatu (SECAP) dla miasta Bielska-Białej

 

Konsultacje

30 listopada rozpoczęły się konsultacje społecznej Planu Gospodarki Niskoemisyjnej oraz Planu działań na rzecz zrównoważonej energii i klimatu (SECAP) dla miasta Bielska-Białej.
Konsultacje trwają do 14 grudnia 2023 r. 
Szczegółowe informacje dotyczące konsultacji dostępne są na stronie: https://bielsko-biala.pl/konsultacje/konsultacje-z-mieszkancami/konsultacje-spoleczne-planu-gospodarki-niskoemisyjnej-oraz 
oraz w Biuletynie Informacji Publicznej: https://bip.um.bielsko.pl/a,87278,konsultacje-planu-gospodarki-niskoemisyjnej-oraz-planu-dzialan-na-rzecz-zrownowazonej-energii-i-klim.html

Zapraszamy do udziału w konsultacjach!

Bezpłatne szkolenie prowadzone w formie hybrydowej pn.: Aktualne wymogi prawne w organizacjach pozarządowych

szkolenie 3

Centrum Organizacji Pozarządowych serdecznie zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych w dniu 5 grudnia 2023 r. w godz. 9.00-15.00 na bezpłatne szkolenie prowadzone w formie hybrydowej pn.: Aktualne wymogi prawne w organizacjach pozarządowych.
W programie: 
1. Władze stowarzyszenia – obowiązki i kompetencje.
2. Władze fundacji – obowiązki i kompetencje.
3. Wybory do władz i zatrudnianie/wynagrodzenia osób będących we władzach.
4. Podpisywanie umów z członkiem zarządu w podmiotach ekonomii społecznej.
5. Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych. 
6. Regulaminy i inne dokumenty w NGO.
7. Odpowiedzialność członków władz w NGO.
Zajęcia poprowadzi: Trener i ekspert prawa pracy z wieloletnią praktyką w prowadzeniu podmiotów ekonomii społecznej. Prowadzi szkolenia stacjonarne i online dla organizacji pozarządowych.
Miejsce szkolenia: Szkolenie organizowane jest w formie HYBRYDOWEJ: stacjonarnie lub online (do wyboru dla uczestnika).
Stacjonarnie: Szkolenie odbywać się będzie w Centrum Organizacji Pozarządowych w Bielsku-Białej przy ul. Cieszyńskiej 18.
Online: Osoby zakwalifikowane na szkolenie otrzymają drogą mailową informację o dostępie do bezpłatnej platformy. 
Szczegółowych informacji udzielają pracownicy COP pod nr telefonu 33/497-07-90, e-mail: cop@um.bielsko-biala.pl.
Zainteresowanych udziałem w szkoleniu prosimy o zgłaszanie się poprzez kontakt mailowy w terminie do 30 listopada 2023 r.

Zapraszamy

Bezpłatne szkolenie prowadzone w formie hybrydowej pn.: Zarządzanie finansami w organizacjach pozarządowych – czyli czy zarząd musi mieć pojęcie o rachunkowości? 

szkolenie 2

Centrum Organizacji Pozarządowych serdecznie zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych w dniu 23 listopada 2023 r. w godz. 12.00-18.00 na kolejne, bezpłatne szkolenie prowadzone w formie hybrydowej, pn.: "Zarządzanie finansami w organizacjach pozarządowych – czyli czy zarząd musi mieć pojęcie o rachunkowości?"
W programie: 
1. Działalność pożytku publicznego – prowadzenie działalności statutowej i gospodarczej przez NGO.
2. Obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych. 
3. Które organizacje mogą prowadzić uproszczoną ewidencję przychodów i kosztów.
4. Polityka rachunkowości – jak zarządzać dokumentami księgowymi w organizacji.
5. Zamknięcie roku – sprawozdawczość finansowa – sporządzanie, podpisywanie i publikowanie sprawozdania, sporządzanie deklaracji CIT 8.
6. Odpowiedzialność za prowadzenie księgowości w NGO.
Zajęcia poprowadzi: Ekspert z wieloletnią praktyką w prowadzeniu księgowości i finansów w ngo, trener i doradca księgowy specjalizujący się w tematyce ekonomii społecznej.
Miejsce szkolenia: Szkolenie organizowane jest w formie HYBRYDOWEJ: stacjonarnie lub online (do wyboru dla uczestnika).
Stacjonarnie: Szkolenie odbywać się będzie w Centrum Organizacji Pozarządowych w Bielsku-Białej przy ul. Cieszyńskiej 18.
Online: Osoby zakwalifikowane na szkolenie otrzymają drogą mailową informację o dostępie do bezpłatnej platformy. 
Szczegółowych informacji udzielają pracownicy COP pod nr telefonu 33/497-07-90, e-mail: cop@um.bielsko-biala.pl.
Zainteresowanych udziałem w szkoleniu prosimy o zgłaszanie się poprzez kontakt mailowy w terminie do 20 listopada 2023 r. do godz. 10.00.
Zapraszamy

Konsultacje projektu uchwały w sprawie Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii dla Bielska-Białej

 

Konsultacje

15 listopada br. rozpoczęły się konsultacje projektu uchwały w sprawie Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii dla Bielska-Białej
Konsultacje trwają do 21 listopada 2023 r.
Szczegółowe informacje dotyczące konsultacji dostępne są na stronie: https://bielsko-biala.pl/konsultacje/konsultacje-ngo/konsultacje-projektu-uchwaly-w-sprawie-gminnego-programu-profilaktyki-1
oraz w Biuletynie Informacji Publicznej: https://bip.um.bielsko.pl/a,87157,konsultacje-projektu-uchwaly-w-sprawie-gminnego-programu-profilaktyki-i-rozwiazywania-problemow-alko.html
Zapraszamy do udziału w konsultacjach!

 

Bezpłatne szkolenie prowadzone w formie hybrydowej pn.: Jak przygotować, zrealizować i rozliczyć ofertę realizacji zadania publicznego

SZKOLENIE 1

Centrum Organizacji Pozarządowych serdecznie zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych w dniu 13 listopada 2023 r. w godz. 9.00-15.00 na bezpłatne szkolenie prowadzone w formie hybrydowej pn.: Jak przygotować, zrealizować i rozliczyć ofertę realizacji zadania publicznego

W programie:
1. Co to jest otwarty konkurs ofert? 
2. Logika projektowa – czyli każdy projekt rządzi się tymi samymi prawami!
3. Omówienie krok po kroku wzoru oferty realizacji zadania publicznego, o której mowa w art. 14 ust. 1/2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
4. Bez problemu nie ma projektu! – czyli jak przeprowadzić analizę potrzeb.
5. Jak przygotować prawidłowo plan i harmonogram. Przydatne narzędzia – harmonogram Gantta.
6. Rodzaje rezultatów: jak je określić i jak je zmierzyć. Ewaluacja projektu.
7. Budżet nie taki straszny – jak określić jednostki miary i stawki. Jak wykazać wkład własny.
8. Zasoby kadrowe, rzeczowe, osobowe – czyli jak pokazać potencjał do realizacji projektu.
9. Realizacja projektu – co zrobić żeby prawidłowo zrealizować zadanie.
10. Przygotowanie sprawozdania z realizacji, opisywanie dokumentów finansowych związanych z realizacją projektu.
Zajęcia poprowadzi:
Ekspert z wieloletnią praktyką w opracowywaniu, realizowaniu i rozliczaniu projektów dla organizacji pozarządowych, doświadczony doradca i trener specjalizujący się w tematyce ekonomii społecznej.
Miejsce szkolenia:
Szkolenie organizowane jest w formie HYBRYDOWEJ: stacjonarnie lub online (do wyboru dla uczestnika).
Stacjonarnie: Szkolenie odbywać się będzie w Centrum Organizacji Pozarządowych w Bielsku-Białej przy ul. Cieszyńskiej 18.
Online: Osoby zakwalifikowane na szkolenie otrzymają drogą mailową informację o dostępie do bezpłatnej platformy.
Szczegółowych informacji udzielają pracownicy COP pod nr telefonu 33/497-07-90, e-mail: cop@um.bielsko-biala.pl.
Zainteresowanych udziałem w szkoleniu prosimy o zgłaszanie się poprzez kontakt telefoniczny lub mailowy w terminie do 10 listopada 2023 r.
Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc decyduje kolejność zgłoszeń.
ZAPRASZAMY!

 

​Konsultacje projektu uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i  specjalistyczne  usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania oraz szczegółowych warunków przyznawania usług sąsiedzkich, ich wymiaru, zakresu i sposobu rozliczania wykonywania takich usług.

 

Konsultacje

25 października br. rozpoczęły się konsultacje projektu uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i  specjalistyczne  usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania oraz szczegółowych warunków przyznawania usług sąsiedzkich, ich wymiaru, zakresu i sposobu rozliczania wykonywania takich usług.

Szczegółowe informacje dotyczące konsultacji dostępne są na stronie: https://bielsko-biala.pl/konsultacje/konsultacje-ngo/konsultacje-projektu-uchwaly-w-sprawie-szczegolowych-warunkow-0

oraz w Biuletynie Informacji Publicznej: https://bip.um.bielsko.pl/a,86970,konsultacje-projektu-uchwaly-w-sprawie-szczegolowych-warunkow-przyznawania-odplatnosci-za-uslugi-opi.html

Konsultacje trwają do 2 listopada 2023 r.

Zapraszamy do udziału w konsultacjach!

 

Konsultacje projektu uchwały o zmianie Uchwały Nr XXXI/579/2017 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

Konsultacje

25 października br. rozpoczęły się konsultacje projektu uchwały o zmianie Uchwały Nr XXXI/579/2017 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Szczegółowe informacje dotyczące konsultacji dostępne są na stronie: https://bielsko-biala.pl/konsultacje/konsultacje-ngo/konsultacje-projektu-uchwaly-o-zmianie-uchwaly-nr-xxxi5792017-rady-0

oraz w Biuletynie Informacji Publicznej: https://bip.um.bielsko.pl/a,86967,konsultacje-projektu-uchwaly-o-zmianie-uchwaly-nr-xxxi5792017-rady-miejskiej-w-bielsku-bialej-w-spra.html

Konsultacje trwają do 8 listopada 2023 r.

Zapraszamy do udziału w konsultacjach!

Konsultacje projektu uchwały w sprawie projektu ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Bielsko-Biała

 

Konsultacje

25 października br. rozpoczęły się konsultacje projektu uchwały w sprawie projektu ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Bielsko-Biała.

Szczegółowe informacje dotyczące konsultacji dostępne są na stronie:  https://bielsko-biala.pl/konsultacje/konsultacje-ngo/konsultacje-projektu-uchwaly-w-sprawie-projektu-ustalenia-planu-sieci

oraz w Biuletynie Informacji Publicznej: https://bip.um.bielsko.pl/a,86965,konsultacje-projektu-uchwaly-w-sprawie-projektu-ustalenia-planu-sieci-publicznych-przedszkoli-i-oddz.html

Konsultacje trwają do 30 października 2023 r.

Konsultacje projektu uchwały w sprawie projektu ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Bielsko-Biała

 

Konsultacje

25 października br. rozpoczęły się konsultacje projektu uchwały w sprawie projektu ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Bielsko-Biała.

Szczegółowe informacje dotyczące konsultacji dostępne są na stronie:  https://bielsko-biala.pl/konsultacje/konsultacje-ngo/konsultacje-projektu-uchwaly-w-sprawie-projektu-ustalenia-planu-sieci

oraz w Biuletynie Informacji Publicznej: https://bip.um.bielsko.pl/a,86965,konsultacje-projektu-uchwaly-w-sprawie-projektu-ustalenia-planu-sieci-publicznych-przedszkoli-i-oddz.html

Konsultacje trwają do 30 października 2023 r.

są na stronie:  https://bielsko-biala.pl/konsultacje/konsultacje-ngo/konsultacje-projektu-uchwaly-w-sprawie-projektu-ustalenia-planu-sieci

oraz w Biuletynie Informacji Publicznej: https://bip.um.bielsko.pl/a,86965,konsultacje-projektu-uchwaly-w-sprawie-projektu-ustalenia-planu-sieci-publicznych-przedszkoli-i-oddz.html

Konsultacje trwają do 30 października 2023 r.

Zapraszamy do udziału w konsultacjach!

 

Sztafeta 300 x 300 metrów na 300 lat Białej 

Z okazji 300. rocznicy nadania praw miejskich Białej, Stowarzyszenie Niezależni.BB razem z radami osiedli Biała Krakowska, Biała Północ, Biała Wschód, Biała Śródmieście, Grunwaldzkim i Lipnikiem organizują „Sztafetę 300 x 300 na 300-lecie Białej”. Wydarzenie odbędzie się 14 października, start godzina 12.00.

Serdecznie zapraszamy!

sztafeta

Konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nrXX/468/2020 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 23 czerwca 2020 r.

 

Konsultacje

6 października 2023 r. rozpoczęły się konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nrXX/468/2020 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 23 czerwca 2020 r.
Konsultacje trwają do 11 października 2023 r.
Szczegółowe informacje dotyczące konsultacji dostępne są pod adresem: https://bielsko-biala.pl/konsultacje/konsultacje-ngo/konsultacje-projektu-uchwaly-w-sprawie-zmiany-uchwaly-nr-xx4682020-0


oraz w Biuletynie Informacji Publicznej: https://bip.um.bielsko.pl/a,86845,konsultacje-projektu-uchwaly-w-sprawie-zmiany-uchwaly-nr-xx4682020-rady-miejskiej-w-bielsku-bialej-z.html

Zapraszamy do udziału w konsultacjach!

Otwarcie nowej siedziby Centrum Organizacji Pozarządowych 

Serdecznie zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz osoby zainteresowane ekonomią społeczną na uroczyste otwarcie nowej siedziby Centrum Organizacji Pozarządowych przy ul. Cieszyńskiej 18. Start wydarzenia 22 września 2023 r. godz. 15.00. Zaplanowaliśmy wiele atrakcji i niespodzianek 🎊🎉

otwarcie cop

Konsultacje projektu uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024-2028.

Konsultacje

14 września 2023 r. rozpoczęły się konsultacje projektu uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024-2028.

Konsultacje trwają do 25 września 2023 r.

Szczegółowe informacje dotyczące konsultacji dostępne są pod adresem: https://bielsko-biala.pl/.../konsultacje-projektu-uchwaly...

oraz w Biuletynie Informacji Publicznej: https://bip.um.bielsko.pl/a,86605,konsultacje-projektu...

Zapraszamy do udziału w konsultacjach!

 

Konsultacje projektu uchwały w sprawie Programu współpracy Miasta Bielska-Białej z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 r

Konsultacje

11 września br. rozpoczęły się konsultacje projektu uchwały w sprawie Programu współpracy Miasta Bielska-Białej z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 r.

Konsultacje trwają do 22 września 2023 r.

Szczegółowe informacje dotyczące konsultacji dostępne są na stronie: https://bielsko-biala.pl/konsultacje/konsultacje-ngo/konsultacje-projektu-uchwaly-w-sprawie-programu-wspolpracy-miasta-1

oraz w Biuletynie Informacji Publicznej: https://bip.um.bielsko.pl/a,86588,konsultacje-projektu-uchwaly-w-sprawie-programu-wspolpracy-miasta-bielska-bialej-z-organizacjami-poz.html

Zapraszamy do udziału w konsultacjach!

Informacja dla obywateli Ukrainy

obowiązek szkolny

 

Obowiązek nauki i obowiązek szkolny

Obowiązek szkolny i obowiązek nauki - wersja w języku  ukraińskim

Zał. 1 Oświadczenie o nauce w ukraińskim systemie oświaty

Zał. 2 Nabór do szkół ponadpodstawowych

Konsultacje społeczne

 

Konsultacje

Uprzejmie informujemy, iż rozpoczęły się konsultacje społeczne:

Projektu uchwały w sprawie przyjęcia "Lokalnego Planu Deinstytucjonalizacji dla Miasta Bielska-Białej do roku 2026".

Szczegółowe informacje dotyczące konsultacji dostępne są na stronie: https://bielsko-biala.pl/konsultacje/konsultacje-ngo/konsultacje-spoleczne-projektu-uchwaly-w-sprawie-przyjecia-lokalnego

oraz w Biuletynie Informacji Publicznej: https://bip.um.bielsko.pl/a,86275,konsultacje-spoleczne-projektu-uchwaly-w-sprawie-przyjecia-lokalnego-programu-pomocy-spolecznej-loka.html

Konsultacje trwają do 25 sierpnia 2023 r.

Jednostką wyznaczoną do udzielania wyjaśnień w związku z przedmiotem konsultacji jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej, tel. (33) 49 95 650.

Zapraszamy do udziału w konsultacjach!

 

Bezpłatne szkolenia dla NGO w Bielsku-Białej i Częstochowie 

szkolenie NGO

Marszałek Województwa Śląskiego zaprasza na szkolenia p.n.  „Dotacje – dostępne źródła, sposoby aplikacji i rozliczania. Dotacje – stwórz własny Projekt”, „Dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami. Promocja w organizacji”, które odbędą się:

 • 12 września 2023 r. w  Bielsku-Białej – Zamek Książąt Sułkowskich (Atrium, ul. Wzgórze 16) o godz. 9.00 – 12.20.
 • 19 września 2023 r. w Częstochowie – Sala Sesyjna Starostwa Powiatowego w Częstochowie (ul. Jana III Sobieskiego 9) o godz. 9.00 – 12.20.

Szkolenia dla organizacji pozarządowych z województwa śląskiego są bezpłatne. Zapisów można dokonywać pod adresem: ngo@slaskie.pl do 10 września 2023 r.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej:

https://ngo.slaskie.pl/content/dwa-szkolenia-dla-ngo

Zapraszamy do udziału!

Projekt „SUPERADA” - spotkanie z przedstawicielami organizacji pozarządowych

superada

Fundacja Instytut Inicjatyw Lokalnych im. prof. Waleriana Pańki serdecznie zaprasza wszystkich społeczników oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na terenie Miasta Bielsko-Biała do udziału w spotkaniu, którego tematem będą Rady Działalności Pożytku Publicznego. Celem spotkania jest przede wszystkim poznanie i ocena kondycji III sektora w mieście oraz zaznajomienie uczestników z tematem lokalnych Rad Działalności Pożytku Publicznego.

Spotkanie odbędzie się w czwartek, 17 sierpnia, o godz. 16.00 w siedzibie Centrum Organizacji Pozarządowych w Bielsku-Białej (pl. Opatrzności Bożej 18). 

Link do strony projektu: https://instytutpanki.pl/superada/

Wszystkie osoby, które chcą wziąć udział w spotkaniu proszone są o potwierdzenie swojej obecności za pomocą wiadomości mailowej lub telefonicznie. 
Fundacja Instytut Inicjatyw Lokalnych im. prof. Waleriana Pańki
tel.: 500-669-987
email.: superada@instytutpanki.pl

 

Konsultacje społeczne

 

Konsultacje

Uprzejmie informujemy, iż rozpoczęły się konsultacje społeczne:

Projektu uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i szkół specjalnych, prowadzonych przez Miasto Bielsko-Biała, z uwzględnieniem szkół ponadpodstawowych i szkół specjalnych mających siedzibę na obszarze Miasta Bielska-Białej prowadzonych przez inne organy prowadzące, obowiązującego od dnia 1 września 2023 r.

Szczegółowe informacje dotyczące konsultacji dostępne są na stronie: https://bielsko-biala.pl/konsultacje/konsultacje-ngo/konsultacje-w-sprawie-planu-sieci-publicznych-szkol-ponadpodstawowych-i

oraz w Biuletynie Informacji Publicznej: https://bip.um.bielsko.pl/a,86190,konsultacje-projektu-uchwaly-w-sprawie-planu-sieci-publicznych-szkol-ponadpodstawowych-i-szkol-specj.html

Konsultacje trwają do 10 sierpnia 2023 r.

Informacji związanych z przedmiotem konsultacji udzielają pracownicy Wydziału Edukacji i Sportu, tel. 33/ 470 12 87. 

Zapraszamy do udziału w konsultacjach!

 

Konkurs grantowy

grant

Zapraszamy do składania wniosków o grant w wysokości 15 tys. zł na realizację projektów z zakresu ochrony środowiska i edukacji z tym związanej. Ideą programu jest wsparcie samorządów, placówek oświatowych, stowarzyszeń i fundacji.

Wniosek można złożyć elektronicznie na stronie https://www.gaz-system.pl/pl/odpowiedzialny-biznes/fundusz-naturalnej-energii.html i dzięki dofinansowaniu zrealizować swój pomysł w jednym z tematów programu:

 • Zielona pracownia - tworzenie miejsc do edukacji na zewnątrz, eksperymentowania, rozwoju pasji w zielonej zagospodarowanej przestrzeni,
 • Ogród marzeń - zagospodarowanie terenów zielonych do wypoczynku, zabawy i obcowania z przyrodą, wspólna przestrzeń do tworzenia użytecznego otoczenia,
 • Drzewa blisko nas - zagospodarowanie terenów poprzez sadzenie drzew i krzewów we współpracy z nadleśnictwami oraz wydziałami w gminach i miastach odpowiedzialnymi za sadzenie drzew, w tym zakup sadzonek i wykonanie nasadzeń.

Pytania można kierować drogą mailową na adres fne@gaz-system.pl lub poprzez kontakt telefoniczny: Wioletta Sadowska tel. 609 021 726 / Iwona Kaszuba-Zając tel. 665 990 123. 

Konkurs grantowy Pozytywnie Otwarci

pozytywnie otwarci

Trwa przyjmowanie zgłoszeń w konkursie grantowym Pozytywnie Otwarci, którego celem jest profilaktyka HIV/AIDS oraz podnoszenie w społeczeństwie poziomu wiedzy o życiu z tym wirusem. Fundator grantów, firma Gilead Sciences Poland, przekaże autorom najciekawszych projektów aż do 30 tys. złotych na ich realizację. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w październiku, a wręczenie nagród – na przełomie listopada i grudnia podczas warszawskich obchodów Światowego Dnia AIDS.

Konkurs Pozytywnie Otwarci jest skierowany do organizacji pozarządowych, organów samorządów lokalnych i publicznych placówek ochrony zdrowia. Informacje o tegorocznych tematach konkursowych i regulaminie oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie www.pozytywnieotwarci.pl.

Zaproszenie na warsztaty: Fundraising pozaprojektowy

fundraising

 

Bezpłatne szkolenie dla NGO poświęcone realizacji zadań publicznych

zaproszenie

Marszałek Województwa Śląskiego zaprasza na szkolenie dla organizacji pozarządowych z regionu poświęcone realizacji zadań publicznych, które odbędzie się 14 czerwca 2023 r.

Szkolenie dla organizacji jest bezpłatne, realizowane będzie w formie stacjonarnej (Sala Kolumnowa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego Katowice, ul. Dąbrowskiego 23) w godzinach 10.00-13.00. Zapisów można dokonywać pod adresem: ngo@slaskie.pl do 13 czerwca 2023 r.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej:

https://ngo.slaskie.pl/content/realizacja-zadania-publicznego?fbclid=IwAR2JwNm2sXzrM8MwY_SaBEaJS7YdqprclBS9bpeok4uugsTwgdvDT0ZVKaU

Zapraszamy do udziału!

 

Międzynarodowy mecz lekkoatletyczny pn. „All Stars Volunteering”

wolontariusze

1 lipca 2023 r. w godz. 16.00-20.00 na stadionie lekkoatletycznym „Sprint” w Bielsku-Białej odbędzie się międzynarodowy mecz lekkoatletyczny pn. „All Stars Volunteering”, realizowany w ramach unijnego programu Erasmus+ Sport, organizowany prze Fundację Wychowanie przez Sport. Jest to wydarzenie mające na celu promocję wolontariatu i integrację społeczną. W ramach wydarzenia odbędzie się również konferencja szkoleniowa w zakresie organizacji imprez sportowych. 2 lipca br. zorganizowany zostanie marszobieg śniadaniowy. Program skierowany jest do osób w wieku od 18-r.ż. z doświadczeniem wolontariackim.

Wydarzenie jest bezpłatne - limit 120 osób.

Zapisy pod linkiem:

https://sport-timing.pl/.../wydar.../all-stars-volunteering/

Konkurs grantowy Śląskie NOWEFIO

fio

 

Rusza konkurs grantowy Śląskie NOWEFIO na rozwój instytucjonalny młodych organizacji pozarządowych. O dotacje w wysokości do 6 tys. zł mogą ubiegać się młode organizacje zarejestrowane na terenie województwa śląskiego. Dotację można przeznaczyć m.in. na zakup sprzętu związanego z obszarem działań organizacji, podniesienie kwalifikacji pracowników lub wolontariuszy czy remont lokalu. Nabór wniosków potrwa od 8 do 29 maja 2023r.

Operatorami konkursu jest Stowarzyszenie Bielskie Centrum Przedsiębiorczości z Bielska-Białej oraz Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS z Rybnika.

Szczegółowych informacji udzielają:

Bielskie Centrum Przedsiębiorczości tel. 699 713 353, 699 713 283, fio@bcp.org.pl

Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS tel. 32 739 55 12, 32 423 70 34, fio@cris.org.pl

www.fio.bcp.org.pl

Konkurs finansowany jest przez Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.

ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE

wielkanoc

Konsultacje społeczne

Konsultacje

Uprzejmie informujemy, iż 21 marca br. rozpoczęły się konsultacje społeczne w sprawach:
1. Projektu uchwały w sprawie likwidacji Szkoły Policealnej w Bielsku-Białej.
Szczegółowe informacje dotyczące konsultacji dostępne są na stronie: https://bielsko-biala.pl/konsultacje/konsultacje-ngo/konsultacje-projektu-uchwaly-w-sprawie-likwidacji-szkoly-policealnej-w
oraz w Biuletynie Informacji Publicznej: https://bip.um.bielsko.pl/a,84718,konsultacje-projektu-uchwaly-w-sprawie-likwidacji-szkoly-policealnej-w-bielsku-bialej.html
2. Projektu uchwały w sprawie wyłączenia Szkoły Policealnej z Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Michała Kaleckiego w Bielsku-Białej.
Szczegółowe informacje dotyczące konsultacji dostępne są na stronie: https://bielsko-biala.pl/konsultacje/konsultacje-ngo/konsultacje-projektu-uchwaly-w-sprawie-wylaczenia-szkoly-policealnej-z
oraz w Biuletynie Informacji Publicznej: https://bip.um.bielsko.pl/a,84722,konsultacje-projektu-uchwaly-w-sprawie-wylaczenia-szkoly-policealnej-z-zespolu-szkol-ekonomicznych-i.html 
3. Projektu uchwały w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 11 im. Janusza Korczaka w Bielsku-Białej.
Szczegółowe informacje dotyczące konsultacji dostępne są na stronie: https://bielsko-biala.pl/konsultacje/konsultacje-ngo/konsultacje-projektu-uchwaly-w-sprawie-przeksztalcenia-szkoly
oraz w Biuletynie Informacji Publicznej: https://bip.um.bielsko.pl/a,84723,konsultacje-projektu-uchwaly-w-sprawie-przeksztalcenia-szkoly-podstawowej-specjalnej-nr-11-im-janusz.html
4. Projektu uchwały w sprawie ustalania opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w prowadzonych przez Gminę Bielsko-Biała przedszkolach.
Szczegółowe informacje dotyczące konsultacji dostępne są na stronie: https://bielsko-biala.pl/konsultacje/konsultacje-ngo/konsultacje-projektu-uchwaly-w-sprawie-ustalania-oplaty-za-korzystanie
oraz w Biuletynie Informacji Publicznej: https://bip.um.bielsko.pl/a,84724,konsultacje-projektu-uchwaly-w-sprawie-ustalania-oplaty-za-korzystanie-z-wychowania-przedszkolnego-u.html
Konsultacje trwają do 28 marca 2023 r.
Zapraszamy do udziału w konsultacjach!

Zgłoś przedsięwzięcie rewitalizacyjne!

rewitalizacja


Uprzejmie informujemy, iż został ogłoszony nabór przedsięwzięć rewitalizacyjnych do Gminnego Programu Rewitalizacji Bielska-Białej do roku 2030.  Nabór przedsięwzięć rewitalizacyjnych potrwa do 4 kwietnia br.
Zgłaszania przedsięwzięć mogą dokonać w szczególności: mieszkańcy, organizacje pozarządowe, instytucje i przedsiębiorcy, którzy planują realizację (w perspektywie do 2030 r.) przedsięwzięć, które przyczynią się do przeciwdziałania występującym na obszarze rewitalizacji problemom: społecznym, gospodarczym, infrastrukturalnym i środowiskowym, a tym samym wpłyną na ożywienie tego obszaru.
Wspólne zaplanowanie przedsięwzięć rewitalizacyjnych stworzy wszystkim projektodawcom, zarówno podmiotom z sektora publicznego jak i prywatnego, możliwość aplikowania o środki zewnętrzne, w tym szczególności z funduszy UE. Szczegółowe informacje dotyczące ww. naboru, w tym terminu, sposobu i miejsca składania Formularza projektowego dostępne są na stronie: https://bielsko-biala.pl/gminny-program-rewitalizacji-bielska-bialej-do-roku-2030-gpr
Jeżeli sami Państwo nie planujecie zgłaszać przedsięwzięć zachęcamy do rozpropagowania tej informacji w środowisku, które Państwo reprezentujecie.
Ponadto informuję, że są jeszcze wolne miejsca na szkolenie w zakresie pisania projektów rewitalizacyjnych - dedykowane ngo’s, na którym m.in. omówione zostanie, jak wypełnić Formularz projektowy. W celu zgłoszenia chęci udziału w szkoleniu należy się bezpośrednio kontaktować z pracownikiem Stowarzyszenia Bielskie Centrum Przedsiębiorczości - Panią Agnieszką Kowalską - tel. 33 496 02 00.
Dodatkowe informacje dot. naboru przedsięwzięć rewitalizacyjnych można uzyskać w Wydziale Strategii i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej - tel. 33 4971 480.

Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie nadania drodze wewnętrznej, położonej na działkach o numerach: 2641/2, 2628/5, 2630/3, 2628/9 i 3212/6, w obrębie ewidencyjnym 0008 Jaworze, w jednostce ewidencyjnej 246101_1 miasto Bielsko-Biała, nazwy - Pod Olszyną.

Konsultacje

6 lutego 2023 r.  rozpoczynają się projektu uchwały w sprawie nadania drodze wewnętrznej, położonej na działkach o numerach: 2641/2, 2628/5, 2630/3, 2628/9 i 3212/6, w obrębie ewidencyjnym 0008 Jaworze, w jednostce ewidencyjnej 246101_1 miasto Bielsko-Biała, nazwy - Pod Olszyną.

Konsultacje trwają do 19 lutego 2023 r.

Przeprowadzenie konsultacji nastąpi poprzez zamieszczenie ogłoszenia wraz z projektem uchwały w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, na stronie internetowej www.um.bielsko.pl oraz na elektronicznej tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego
w Bielsku-Białej oraz za pomocą interaktywnego formularza konsultacji.

Szczegółowe informacje dotyczące konsultacji dostępne są na stronie: https://bielsko-biala.pl/konsultacje/konsultacje-ngo/konsultacje-spoleczne-projektu-uchwaly-w-sprawie-nadania-drodze

oraz w Biuletynie Informacji Publicznej:  https://bip.um.bielsko.pl/a,84208,konsultacje-spoleczne-projektu-uchwaly-w-sprawie-nadania-drodze-wewnetrznej-polozonej-na-dzialkach-o.html

Zapraszamy do udziału w konsultacjach!

Konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXXIX/924/2014 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 25 lutego 2014 r w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób i rodzin objętych wieloletnim programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023".

Konsultacje

 

1 lutego 2023 r. rozpoczęły się konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXXIX/924/2014 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 25 lutego 2014 r w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób i rodzin objętych wieloletnim programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023".

Konsultacje trwają do 17 lutego 2023 r.

Szczegółowe informacje dotyczące konsultacji dostępne są na stronie: https://bielsko-biala.pl/konsultacje/konsultacje-ngo/konsultacje-w-spr-zmiany-uchwaly-nr-xxxix9242014-rady-miejskiej-w
oraz w Biuletynie Informacji Publicznej: https://bip.um.bielsko.pl/a,84194,konsultacje-projektu-uchwaly-w-sprawie-zmiany-uchwaly-nr-xxxix9242014-rady-miejskiej-w-bielsku-biale.html

Informacji związanych z konsultacjami udzielają pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej, tel. 33/ 49 95 650.
Zapraszamy do udziału w konsultacjach!

Powołanie Rady Działalności Pożytku Publicznego  Bielsku-Białej

rdpp

Z przyjemnością informujemy, że Zarządzeniem nr ON-II.0050.39.2023.SOP z dn. 17 stycznia 2023 r. Prezydent Miasta powołał Radę Działalności Pożytku Publicznego w Bielsku-Białej.
Skład Rady na 3-letnią kadencję przedstawia się następująco:
1) Pani Urszula Szabla - przedstawicielka Rady Miejskiej w Bielsku-Białej;
2) Pan Jerzy Bauer - przedstawiciel Rady Miejskiej w Bielsku-Białej;
3) Pan Konrad Łoś - przedstawiciel Rady Miejskiej w Bielsku-Białej;
4) Pan Piotr Kucia - przedstawiciel Prezydenta Miasta - Zastępca Prezydenta Miasta Bielska-Białej;
5) Pani Ewelina Polak - przedstawicielka Prezydenta Miasta - Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej;
6) Pani Marta Kubas - przedstawicielka Prezydenta Miasta Bielska-Białej - główny specjalista Wydziału Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości;
7) Pani Magdalena Kostuchowska - przedstawicielka organizacji pozarządowej - Stowarzyszenie Niezależni.BB;
8) Pani Patrycja Wojtak - przedstawicielka organizacji pozarządowej - Fundacja „Militarny Instytut Historyczny";
9) Pani Magdalena Wojtczak - przedstawicielka organizacji pozarządowej - Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne „Teatr Grodzki";
10) Pan Paweł Pajor - przedstawiciel organizacji pozarządowej - Stowarzyszenie Lipnik;
11) Pan Marcin Sanetra - przedstawiciel organizacji pozarządowej - Stowarzyszenie „Bielskie Centrum Przedsiębiorczości";
12) Pan Krzysztof Wiewióra - przedstawiciel organizacji pozarządowej - Bielska Liga Koszykówki.
Rada jest organem konsultacyjnym i opiniodawczym Prezydenta. Jej powołanie ma na celu wzmocnienie i doskonalenie dialogu obywatelskiego pomiędzy Miastem Bielsko-Biała a organizacjami pozarządowymi na rzecz mieszkańców Naszego Miasta. Do zadań Rady należy także m.in. opiniowanie projektów uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących zadań publicznych a także opiniowanie  programu współpracy z organizacjami pozarządowymi. 

Gratulujemy!

Zarządzenie

Komunikat Prezydenta Miasta Bielska-Białej o ogłoszeniu listy kandydatów na członków Rady Działalności Pożytku Publicznego w Bielsku-Białej III kadencji będących przedstawicielami organizacji pozarządowych oraz podmiotów o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.


22 grudnia 2022 r. Prezydent Miasta Bielska Białej ogłosił listę kandydatów na członków Rady Działalności Pożytku Publicznego w Bielsku-Białej III kadencji będących przedstawicielami organizacji pozarządowych oraz podmiotów o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działaności pożytku publicznego i o wolontariacie:
1. Magdalena Kostuchowska - zgłoszona przez Stowarzyszenie Niezależni.BB;
2. Paweł Pajor - zgłoszony przez Stowarzyszenie Lipnik;
3. Marcin Sanetra - zgłoszony przez Stowarzyszenie „Bielskie Centrum Przedsiębiorczości”;
4. Krzysztof Wiewióra - zgłoszony przez Bielską Ligę Koszykówki;
5. Patrycja Wojtak - zgłoszona przez Fundację Militarny Instytut Historyczny;
6. Magdalena Wojtczak - zgłoszona przez Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne Teatr Grodzki.

Jednocześnie poinformował, że zgodnie z § 5 ust. 6b wymienionej powyżej uchwały jeżeli liczba zgłoszonych kandydatów jest równa liczbie sześć, wyborów nie przeprowadza się, a za wybranych uznaje się zgłoszonych kandydatów.
Komunikat

X Jubileuszowy Piknik Organizacji Pozarządowych

piknik

17 grudnia 2021 r. w Centrum Handlowym Gemini Park w Bielsku-Białej w godz. od 12.00 do18.00 odbędzie się X Jubileuszowy Piknik Organizacji Pozarządowych. Podczas targów świątecznych promowane będą lokalne podmioty ekonomii społecznej oraz ich produkty i usługi.
W trakcie tegorocznej edycji mieszkańcy będą mieli możliwość przybliżenia sobie tradycji Świąt Bożego Narodzenia od muzyki poprzez regionalne wypieki i rękodzieło. Na najmłodszych będą czekały liczne atrakcje, pod okiem animatorów tworzone będą unikatowe prace rękodzielnicze, a wszystko to dopełni muzyka na żywo, w rytmie kolęd i pastorałek. W trakcie pikniku organizowane będą liczne konkursy z nagrodami dla dzieci i młodzieży. Wydarzenie uświetnią prezentacje i występy artystyczne przygotowane przez organizacje pozarządowe, które z roku na rok cieszą się coraz większym uznaniem publiczności. W trakcie pikniku poruszone zostaną także ważne kwestie związane z pierwszą pomocą przedlekarską, wolontariatem czy przekazywaniem 1,5% podatku na rzecz OPP.
Targi to także doskonała okazja do zakupienia unikatowego prezentu dla najbliższych.
Zachęcamy do udziału!!!

Bezpłatne szkolenie online pn.: Jak prawidłowo wypełnić ofertę realizacji zadania publicznego

szkolenie

CENTRUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH serdecznie zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych 
w dniu 8 grudnia 2022 r. w godz. 9.00-15.00 na bezpłatne szkolenie prowadzone w trybie online pn.:

Jak prawidłowo wypełnić ofertę realizacji zadania publicznego

W programie:
1. Co to jest otwarty konkurs ofert?
2. Logika projektowa - czyli każdy projekt rządzi się tymi samymi prawami!
3. Omówienie krok po kroku wzoru oferty realizacji zadania publicznego* /  oferty wspólnej realizacji zadania publicznego*, o której mowa w art. 14 ust. 1* / 2* ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, z późn. zm.).
4. Bez problemu nie ma projektu! - czyli jak przeprowadzić analizę potrzeb.
5. Jak przygotować prawidłowo plan i harmonogram. Przydatne narzędzia – harmonogram Gantta
6. Rodzaje rezultatów: jak je określić i jak je zmierzyć. Ewaluacja projektu.
7. Budżet nie taki straszny - jak określić jednostki miary i stawki. Jak wykazać wkład własny.
8. Zasoby kadrowe, rzeczowe, osobowe – czyli jak pokazać potencjał do realizacji projektu.
Zajęcia poprowadzi: 
Ekspert z wieloletnią praktyką w tworzeniu, realizowaniu i rozliczaniu  projektów  dla ngo, doświadczony doradca specjalizujący się w tematyce ekonomii społecznej. 
Miejsce szkolenia: 
Szkolenie organizowane jest w formie ONLINE
UWAGA!!! Osoby zakwalifikowane na szkolenie otrzymają potwierdzenie drogą mailową oraz informację o dostępie do platformy. 
Szczegółowych informacji udzielają pracownicy COP 
pod nr telefonu 33/497-07-90,  e-mail: cop@um.bielsko-biala.pl
Zainteresowanych udziałem w szkoleniu prosimy o zgłaszanie się poprzez kontakt telefoniczny lub mailowy
Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc decyduje kolejność zgłoszeń. 

ZAPRASZAMY

Konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/538/2012 Rady Miejskiej z dnia 28 sierpnia 2012 r. w sprawie nadania Statutu Bielskiemu Centrum Kultury w Bielsku-Białej, Galerii Bielskiej BWA w Bielsku-Białej, Książnicy Beskidzkiej w Bielsku-Białej, Miejskiemu Domowi Kultury w Bielsku-Białej, Teatrowi Lalek „Banialuka” im. Jerzego Zitzmana, Teatrowi Polskiemu  w Bielsku Białej”

Konsultacje

18 listopada 2022 r. rozpoczynają się konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/538/2012 Rady Miejskiej z dnia 28 sierpnia 2012 r. w sprawie nadania Statutu Bielskiemu Centrum Kultury w Bielsku-Białej, Galerii Bielskiej BWA w Bielsku-Białej, Książnicy Beskidzkiej w Bielsku-Białej, Miejskiemu Domowi Kultury w Bielsku-Białej, Teatrowi Lalek „Banialuka” im. Jerzego Zitzmana, Teatrowi Polskiemu  w Bielsku Białej”.

Konsultacje trwają do 25 listopada 2022 r.

Szczegółowe informacje dotyczące konsultacji dostępne są na stronie: https://bielsko-biala.pl/konsultacje/konsultacje-ngo/konsultacje-dot-zmiany-uchwaly-nr-xxi5382012-rady-miejskiej-z-28

oraz w Biuletynie Informacji Publicznej: https://bip.um.bielsko.pl/a,83473,konsultacje-projektu-uchwaly-dot-zmiany-uchwaly-nr-xxi5382012-rady-miejskiej-z-dnia-28-sierpnia-2012.html

Zapraszamy do udziału w konsultacjach.

Szkolenie: Uproszczona ewidencja przychodów i kosztów w NGO

szkolenie

CENTRUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH serdecznie zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych w dniu 17 listopada 2022 r. w godz. 12.00-17.00
na bezpłatne szkolenie pn.: Uproszczona ewidencja przychodów  i kosztów w NGO

W programie: 
1. Podstawa prawna prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów.
2. Jakie organizacje mogą prowadzić uproszczoną ewidencję przychodów i kosztów?
3. Jak rozpocząć prowadzenie uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów?
4. Na czym polega uproszczona ewidencja przychodów i kosztów?
5. Arkusze do prowadzenia uproszczonej ewidencji.

Zajęcia poprowadzi: ekspert z wieloletnią praktyką w prowadzeniu księgowości i finansów w ngo, doradca księgowy specjalizujący się w tematyce ekonomii społecznej. 

Miejsce szkolenia: 
Szkolenie organizowane jest w formie HYBRYDOWEJ stacjonarnie lub online (do wyboru dla uczestnika).

Stacjonarnie:
Szkolenie odbywać się będzie w Centrum Organizacji Pozarządowych 
w Bielsku-Białej przy pl. Opatrzności Bożej 18.
Online:
Osoby zakwalifikowane na szkolenie otrzymają potwierdzenie drogą mailową oraz informację o dostępie do bezpłatnej platformy. 

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy COP 
pod nr telefonu 33/497-07-90,  e-mail: cop@um.bielsko-biala.pl.
Zainteresowanych udziałem w szkoleniu prosimy o zgłaszanie się poprzez kontakt telefoniczny lub mailowy.
Zgłoszenia przyjmujemy do 14 listopada 2022 r.
Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc decyduje kolejność zgłoszeń. 

ZAPRASZAMY

Komunikat dot. naboru kandydatów na członków Rady Działalności Pożytku Publicznego w Bielsku-Białej

komunikat

Prezydent Miasta Bielska-Białej ogłosił nabór kandydatów na członków Rady Działalności Pożytku Publicznego w Bielsku-Białej III kadencji wybieranych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Nabór kandydatów trwa do 21 listopada 2022 r.

Szczegółowe informacje dot. naboru znajdują się w załącznikach oraz na stronie:

https://bip.um.bielsko.pl/a,83247,komunikat-prezydenta-miasta-bielska-bialej-o-ogloszeniu-naboru-kandydatow-na-czlonkow-rady-dzialalno.html

Komunikat      Załącznik 1- karta zgłoszenia   Załącznik 2 - zgoda władz oddziału

Konsultacje społeczne dotyczące projektów uchwał z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi

Konsultacje

8 października 2022 r. rozpoczynają się konsultacje społeczne projektów uchwał w sprawie zmiany:
1) Uchwały nr XXXI/578/2017 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Bielska-Białej;
2) Uchwały nr XXXI/579/2017 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
3) Uchwały nr XXI/506/2020 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 25 sierpnia 2020 r. w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Konsultacje trwają do 2 listopada 2022 r.

Szczegółowe informacje dotyczące konsultacji dostępne są na stronie : https://bielsko-biala.pl/konsultacje/konsultacje-z-mieszkancami/konsultacje-spoleczne-dotyczace-projektow-uchwal-z-zakresu-0

oraz w Biuletynie Informacji Publicznej: https://bip.um.bielsko.pl/a,83136,konsultacje-spoleczne-dotyczace-projektow-uchwal-z-zakresu-gospodarowania-odpadami-komunalnymi.html

Zapraszamy do udziału w konsultacjach.
 

Konsultacje projektu uchwały w sprawie Programu współpracy Miasta Bielska-Białej z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 r. 

Konsultacje

18 października 2022 r. rozpoczynają się konsultacje projektu uchwały w sprawie Programu współpracy Miasta Bielska-Białej z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 r. 

Konsultacje trwają do 1 listopada 2022 r.

Szczegółowe informacje dotyczące konsultacji dostępne są na stronie: https://bielsko-biala.pl/konsultacje/konsultacje-ngo/konsultacje-projektu-uchwaly-w-sprawie-programu-wspolpracy-miasta-0

oraz w Biuletynie Informacji Publicznej: https://bip.um.bielsko.pl/a,83140,konsultacje-projektu-uchwaly-w-sprawie-programu-wspolpracy-miasta-bielska-bialej-z-organizacjami-poz.html

Zapraszamy do udziału w konsultacjach.

Program integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030

MSWiA ?? (@MSWiA_GOV_PL) / Twitter

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ogłosiło nabór wniosków na realizację zadań w 2023 r. w ramach "Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030"

Celem programu jest zwiększenie poziomu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce, poprzez szczególny nacisk na edukację i poprawę warunków lokalowych rodzin mieszkających w Polsce.

Termin składania wniosków upływa 15 listopada br.

Szczegółowe informacje znajdują się w załączniku oraz na stronie internetowej https://www.gov.pl/web/mniejszosci-narodowe-i-etniczne/informacja-o-naborze-na-2023-r---program-integracji-edukacja-mieszkalnictwo-innowacyjne-projekty..

Wytyczne

Ruszają szkolenia w ramach mikroprojektu „Promowanie dziedzictwa kulturowego i współpracy transgranicznej regionu dzięki zwiększeniu kompetencji kadry organizacji  pozarządowych”

interreg

Miasto Bielsko-Biała wraz z partnerem Miastem Rajec zapraszają Państwa do udziału w  mikroprojekcie współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy transgranicznej INTERREG V-A Polska-Słowacja 2014-2020 oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Beskidy pn:
„Promowanie dziedzictwa kulturowego i współpracy transgranicznej regionu dzięki zwiększeniu kompetencji kadry organizacji  pozarządowych”

Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji kadr NGO działających na rzecz promocji dziedzictwa kulturowego i współpracy transgranicznej. Projekt ma poprawić rozpoznawalność oraz poszerzyć wiedzę wśród organizacji pozarządowych dotyczącą promocji regionu,  atrakcji dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego.

Zadaniem projektu jest dostarczenie konkretnej wiedzy w obszarze dostosowywania strategii marketingowych w budowaniu wizerunku pogranicza, wzmocnienia jego potencjału, promowanie dziedzictwa kulturowego oraz współpracy transgranicznej po obu stronach granicy.

W ramach projektu przewidziano:
1. przeprowadzenie 4 bezpłatnych szkoleń realizowanych w formie online. W każdym szkoleniu będzie mogło uczestniczyć 10 osób
    (7 osób z Polski i 3 osoby ze Słowacji).  

2. promocję dobrych praktyk poprzez film przedstawiający organizację pozarządową promującą dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze.

W ramach szkoleń przewidziano następującą tematykę:

Przygotowanie strategii marketingowej działań statutowych w organizacji - 18.10.2022 r. 9.00-15.00
Szkolenie ma na celu nabycie przez uczestników szkolenia umiejętności definiowania zakresu strategii marketingowej działań statutowych w organizacji oraz mierzenia postępów w strategii marketingowej dot. promowania dziedzictwa kulturowego.

Promocja miejsca oraz kształtowanie wizerunku organizacji działającej na rzecz dziedzictwa kulturowego i współpracy transgranicznej - 19.10.2022 r. 9.00-15.00
Szkolenie ma na celu nabycie przez uczestników szkolenia wiedzy w zakresie organizacji i realizacji projektów związanych z promocją marki terytorialnej i budowania wizerunku organizacji działającej na rzecz dziedzictwa kulturowego.

Narzędzia efektywnego promowania na rzecz działań dziedzictwa kulturowego - 24.10.2022 r. 9.00-15.00
Szkolenie ma na celu nabycie przez uczestników szkolenia umiejętności w zakresie doboru odpowiednich narzędzi do prowadzenia działań marketingowych online oraz offline.

Promocja dziedzictwa kulturowego i współpracy transgranicznej – zarządzanie informacjami w kampaniach promocyjnych organizacji 25.10.2022 r. 9.00-15.00
Szkolenie ma na celu nabycie przez uczestników szkolenia umiejętności w zakresie tworzenia spójnego podejścia w organizacji w zarządzaniu informacją w kampanii dot. promowania

Szczegółowe programy szkoleń znajdują się w załącznikach.

Udział w szkoleniach jest bezpłatny. Każdy uczestnik może wziąć udział we wszystkich szkoleniach bądź wybranych.

Uwaga! Warunkiem uczestnictwa jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

Szczegółowe informacje dostępne są w siedzibie Centrum Organizacji Pozarządowych w Bielsku-Białej, pl. Opatrzności Bożej 18, pod nr telefonu 33/497 07 90 oraz na stronie internetowej https://bielsko-biala.pl/interreg

Zapraszamy do udziału.

Regulamin        Formularz zgłoszeń

Szkolenie_18.10.2022        Szkolenie_19.10.2022        Szkolenie_24.10.2022        Szkolenie_25.10.2022

 

 

Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XX/468/2020 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej  z dnia 23 czerwca 2020 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród nauczycielom przedszkoli, szkół, placówek, dla których organem prowadzącym jest Miasto Bielsko-Biała.

Konsultacje

30 sierpnia 2022 r. rozpoczynają się konsultacje z organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, które w swojej działalności statutowej obejmują działania w zakresie nauki, oświaty i wychowania projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XX/468/2020 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej  z dnia 23 czerwca 2020 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród nauczycielom przedszkoli, szkół, placówek, dla których organem prowadzącym jest Miasto Bielsko-Biała.

Konsultacje trwają do 5 września 2022 r.

Szczegółowe informacje dotyczące konsultacji dostępne są na stronie:  https://bielsko-biala.pl/konsultacje/konsultacje-ngo/konsultacje-projektu-uchwaly-w-sprawie-zmiany-uchwaly-nr-xx4682020-rady

oraz w Biuletynie Informacji Publicznej: https://bip.um.bielsko.pl/a,82685,konsultacje-projektu-uchwaly-w-sprawie-zmiany-uchwaly-nr-xx4682020-rady-miejskiej-w-bielsku-bialej-z.html

Zapraszamy do udziału w konsultacjach.

Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr X/189/2019 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 27 sierpnia 2019 roku w sprawie ustalania opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w prowadzonych przez Gminę Bielsko-Biała przedszkolach.

Konsultacje

29 sierpnia 2022 r. rozpoczynają się konsultacje z organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, które w swojej działalności statutowej obejmują działania w zakresie nauki, oświaty i wychowania projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr X/189/2019 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 27 sierpnia 2019 roku w sprawie ustalania opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w prowadzonych przez Gminę Bielsko-Biała przedszkolach.

Konsultacje trwają do 6 września 2022 r.

Szczegółowe informacje dotyczące konsultacji dostępne są na stronie: https://bielsko-biala.pl/konsultacje/konsultacje-ngo/konsultacje-projektu-uchwaly-w-sprawie-zmiany-uchwaly-nr-x1892019-rady

oraz w Biuletynie Informacji Publicznej: https://bip.um.bielsko.pl/a,82664,konsultacje-projektu-uchwaly-w-sprawie-zmiany-uchwaly-nr-x1892019-rady-miejskiej-w-bielsku-bialej-z-.html

Zapraszamy do udziału w konsultacjach.

 

Współpraca jednostek wojskowych z organizacjami pozarządowymi 

wot

13 Śląska Brygada Obrony Terytorialnej Batalionowy Punkt Ewidencyjny Cieszyn informuje, iż 10 września 2022 r. upływa termin składania wniosków do planu współpracy 13 Śląskiej Brygady Obrony Terytorialnej z organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami społecznymi na rok 2023 r. Współpraca jednostek wojskowych z organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami społecznymi układu pozamilitarnego to ważny element działania Sił Zbrojnych w Polsce. Jej celem jest angażowanie społeczeństwa w sprawy związane z bezpieczeństwem i obronnością państwa. Organizacje pozarządowe zainteresowane współpracą proszone są o kontakt z ppor. Andrzejem Chudeckim pod nr telefonu 532 825 394.

Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XI/217/2019 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z 24 września 2019 r. w sprawie Statutu Miasta Bielska-Białej.

Konsultacje

12 sierpnia 2022 r. rozpoczęły się konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XI/217/2019 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z 24 września 2019 r. w sprawie Statutu Miasta Bielska-Białej.

Konsultacje trwają do 2 września 2022 r.

Szczegółowe informacje dotyczące konsultacji zamieszczone zostały na stronie: https://bielsko-biala.pl/.../konsultacje-spoleczne...

oraz w Biuletynie Informacji Publicznej: https://bip.um.bielsko.pl/a,82578,konsultacje-spoleczne...

Zapraszamy do udziału w konsultacjach!

Konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XL/789/2018 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 17 kwietnia 2018 roku w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych, nauczycieli kształcenia na odległość i nauczycieli-konsultantów zatrudnionych w placówkach doskonalenia nauczycieli oraz zasady zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej i w kształceniu na odległość.

Konsultacje

25 lipca 2022 r. rozpoczynają się konsultacje z organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, które w swojej działalności statutowej obejmują działania w zakresie nauki, oświaty i wychowania projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XL/789/2018 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 17 kwietnia 2018 roku w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych, nauczycieli kształcenia na odległość i nauczycieli-konsultantów zatrudnionych w placówkach doskonalenia nauczycieli oraz zasady zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej i w kształceniu na odległość.

Konsultacje trwają do 29 lipca 2022 r.

Szczegółowe informacje dotyczące konsultacji dostępne są na stronie: https://bielsko-biala.pl/.../konsultacje-projektu-uchwaly...

oraz w Biuletynie Informacji Publicznej: https://bip.um.bielsko.pl/.../a,82481,konsultacje...

Zapraszamy do udziału w konsultacjach.

Konsultacje internetowe (e-konsultacje) projektu uchwały w sprawie nadania rondu zlokalizowanemu na skrzyżowaniu ulic: PCK i Stefanii Sempołowskiej, położonemu na działkach o numerach: 5284/20, 6030, 6633, 6707 i 5287/1, w obrębie ewidencyjnym 0032 Lipnik, w jednostce ewidencyjnej 246101_1 miasto Bielsko-Biała nazwy – Marii Koterbskiej.

 

Konsultacje

22 czerwca 2022 r. rozpoczynają się konsultacje internetowe (e-konsultacje) projektu uchwały w sprawie nadania rondu zlokalizowanemu na skrzyżowaniu ulic: PCK i Stefanii Sempołowskiej, położonemu na działkach o numerach: 5284/20, 6030, 6633, 6707 i 5287/1, w obrębie ewidencyjnym 0032 Lipnik, w jednostce ewidencyjnej 246101_1 miasto Bielsko-Biała nazwy – Marii Koterbskiej.

Konsultacje trwają do dnia  6 lipca 2022 r.

Szczegółowe informacje dotyczące konsultacji znajdują się na stronie: https://bielsko-biala.pl/konsultacje/konsultacje-ngo/konsultacje-internetowe-e-konsultacje-projektu-uchwaly-w-sprawie

oraz w Biuletynie Informacji Publicznej https://bip.um.bielsko.pl/a,82203,konsultacje-internetowe-e-konsultacje-projektu-uchwaly-w-sprawie-nadania-rondu-zlokalizowanemu-na-sk.html

Zapraszamy do udziału w konsultacjach.

Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Miasta Bielska-Białej z organizacjami pozarządowymi za 2021 r.

sprawozdanie

W trakcie majowej sesji Rady Miejskiej zostało przedstawione Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Miasta Bielska-Białej z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok. Sprawozdanie zawiera szczegółowe informacje na temat prowadzonej w 2021 r. współpracy pomiędzy Miastem a sektorem pozarządowym w zakresie finansowym oraz pozafinansowym. W sprawozdaniu znajduje się pełna prezentacja wsparcia oferowanego przez Centrum Organizacji Pozarządowych.

Treść sprawozdania znajduje się na stronie https://bip.um.bielsko.pl/a,81587,spr-nr-62-sprawozdanie-z-realizacji-programu-wspolpracy-miasta-bielska-bialej-z-organizacjami-pozarz.html?fbclid=IwAR0TPuh7ZKzfWYmdG3WxWRpGUVCcMWD8szGf1MWtBZIph18xrZT87n93z5I

 

Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz uchwalenia regulaminu określającego zasady prowadzenia tego handlu

Konsultacje

W dniu 23 maja 2022 r. rozpoczęły się konsultacje projektu uchwały w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz uchwalenia regulaminu określającego zasady prowadzenia tego handlu.

Konsultacje trwają do 6 czerwca 2022 r.

Szczegółowe informacje dotyczące konsultacji zamieszczone zostały na stronie: https://bielsko-biala.pl/konsultacje/konsultacje-z-mieszkancami/konsultacje-spoleczne-projektu-uchwaly-w-sprawie-wyznaczenia
oraz w Biuletynie Informacji Publicznej: https://bip.um.bielsko.pl/a,81808,konsultacje-spoleczne-projektu-uchwaly-w-sprawie-wyznaczenia-miejsca-do-prowadzenia-handlu-w-piatki-.html

Zapraszamy do udziału w konsultacjach.

 

Konsultacje projektu uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Mieście Bielsku-Białej na rok szkolny 2022/2023

Konsultacje

18 maja 2022 r. rozpoczęły się konsultacje projektu uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Mieście Bielsku-Białej na rok szkolny 2022/2023.

Konsultacje trwają do 27 maja 2022 r.

Szczegółowe informacje zostały zamieszczone na stronie: https://bielsko-biala.pl/konsultacje/konsultacje-ngo/konsultacje-projektu-uchwaly-w-sprawie-okreslenia-sredniej-ceny-0
oraz w Biuletynie Informacji Publicznej: https://bip.um.bielsko.pl/a,81739,konsultacje-projektu-uchwaly-w-sprawie-okreslenia-sredniej-ceny-jednostki-paliwa-w-miescie-bielsku-b.html

Zapraszamy do udziału w konsultacjach.

Ogłoszenie konkursu na "Organizację wakacyjnych warsztatów edukacyjnych dla uchodźców ukraińskich przebywających na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej”

warsztaty

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji pełniąca rolę Operatora Programu Edukacja zaprasza do składania wniosków w trybie konkursowym na „Organizację wakacyjnych warsztatów edukacyjnych dla uchodźców ukraińskich przebywających na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej”

Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MF EOG) i Norweski Mechanizm Finansowy (NMF) na lata 2014-2021 to źródła bezzwrotnej pomocy dla Polski pochodzącej z trzech krajów EFTA (Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu) będących zarazem członkami EOG (Europejskiego Obszaru Gospodarczego), tj. Norwegii, Islandii i Liechtensteinu.

NABÓR WNIOSKÓW 29.04.2022 r. (10:00) – 22.05.2022 r. (23:59)

Szczegóły na stronie https://education.org.pl/nabory_archiwum/organizacja-wakacyjnych-warsztatow-edukacyjnych-dla-uchodzcow-ukrainskich-przebywajacych-na-terytorium-rzeczpospolitej-polskiej/?fbclid=IwAR0gTXmsfuW9HAMrJZxS-GevCn2EUKWsFPH1DZUM1UKuj6idMRBK09WEKVk#1-uprawnione-dzialania-1

Ogłoszenie konkursu "Organizacja gry miejskiej "Przygoda z Tatą" w ramach programu "Ojcostwo - Przygoda życia"

Konkurs

Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłosił otwarty konkurs ofert pn. Organizacja gry miejskiej „Przygoda z Tatą” w ramach programu „Ojcostwo – Przygoda życia” ogłoszony przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej ramach konkursu Minister Rodziny zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 pkt 1–4 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, do składania ofert na wsparcie finansowe projektów na organizację 19 czerwca 2022 r. gry miejskiej „Przygoda z Tatą” w 16 miastach właściwych ze względu na siedzibę wojewody (po jednej grze miejskiej w każdym województwie). W ramach każdego z ww. miast zostanie wybrany tylko jeden, najlepszy projekt na organizację gry miejskiej. Ww. organizacje i podmioty mogą składać oferty w ramach konkursu w terminie do 11 maja 2022 r. Na realizację konkursu Minister Rodziny przeznaczył łącznie kwotę 1,6 mln złotych. Maksymalna kwota dofinansowania, jaka może zostać przyznana na realizację zadania w danym mieście właściwym ze względu na siedzibę wojewody wynosi 100 tys. zł. Szczegółowe informacje na temat konkursu i jego warunków są dostępne na stronie Ministerstwa pod adresem:  Ogłoszenie konkursu "Organizacja gry miejskiej "Przygoda z Tatą" w ramach programu "Ojcostwo - Przygoda życia" - Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej - Portal Gov.pl (www.gov.pl)

Ogłoszenie

Regulamin

Bezpłatny Portal prawny

prawo

W obliczu trwającego kryzysu spowodowanego działaniami zbrojnymi Rosji w Ukrainie, Stowarzyszenie Interwencji Prawnej uruchomiło bezpłatny Portal prawny dla osób uciekających z Ukrainy – http://www.ukraina.interwencjaprawna.pl - dostępny w trzech językach: polskim, ukraińskim i angielskim. Portal służy osobom pomagającym uchodźcom i uchodźczyniom z Ukrainy.

Stowarzyszenie oferuje:

? bezpłatne porady prawne od poniedziałku do piątku w godzinach 10-16, przez dedykowany formularz 

https://ukraina.interwencjaprawna.pl/szybka-porada.../

?  bezpłatne szkolenia prawne dla osób pomagających, z zakresu prawa migracyjnego i azylowego, w szczególności z legalizacji pobytu, udzielania ochrony międzynarodowej, praw dzieci - migrantów, wykonywania legalnej pracy w Polsce oraz dyskryminacji. Zgłoszenia na szkolenie przyjmowane są 24 godziny na dobę poprzez dedykowany formularz https://ukraina.interwencjaprawna.pl/potrzebujesz-szkolenia/

Spotkanie w COP dotyczące naboru w ramach konkursu FIO Śląskie Lokalnie 2021- 2023

spptkanie

Klaster Innowacji Społecznych, operator konkursu Śląskie Lokalnie 2021- 2023 pragnie zaprosić do Centrum Organizacji Pozarządowych w Bielsku-Białej na spotkanie informacyjne dotyczące nowego naboru wniosków w ramach programu FIO, dofinansowanego przez NIW. Spotkanie będzie dotyczyć formalnych zasad składania wniosków w programie, tego kto może składać wnioski, zostanie omówiony formularz wniosku oraz zasady finansowe.

Dodatkowo w ramach Akademii Dobrego Projektu odbędzie się praca w formie warsztatowej, w grupach z wykorzystaniem narzędzi design thinking. W trakcie warsztatów zastanowimy się:

1. czym jest dobry projekt społeczny,

2. jakie są potrzeby naszej lokalnej społeczności,

3. jak określać cele i rezultaty zakładanych działań.

Spotkanie odbędzie się w Centrum Organizacji Pozarządowych w Bielsku-Białej przy placu Opatrzności Bożej 18 w Bielsku-Białej, w dniu 07.03.2022 r. o godzinie 14:00. Na wydarzenie nie obowiązują zapisy, wstęp wolny.

Konsultacje projektu uchwały w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy uzdolnionym dzieciom i młodzieży w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży pobierającej naukę na terenie Miasta Bielska-Białej

Konsultacje

 

Konsultacje projektu uchwały w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy uzdolnionym dzieciom i młodzieży w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży pobierającej naukę na terenie Miasta Bielska-Białej.

W dniu 4 marca 2022 r. rozpoczęły się konsultacje projektu uchwały w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy uzdolnionym dzieciom i młodzieży w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży pobierającej naukę na terenie Miasta Bielska-Białej.

Konsultacje trwają do 15 marca 2022 r.

Szczegółowe informacje zostały zamieszczone na stronie: https://bielsko-biala.pl/konsultacje/konsultacje-ngo/konsultacje-projektu-uchwaly-w-sprawie-szczegolowych-warunkow
oraz w Biuletynie Informacji Publicznej: https://bip.um.bielsko.pl/a,80966,konsultacje-projektu-uchwaly-w-sprawie-szczegolowych-warunkow-udzielania-pomocy-uzdolnionym-dzieciom.html

Zapraszamy do udziału w konsultacjach.

 

#napomocUkrainie

ukraina

Prezydent Miasta Bielska-Białej rozpoczyna koordynację działań pomocowych realizowanych przez organizacje pozarządowe oraz wolontariuszy na rzecz osób przybywających do naszego miasta z Ukrainy.

Koordynacją działań zajmować się będzie Centrum Organizacji Pozarządowych (COP) zlokalizowane przy pl. Opatrzności Bożej 18. Pracownicy Centrum prowadzić będą bazę organizacji pozarządowych oraz wolontariuszy, którzy chcą wspierać osoby z objętej wojną Ukrainy. Uruchomiona zostaje infolinia, pod numerami:

 • 33 4971 775
 • 33 4971 776
 • 33 4971 777 (numer dedykowany osobom obcojęzycznym – uchodźcom z Ukrainy),

 gdzie będzie można zdobyć informacje o wsparciu i pomocy udzielanej przez organizacje pozarządowe, instytucje pomocowe oraz Miasto Bielsko-Biała.

Pojawi się specjalna zakładka na stronie internetowej Urzędu z informacją o wszelkich formach pomocy, jakie można uzyskać od bielskich organizacji.  Centrum Organizacji Pozarządowych czynne jest w godzinach pracy Urzędu - dodatkowe informacje uzyskać można pod nr telefonu - 33/497-07-90.

Jeżeli Państwa organizacja w jakikolwiek sposób jest w stanie udzielić wsparcia osobom, które potrzebują naszej pomocy w tym jakże tragicznym czasie, zachęcamy do włączenia się w nasze działania - prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy z Centrum Organizacji Pozarządowych (COP):

 W najbliższych dniach zorganizowane zostanie spotkanie informacyjne z organizacjami pozarządowymi na temat podejmowanych działań i możliwości skoordynowania wspólnych inicjatyw pod hasłem #napomocUkrainie.

Konsultacje  z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działającymi na terenie Miasta Bielska-Białej projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/482/2017 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim w Bielsku-Białej

Konsultacje

1 marca br. rozpoczęły się konsultacje  z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działającymi na terenie Miasta Bielska-Białej projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/482/2017 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim w Bielsku-Białej.

Konsultacje trwają do 10 marca 2022r.

Szczegółowe informacje zostały zamieszczone na stronie: https://bielsko-biala.pl/konsultacje/konsultacje-ngo/konsultacje-projektu-uchwaly-w-sprawie-zmiany-uchwaly-nr-xxvi4822017-0

oraz w Biuletynie Informacji Publicznej: https://bip.um.bielsko.pl/a,80912,konsultacje-projektu-uchwaly-w-sprawie-zmiany-uchwaly-nr-xxvi4822017-rady-miejskiej-w-bielsku-bialej.html

Zapraszamy do udziału w konsultacjach.

Konsultacje społeczne projektu "Strategii Rozwoju Bielska-Białej do 2030 roku" wraz z "Prognozą oddziaływania na środowisko"

Konsultacje

25 lutego br. rozpoczynają się konsultacje społeczne projektu „Strategii Rozwoju Bielska-Białej do 2030 roku” wraz z „Prognozą oddziaływania na środowisko”

Konsultacje trwają do 31 marca 2022 r. 

Informacji w przedmiocie konsultacji udziela Wydział Strategii i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej.

Szczegółowe informacje zostały zamieszczone na stronie:  https://bielsko-biala.pl/konsultacje/konsultacje-z-mieszkancami/konsultacje-spoleczne-projektu-strategii-rozwoju-bielska

oraz w Biuletynie Informacji Publicznej: https://bip.um.bielsko.pl/a,80879,konsultacje-spoleczne-projektu-strategii-rozwoju-bielska-bialej-do-2030-roku-wraz-z-prognoza-oddzial.html

Zapraszamy do udziału w konsultacjach!

 

 

Program społeczno-rozwojowy „Akademia Rozwoju”

Fundacja PFR

Fundacja Polskiego Funduszu Rozwoju zaprasza do udziału w Programie społeczno-rozwojowym „Akademia Rozwoju”, którego celem jest wsparcie kobiet poprzez edukację, przekazywanie wiedzy i praktycznych umiejętności cenionych na rynku pracy.

Dzięki udziałowi w Programie uczestniczki dowiedzą się w jaki sposób zaplanować i założyć działalność gospodarczą korzystając z narzędzi dostępnych w Internecie, jak stworzyć stronę internetową swojej firmy, a także jak z wykorzystaniem metody myślenia projektowego realizować swoje pomysły na projekty społeczne i biznesowe. To wszystko każda uczestniczka będzie mogła przetestować w trakcie warsztatów i konsultacji wspólnie z naszymi trenerami.

Rejestracja do Programu odbywa się poprzez formularz rejestracyjny dostępny na stronie: www.fundacjapfr.pl/akademia_rozwoju. W wyniku procesu rejestracji, każda z uczestniczek otrzyma dostęp do zajęć i dodatkowych materiałów edukacyjnych. Ponadto Fundacja zapewnia, że osoby zarejestrowane w Programie zostaną zaproszone do udziału w wydarzeniach społecznościowych – spotkaniach z mentorami, coachami – podczas których otrzymają dodatkowe wsparcie motywacyjne i szansę na wzmocnienie swoich relacji społecznych i biznesowych.

Szczegóły znajdują się na stronie internetowej organizatora:

https://fundacjapfr.pl/akademia_rozwoju.html

Informacja prasowa o projekcie

Plakat 

 

Nabór wniosków do projektu grantowego "Śląskie NOWEFIO na lata 2021-2023"

NOWEFIO

28 lutego o godz. 9.00 rozpoczyna się kolejny nabór wniosków do projektu grantowego "Śląskie NOWEFIO na lata 2021-2023" sfinansowanego przez Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.

Obecny nabór będzie trwał do 21 marca do godz. 12.00. i będzie dedykowany na realizację lokalnych inicjatyw - działań w dowolnej ze sfer pożytku publicznego, które będą odbywać się na terenie województwa śląskiego. Na działania będzie można pozyskać granty do wysokości 8 tys. zł.

Uprawnionymi do wnioskowania są zarówno młode organizacje pozarządowe (działające do 60 miesięcy, a kwota ich przychodów za ostatni rok obrotowy nie przekroczyła 30 tys. zł.) oraz grupy nieformalne (min trzy pełnoletnie osoby) z terenu województwa śląskiego. Wśród członków grupy nieformalnej mogą być np. rodzice uczniów/przedszkolaków, radni gminni/powiatowi, sołtysi, pełnoletni uczniowie/studenci itp.

Szersze informacje na stronie http://fio.bcp.org.pl/

ULOTKA Śląskie NOWEFIO

Ruszył nabór na FIO Śląskie Lokalnie 2022

fio

Śląskie Lokalnie to inicjatywa, dzięki której uczestnicy mogą ubiegać się o mikrogranty w wysokości od 1000 zł do 5000 zł. Do rozdania jest łącznie kwota 1,4 mln zł na oddolne inicjatywy mieszkańców województwa śląskiego. Celem inicjatywy jest wsparcie rozwoju młodych organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych w realizacji działań społecznych.

Mikroprojekty w II edycji konkursu mogą rozpocząć się najwcześniej 01.03.2022 roku i powinny zakończyć się przed 30.11.2022 roku. Nabór wniosków trwa od 15 lutego do 15 marca. Aby ubiegać się o środki w konkursie grantowym należy wygenerować wniosek na stronie https://fioslaskie.com/wniosek/

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: https://fioslaskie.com/

Konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Miejskiego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych do 2030 roku”

Konsultacje

14 lutego br. rozpoczynają się Konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Miejskiego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych do 2030 roku”.
Konsultacje trwają do 24 lutego 2022 r.

Informacji w przedmiocie konsultacji udziela Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej.

Szczegółowe informacje zostały zamieszczone na stronie:  https://bielsko-biala.pl/konsultacje/konsultacje-z-mieszkancami/konsultacje-spoleczne-projektu-uchwaly-w-sprawie-przyjecia

oraz w Biuletynie Informacji Publicznej: https://bip.um.bielsko.pl/a,80761,konsultacje-projektu-uchwaly-w-sprawie-przyjecia-miejskiego-programu-dzialan-na-rzecz-osob-niepelnos.html

Zapraszamy do udziału w konsultacjach!

 

Konsultacje projektu uchwały w sprawie Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii dla Bielska-Białej na lata 2022-2023

Konsultacje

10 lutego 2022 roku rozpoczynają się konsultacje projektu uchwały w sprawie Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii dla Bielska-Białej na lata 2022-2023.

Konsultacje trwają do 17 lutego 2022 roku.

Informacji w przedmiocie konsultacji udziela Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej

Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo pod adresem: https://bielsko-biala.pl/konsultacje/konsultacje-ngo/konsultacje-projektu-uchwaly-w-sprawie-gminnego-programu-profilaktyki-0

oraz w Biuletynie Informacji Publicznej: Konsultacje projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi | Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej (bielsko.pl)

Zapraszamy do udziału w konsultacjach!

Nabór kandydatów na członków Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Śląskiego III kadencji

 Logo Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Śląskiego

Do 11 lutego br. Zarząd Województwa Śląskiego prowadzi nabór kandydatów na członków Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Śląskiego III kadencji, wskazanych przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność na terenie województwa śląskiego.

Z zebranych w wyniku naboru zgłoszeń, do Rady wybranych zostanie 7 przedstawicieli organizacji pozarządowych przez specjalnie powołaną do tego celu komisję do spraw rekomendacji członków rdpp.

Szczegółowe informacje o tym, jak i gdzie zgłaszać kandydatów zamieszczone są poniżej w linku:

https://ngo.slaskie.pl/content/nabor-kandydatow-do-rady-dzialalnosci-pozytku-publicznego-wojewodztwa-slaskiego-iii-kadencji?fbclid=IwAR3aTkpaukBXJghhRwDrwyYYvcvmmDVYZatHo6XfXHZ8d68ayn3S52KdKcE

Konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Miejskiego Programu na rzecz Osób Starszych do 2030 roku”

Konsultacje

 

3 lutego br. rozpoczynają się Konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Miejskiego Programu na rzecz Osób Starszych do 2030 roku”

Konsultacje trwają do 18 lutego 2022 r. 

Szczegółowe informacje zostały zamieszczone na stronie https://bielsko-biala.pl/konsultacje/konsultacje-z-mieszkancami/konsultacje-spoleczne-dotyczace-projektu-uchwaly-w-sprawie-1

oraz w Biuletynie Informacji Publicznej https://bip.um.bielsko.pl/a,80701,konsultacje-spoleczne-dotyczace-projektu-uchwaly-w-sprawie-przyjecia-miejskiego-programu-na-rzecz-os.html

Zapraszamy do udziału w konsultacjach

Konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Bielska-Białej na 2022 rok.

Konsultacje

2 lutego 2022 r. rozpoczęły się konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Bielska-Białej na 2022 rok.

Podmiotami uprawnionymi do zgłaszania opinii są organizacje społeczne, działające na obszarze Miasta Bielska-Białej, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt.

Konsultacje trwają do 23 lutego 2022 r.

Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo pod adresem: https://bielsko-biala.pl/konsultacje/konsultacje-ngo/konsultacje-programu-opieki-nad-zwierzetami-bezdomnymi-oraz

oraz w Biuletynie Informacji Publicznej: https://bip.um.bielsko.pl/a,80695,konsultacje-projektu-uchwaly-w-sprawie-przyjecia-programu-opieki-nad-zwierzetami-bezdomnymi-oraz-zap.html

Zapraszamy do udziału w konsultacjach!

Obniżki cen za gaz  - ustawa weszła w życie!

gaz

28 stycznia br. w Dzienniku Ustaw opublikowana została ustawa z dnia 26 stycznia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu, dzięki której organizacje pozarządowe mogą zapłacić mniej za gaz (Dz. U z 2022 r. poz. 202).

Treść ustawy: https://dziennikustaw.gov.pl/D2022000020201.pdf

Niestety obniżki cen za gaz nie są automatyczne a organizacje pozarządowe muszą ubiegać się o zastosowanie preferencyjnych stawek poprzez złożenie stosownego oświadczenia na formularzu określonym w Rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 28 stycznia br. (Dz. U. z 2022r. poz. 212). Organizacje pozarządowe mają 45 dni od wejścia w życie ustawy na złożenie pierwszego oświadczenia do sprzedawcy paliw gazowych.

Treść rozporządzenia: https://dziennikustaw.gov.pl/D2022000021201.pdf

Dla organizacji pozarządowych przewidziany został wzór formularza stanowiący załącznik nr 2 niniejszego Rozporządzenia.

 

Ogłoszono drugi konkurs tematyczny w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.

Operator Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny, tj. konsorcjum organizacji w składzie: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego (lider), Fundacja Edukacja dla Demokracji i Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, zaprasza do składania wniosków w drugim konkursie grantowym na projekty tematyczne. Program Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny jest finansowany przez Islandię, Norwegię i Liechtenstein w ramach funduszy EOG i Funduszy Norweskich.

Kwota przeznaczona na granty w drugim konkursie tematycznym wynosi 8 019 256 EUR (w tym Fundusze EOG: 7 309 256 EUR i Fundusze Norweskie: 710 000 EUR). W podziale na poszczególne obszary wsparcia jest to:

Obszar 1. Ochrona praw człowieka (w tym kwestie związane z równością płci) – kwota: 1 805 281 EUR (z tego Fundusze EOG: 1 805 281 EUR),

Obszar 2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i przeciwdziałanie wykluczeniu – kwota: 1 961 565 EUR (z tego Fundusze EOG: 1 661 565 EUR i Fundusze Norweskie: 300 000 EUR),

Obszar 3. Budowanie kultury demokratycznej i zaangażowania obywatelskiego na poziomie lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną środowiska) – kwota: 2 887 580 EUR (z tego Fundusze EOG: 2 477 580 EUR i Fundusze Norweskie: 410 000 EUR),

Obszar 4. Wsparcie rozwoju sektora społecznego (realizowane jako moduł w projektach z obszarów 1-3) – kwota: 1 364 830 EUR (z tego Fundusze EOG: 1 364 830 EUR.

W konkursie można składać wnioski w ścieżce na małe albo na duże granty.

Termin składania wniosków mija w południe 25 marca 2022.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie https://aktywniobywatele-regionalny.org.pl/konkurs-2/

Ważna informacja w sprawie Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych

CRBR

dotyczy nowego obowiązku rejestracji fundacji oraz stowarzyszeń wpisanych do rejestru stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego do 31 stycznia 2022 r.

Nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu wprowadziła istotne zmiany w zakresie Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych, które wiążą się z powstaniem nowych obowiązków po stronie fundacji oraz stowarzyszeń wpisanych do rejestru stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego (KRS).

Zgodnie z art. 58 pkt 12 i pkt 13 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.1132 ze zm.): Do zgłaszania informacji o beneficjentach rzeczywistych i ich aktualizacji zobowiązane są odpowiednio stowarzyszenia podlegające wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego oraz fundacje.

Ww. obowiązek został wprowadzony ustawą z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 815, dalej: ustawa nowelizująca), która weszła w życie 31 października 2021 r.

Jeśli dane stowarzyszenie wpisane jest do rejestru stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego to oznacza, że podlega obowiązkowi zgłoszenia informacji o beneficjentach rzeczywistych i ich aktualizacji.

Jak wynika natomiast z brzmienia art. 16 ustawy nowelizującej stowarzyszenia rejestrowe oraz fundacje zgłaszają informacje o beneficjentach rzeczywistych do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych w terminie 3 miesięcy od 31 października 2021 r. (tj. do 31 stycznia 2022 r.).

Zgłoszenia do Rejestru dokonuje osoba uprawniona do reprezentacji organizacji. Zgłoszenia dokonuje się nieodpłatnie za pomocą środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem strony internetowej: crbr.podatki.gov.pl

Dodatkowe informacje:

https://www.gov.pl/.../centralny-rejestr-beneficjentow...

https://www.prawo.pl/.../zmiany-w-centralnym-rejestrze...

COP NIECZYNNY W WIGILIĘ

komunikat

Szanowni Państwo uprzejmie informujemy, iż Centrum Organizacji Pozarządowych 24 grudnia br. będzie nieczynne.

ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE

Życzenia świąteczne

 

Konkurs grantowy Fundusz Naturalnej Energii 

XII Edycja Funduszu Naturalnej Energii – GAZ-SYSTEM przekaże granty na projekty ekologiczne - Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - Portal Gov.pl

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM ogłasza XII edycję Funduszu Naturalnej Energii. Samorządy, placówki edukacyjne oraz organizacje pozarządowe mogą się ubiegać o wsparcie projektów z obszaru ochrony środowiska naturalnego i edukacji ekologicznej. Pojedynczy grant, który można pozyskać, opiewa na kwotę do 10 000 zł. Łącznie GAZ-SYSTEM przeznaczy na inicjatywę ponad 400 tysięcy złotych.

Realizowany już od 12 lat Fundusz Naturalnej Energii kierowany jest przede wszystkim do samorządów, placówek edukacyjnych oraz organizacji pozarządowych. W tym roku program został ogłoszony na terenie sześciu województw: kujawsko-pomorskiego, łódzkiego, małopolskiego, mazowieckiego, śląskiego i zachodniopomorskiego. Tegoroczna tematyka konkursu dotyczy działań na rzecz oszczędzania energii, korzystania z alternatywnych jej źródeł, gromadzenia i racjonalnego wykorzystania wody oraz powstrzymania zmian klimatycznych. W XII edycji konkursu jury nagrodzi 42 projekty, a najlepsze inicjatywy wyróżni dodatkowym dofinansowaniem.

Wnioski można składać elektronicznie do 8 stycznia 2022 r.

Organizacje zainteresowane wzięciem udziału w konkursie proszone są o wypełnienie wniosku o przyznanie finansowania lub dofinansowania, który jest dostępny na naszej stronie internetowej konkursu w zakładce „Dokumenty do pobrania” wraz z Regulaminem konkursu.

Szczegóły w linku https://www.gazsystemdlanatury.pl/o-konkursie/

 

IX PIKNIK ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH - relacja z wydarzenia

Piknik

18 grudnia 2021 r. w Gemini Park w Bielsku-Białej odbył się IX Piknik Organizacji Pozarządowych. Podczas targów świątecznych promowane były lokalne podmioty ekonomii społecznej oraz ich produkty i usługi. W trakcie tegorocznej edycji mieszkańcy mieli możliwość przybliżenia sobie tradycji Świąt Bożego Narodzenia od muzyki poprzez regionalne wypieki i rękodzieło. Na najmłodszych czekały liczne atrakcje, pod okiem plastyków i anielskich animatorów tworzone były unikatowe prace rękodzielnicze (bogato zdobione bombki choinkowe czy stroiki świąteczne), a wszystko to dopełniała muzyka na żywo, w rytmie kolęd i pastorałek. W trakcie pikniku organizowane były liczne konkursy z nagrodami dla dzieci i młodzieży. Wydarzenie uświetniły prezentacje i występy artystyczne przygotowane przez organizacje pozarządowe, które z roku na rok cieszą się coraz większym uznaniem publiczności. W trakcie pikniku poruszone zostały także ważne kwestie związane z pierwszą pomocą przedlekarską, wolontariatem czy przekazywaniem 1 % podatku na rzecz OPP. W pikniku z uwagi na obostrzenia udział wzięło 25 podmiotów ekonomii społecznej, którzy oferowali swoje produkty oraz usługi. Organizatorami byli Miasto Bielsko-Biała, Stowarzyszenie Centrum Sztuki Kontrast, CH Gemini Park Projekt został dofinansowany z budżetu Miasta Bielska-Białej.

 

 

IX PIKNIK ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

PLAKAT PIKNIK

18 grudnia 2021 r. w Centrum Handlowym Gemini Park w Bielsku-Białej odbędzie się IX edycja Pikniku Organizacji Pozarządowych. Podczas targów świątecznych promowane będą lokalne podmioty ekonomii społecznej oraz ich produkty i usługi.
W trakcie tegorocznej edycji mieszkańcy będą mieli możliwość przybliżenia sobie tradycji Świąt Bożego Narodzenia od muzyki poprzez regionalne wypieki i rękodzieło. Na najmłodszych będą czekały liczne atrakcje, pod okiem plastyków i anielskich animatorów tworzone będą unikatowe prace rękodzielnicze (ozdobne bombki choinkowe czy stroiki świąteczne), a wszystko to dopełni muzyka na żywo, w rytmie kolęd i pastorałek. W trakcie pikniku organizowane będą liczne konkursy z nagrodami dla dzieci i młodzieży. Wydarzenie uświetnią prezentacje i występy artystyczne przygotowane przez organizacje pozarządowe, które z roku na rok cieszą się coraz większym uznaniem publiczności. W trakcie pikniku poruszone zostaną także ważne kwestie związane z pierwszą pomocą przedlekarską, wolontariatem czy przekazywaniem 1 % podatku na rzecz OPP.
Targi to także doskonała okazja do zakupienia unikatowego prezentu dla najbliższych.
Zachęcamy do udziału!!!

WAŻNY KOMUNIKAT DLA FUNDACJI I STOWARZYSZEŃ POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚĆ PRAWNĄ

komunikat

Przypominamy, że ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. 2021 r. poz. 1132 ze zm.), zwana dalej „ustawą”, nakłada na tzw. „instytucje obowiązane" stosowanie środków bezpieczeństwa finansowego oraz inne obowiązki związane z podejmowaniem określonych działań w celu przeciwdziałania wprowadzania do obrotu wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł.

W myśl ustawy do instytucji obowiązanych zalicza się m.in.:

 1. fundacje ustanowione na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 2020 r. poz. 2167) w zakresie, w jakim przyjmują lub dokonują płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartości 10 000 euro, bez względu na to, czy płatność jest przeprowadzana jako pojedyncza operacja, czy kilka operacji, które wydają się ze sobą powiązane - art. 2 ust. 1 pkt 21 ustawy,
 2. stowarzyszenia posiadające osobowość prawną, utworzone na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2020 r. poz.2261), w zakresie, w jakim przyjmują lub dokonują płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10 000 euro, bez względu na to czy płatność jest przeprowadzana jako pojedyncza operacja, czy kilka operacji, które wydają się ze sobą powiązane - art. 2 ust. 1 pkt 22 ustawy.

 

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 20 ustawy instytucją obowiązaną jest również podmiot, który prowadzi działalność m.in. w zakresie gier losowych w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2094).

Pełna treść komunikatu dostępna w załączniku

komunikat

Konsultacje projektu uchwały w sprawie nadania rondu zlokalizowanemu na skrzyżowaniu ulic: Cieszyńskiej i Wapienickiej, położonemu na działkach o numerach: 33/20, 33/22, 39/10, 66/22, 957/1 i 1011/2, w obrębie ewidencyjnym 0001 Aleksandrowice, w jednostce ewidencyjnej 246101_1 miasto Bielsko-Biała nazwy – Bronisława Kokotka.

logo

29 listopada br. rozpoczynają się konsultacje projektu uchwały w sprawie nadania rondu zlokalizowanemu na skrzyżowaniu ulic: Cieszyńskiej i Wapienickiej, położonemu na działkach o numerach: 33/20, 33/22, 39/10, 66/22, 957/1 i 1011/2, w obrębie ewidencyjnym 0001 Aleksandrowice, w jednostce ewidencyjnej 246101_1 miasto Bielsko-Biała nazwy – Bronisława Kokotka.

Konsultacje trwają do 12 grudnia 2021 r. 

Szczegółowe informacje zostały zamieszczone na stronie https://bielsko-biala.pl/konsultacje/konsultacje-ngo/konsultacje-projektu-uchwaly-w-sprawie-nadania-rondu-zlokalizowanemu-na

oraz w Biuletynie Informacji Publicznej https://bip.um.bielsko.pl/a,80251,konsultacje-projektu-uchwaly-w-sprawie-nadania-rondu-zlokalizowanemu-na-skrzyzowaniu-ulic-cieszynski.html

Zapraszamy do udziału w konsultacjach!

Konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Miasta Bielska-Białej na lata 2021-2030.

logo

W dniu 25 listopada 2021 r. rozpoczynają się konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Miasta Bielska-Białej na lata 2021-2030.

Konsultacje trwają do 10 grudnia 2021 r.

Szczegółowe informacje zostały zamieszczone na stronie https://bielsko-biala.pl/konsultacje/konsultacje-z-mieszkancami/konsultacje-spoleczne-projektu-uchwaly-w-sprawie-programu-0

oraz w Biuletynie Informacji Publicznej https://bip.um.bielsko.pl/a,80237,konsultacje-spoleczne-projektu-uchwaly-w-sprawie-przyjecia-gminnego-programu-przeciwdzialania-narkom.html

Zapraszamy do udziału w konsultacjach!

Konsultacje projektu uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Miasta Bielska-Białej dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół, placówek oświatowych, innych form wychowania przedszkolnego oraz poradni psychologiczno-pedagogicznych prowadzonych na terenie Miasta Bielska-Białej przez inne niż Miasto Bielsko-Biała osoby prawne lub osoby fizyczne, a także trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania. 

logo

W dniu 23 listopada rozpoczynają się  konsultacje projektu uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Miasta Bielska-Białej dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół, placówek oświatowych, innych form wychowania przedszkolnego oraz poradni psychologiczno-pedagogicznych prowadzonych na terenie Miasta Bielska-Białej przez inne niż Miasto Bielsko-Biała osoby prawne lub osoby fizyczne, a także trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.

Konsultacje trwają do 2 grudnia 2021 r. 

Szczegółowe informacje zostały zamieszczone na stronie: https://bielsko-biala.pl/konsultacje/konsultacje-ngo/konsultacje-projektu-uchwaly-w-sprawie-ustalenia-trybu-udzielania-i

oraz w Biuletynie Informacji Publicznej: https://bip.um.bielsko.pl/a,80197,konsultacje-projektu-uchwaly-w-sprawie-ustalenia-trybu-udzielania-i-rozliczania-dotacji-z-budzetu-mi.html

Bezpłatne szkolenie ONLINE: Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu w NGO

Sponsored image

CENTRUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH serdecznie zaprasza w dniu 24 listopada 2021 r. w godz. 9.00-14.00 na bezpłatne szkolenie online pn.: PRZECIWDZIAŁANIE PRANIU PIENIĘDZY I FINANSOWANIU TERRORYZMU W NGO

Szkolenie skierowane jest do przedstawicieli organizacji pozarządowych, którzy chcieliby zapoznać się z najnowszymi obowiązkami NGO wynikającymi
z nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

W programie: 

 1. Pojęcie prania pieniędzy zgodnie z ustawą z dnia 1 marca 2018 r.
 2. Przykładowe metody prania pieniędzy.
 3. Pojęcie finansowania terroryzmu - art. 165 a Kodeksu Karnego.
 4. Co oznacza pojęcie Instytucja obowiązana, z uwzględnieniem podmiotów posiadających status instytucji obowiązanej z uwagi na dodatkowe warunki.
 5. Obowiązki instytucji obowiązanych wynikające z ustawy:

- Wyznaczenie osoby odpowiedzialnej,

- Ocena ryzyka,

- Środki bezpieczeństwa finansowego,

- Osoby zajmujące eksponowane stanowisko polityczne,

- Wewnętrzna procedura,

- Szkolenia,

- Procedura anonimowego zgłaszania,

- Przekazywanie i gromadzenie informacji.

 1. Kontrola instytucji obowiązanych.
 2. Odpowiedzialność karna za naruszenie przepisów Ustawy.
 3. Wzorcowa dokumentacja w NGO.

Zajęcia poprowadzą: eksperci praktycy z zakresu stosowania przepisów ustawyo przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu w NGO.

Miejsce szkolenia: Szkolenie organizowane jest w formie ONLINE.

UWAGA!!! Osoby zakwalifikowane na szkolenie otrzymają potwierdzenie drogą mailową oraz informację o dostępie do platformy.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy COP pod nr telefonu 33/497-07-90,  e-mail: cop@um.bielsko-biala.pl.

Zainteresowanych udziałem w szkoleniu prosimy o zgłaszanie się poprzez kontakt telefoniczny lub mailowy.

Zgłoszenia przyjmujemy do 22.11.2021 r. do godz. 14.00.

Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc decyduje kolejność zgłoszeń.

ZAPRASZAMY

Oferta szkolenia

 

Bezpłatne szkolenie ONLINE: Zatrudnianie pracowników w organizacjach pozarządowych

szkolenie

 

Centrum Organizacji Pozarządowych w Bielsku-Białej serdecznie zaprasza w dniu 4 listopada 2021 r. w godz. 9.00-14.00 na bezpłatne szkolenie online pn.: ZATRUDNIANIE PRACOWNIKÓW W ORGANIZACJACH POZARZĄDOWYCH”

Szkolenie skierowane jest do przedstawicieli organizacji pozarządowych, którzy chcieliby zapoznać się z najnowszymi przepisami związanymi z różnorodnymi formami zatrudniania pracowników oraz związanymi z tym obowiązkami pracodawcy.

Zajęcia poprowadzi: ekspert z zakresu kadr i księgowości z wieloletnim doświadczeniem w III sektorze, zajmujący się zatrudnianiem oraz rozliczaniem pracowników w stowarzyszeniach, fundacjach oraz przedsiębiorstwach społecznych.

Miejsce szkolenia: Szkolenie organizowane jest w formie ONLINE.

UWAGA!!! Osoby zakwalifikowane na szkolenie otrzymają potwierdzenie drogą mailową oraz informację o dostępie do platformy.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Centrum Organizacji Pozarządowych w Bielsku-Białej, pl. Opatrzności Bożej 18, pod nr telefonu 33/497-07-90,  e-mail: cop@um.bielsko-biala.pl.

Zainteresowanych udziałem w szkoleniu prosimy o zgłaszanie się poprzez kontakt telefoniczny lub mailowy.

Zgłoszenia przyjmujemy do 2.11.2021 r. do godz. 14.00.

Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc decyduje kolejność zgłoszeń.

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA 

ZAPRASZAMY !

Konsultacje społeczne projektu uchwały zmieniającej Uchwałę nr IX/165/2019 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie Budżetu Obywatelskiego Bielska-Białej.

logo

27 października 2021 r. rozpoczynają się konsultacje społeczne projektu uchwały zmieniającej Uchwałę nr IX/165/2019 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie Budżetu Obywatelskiego Bielska-Białej.

Konsultacje trwają do 12 listopada 2021 r.

Szczegółowe informacje zostały zamieszczone na stronie: https://bielsko-biala.pl/konsultacje/konsultacje-z-mieszkancami/konsultacje-projektu-uchwaly-zmieniajacej-uchwale-w-sprawie

oraz w Biuletynie Informacji Publicznej https://bip.um.bielsko.pl/a,79945,konsultacje-spoleczne-projektu-uchwaly-zmieniajacej-uchwale-w-sprawie-budzetu-obywatelskiego-bielska.html

Zapraszamy do udziału w konsultacjach.

 

Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie Miasta Bielska-Białej na lata 2021-2030.

logo

21 października br. rozpoczynają się konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały w sprawie konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie Miasta Bielska-Białej na lata 2021-2030.

Konsultacje trwają do 5 listopada 2021 r. 

Szczegółowe informacje zostały zamieszczone na stronie https://bielsko-biala.pl/konsultacje/konsultacje-z-mieszkancami/konsultacje-spoleczne-projektu-uchwaly-w-sprawie-programu

oraz w Biuletynie Informacji Publicznej https://bip.um.bielsko.pl/a,79908,konsultacje-spoleczne-projektu-uchwaly-w-sprawie-programu-przeciwdzialania-przemocy-w-rodzinie-oraz-.html

Zapraszamy do udziału w konsultacjach!

Konsultacje społeczne w sprawie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Bielska-Białej na lata 2021-2030”

logo

21 października br. rozpoczynają się  konsultacje społeczne w sprawie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Bielska-Białej na lata 2021-2030”

Konsultacje trwają do 5 listopada 2021 r. 

Szczegółowe informacje zostały zamieszczone na stronie https://bielsko-biala.pl/konsultacje/konsultacje-z-mieszkancami/konsultacje-spoleczne-w-sprawie-projektu-uchwaly-w-sprawie

oraz w Biuletynie Informacji Publicznej https://bip.um.bielsko.pl/a,79907,konsultacje-spoleczne-projektu-uchwaly-w-sprawie-przyjecia-strategii-rozwiazywania-problemow-spolecz.html

Zapraszamy do udziału w konsultacjach!

Konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały w sprawie Miejskiego Programu Oddziaływań Korekcyjno-Edukacyjnych dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie dla Bielska-Białej na lata 2021-2030.

logo

21 października br. rozpoczynają się konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały w sprawie Miejskiego Programu Oddziaływań Korekcyjno-Edukacyjnych dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie dla Bielska-Białej na lata 2021-2030.

Konsultacje trwają do 5 listopada 2021 r. 

Szczegółowe informacje zostały zamieszczone na stronie https://bielsko-biala.pl/konsultacje/konsultacje-z-mieszkancami/konsultacje-spoleczne-dotyczace-projektu-uchwaly-w-sprawie-0

oraz w Biuletynie Informacji Publicznej https://bip.um.bielsko.pl/a,79909,konsultacje-spoleczne-projektu-uchwaly-w-sprawie-miejskiego-programu-oddzialywan-korekcyjno-edukacyj.html

Zapraszamy do udziału w konsultacjach!

Konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr IX/154/2007 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 15 maja 2007 r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej oraz warunków i sposobu przyznawania tych świadczeń dla korzystających z opieki zdrowotnej nauczycieli przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto Bielsko-Biała

 

logo

20 października 2021 r. rozpoczynają się konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr IX/154/2007 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 15 maja 2007 r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej oraz warunków i sposobu przyznawania tych świadczeń dla korzystających z opieki zdrowotnej nauczycieli przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto Bielsko-Biała

Konsultacje trwają do 29 października 2021 r. 

Szczegółowe informacje zamieszczone zostały na stronie: https://bielsko-biala.pl/konsultacje/konsultacje-ngo/konsultacje-projektu-uchwaly-w-sprawie-zmiany-uchwaly-nr-ix1542007-rady

oraz w Biuletynie Informacji Publicznej: https://bip.um.bielsko.pl/a,79904,konsultacje-projektu-uchwaly-w-sprawie-zmiany-uchwaly-nr-ix1542007-rady-miejskiej-w-bielsku-bialej-z.html

Zapraszamy do udziału w konsultacjach.

 

Ośrodek Wsparcia Cudzoziemców w Katowicach

integracja

Informujemy, iż od listopada 2020 r. w Katowicach funkcjonuje Ośrodek Wsparcia Cudzoziemców, który finansowany jest przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji z Funduszu Azylu, Migracji i Integracji. Celem Ośrodka jest wsparcie cudzoziemców mieszkających w regionie w łatwiejszym rozwiązywaniu problemów administracyjnych i prawnych, związanych z legalizacją pobytu  oraz prawem pracy. W ramach działalności Ośrodka udzielana jest nieodpłatna pomoc dla cudzoziemców zamieszkałych w województwie śląskim, w tym usługi prawnika, tłumacza, psychologa, szkolenia warsztaty i kursy adaptacyjne. Ponadto Ośrodek zapewnia także wsparcie zagranicznych studentów poprzez opiekę mentora. Biuro znajduje się w Katowicach przy ul. Reymonta 22. Szczegółowych informacji udziela koordynator projektu 32/630-45-99 e-mail: owc@klaster.org.pl  Strona internetowa: www.owc.org.pl 

 

Konsultacje projektu uchwały ws. Programu współpracy Miasta Bielska-Białej z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dn. 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 r.

logo

Na podstawie uchwały nr LIX/1371/2010 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie sposobu konsultowania z organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Śląskiego 2010.220.3186) Prezydent Miasta Bielska-Białej ogłasza konsultacje projektu uchwały w sprawie Programu współpracy Miasta Bielska-Białej z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 r.

Celem konsultacji jest zebranie opinii i sugestii w kwestii Programu współpracy Miasta Bielska-Białej z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 r.

Konsultacje rozpoczynają się 4 października 2021 r. i trwają do 20 października 2021 r.
Konsultacje przeprowadzone będą poprzez zamieszczenie ogłoszenia wraz z projektem uchwały w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej.
Uwagi i opinie dotyczące projektu uchwały można składać pisemnie do skrzynki znajdującej się w Wydziale Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej w Zespole ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi: pl. Ratuszowy 6, I piętro, pokój 106, a także można przesyłać drogą elektroniczną na adres e-mail:
ngo@um.bielsko-biala.pl oraz za pośrednictwem interaktywnego formularza konsultacji.

Komunikat

Program

Konsultacje projektu uchwały w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

logo

27 września 2021 r. rozpoczynają się konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXI/506/2020 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 25 sierpnia 2020 r. w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Opinie i uwagi dotyczące projektu dokumentu można składać w formie pisemnej i elektronicznej do 11 października 2021 r.

Szczegóły znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej: Konsultacje społeczne | Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej (bielsko.pl)

Wyjaśnień w związku z przedmiotem konsultacji udziela Wydział Gospodarki Odpadami Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej.

Zapraszamy do udziału w konsultacjach.

 

Zaproszenie do zgłaszania opinii do projektu Statutu Młodzieżowej Rady Miasta

Obradowała Młodzieżowa Rada Miejska

fot. Szymon Gąsowski / Wydział Prasowy UMBB

Od 24 września 2021 r. organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działające na terenie miasta Bielska-Białej mogą zgłaszać opinie i sugestie do projektu Statutu Młodzieżowej Rady Miasta Bielska-Białej.
Uwagi i opinie można składać w terminie do 5 października 2021 r. drogą elektroniczną na adres e-mail: rada@um.bielsko-biala.pl oraz za pośrednictwem interaktywnego formularza konsultacji.
Szczegółowe informacje zamieszczone zostały w Biuletynie Informacji Publicznej: https://bip.um.bielsko.pl/a,79588,zaproszenie-do-zglaszania-opinii-do-projektu-statutu-mlodziezowej-rady-miasta.html

 

Nabór do programu "Śląskie NOWEFIO"!

nowefio

W poniedziałek 6 września 2021 roku o godzinie 9.00 rozpoczął się nabór wniosków do programu grantowego "Śląskie NOWEFIO na lata 2021-2023" realizowanego w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030. Wnioski należy składać w generatorze witkac.pl do 20 września 2021 roku do godziny 12.00.

Program grantowy "Śląskie NOWEFIO na lata 2021-2023" to szansa na pozyskanie grantów w wysokości do 8 tys. zł - konkurs „Mikrodotacje na realizację lokalnych inicjatyw” oraz 6 tys. – konkurs „Mikrodotacje na rozwój instytucjonalny młodych organizacji”.

Uprawnionymi do wnioskowania są młode organizacje pozarządowe z terenu województwa śląskiego, które zostały wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru/ewidencji nie wcześniej niż 60 miesięcy od dnia złożenia wniosku o dotację, a kwota ich przychodów za ostatni rok obrotowy nie przekroczyła 30 tys. zł. Młode organizacje mogą wnioskować o granty na lokalne inicjatywy lub na rozwój instytucjonalny.

Wnioskodawcami mogą być również grupy nieformalne składające się z minimum 3 pełnoletnich osób zamieszkujących na terenie województwa śląskiego, a także grupy nieformalne wraz z patronem (tzn. z inną organizacją pozarządową). Grupy nieformalne mogą wziąć udział w konkursie na lokalne inicjatywy.

Operatorami konkursu jest Stowarzyszenie Bielskie Centrum Przedsiębiorczości z Bielska-Białej oraz Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych z Rybnika.

Więcej informacji na stronie: www.fio.bcp.org.pl oraz na profilu Śląskie NoweFio

Zaproszenie na warsztaty "AKADEMIA AKTYWNEGO OBYWATELA"

fio

Fundacja Europejski Instytut Rozwoju Obywatelskiego [EIRO] z siedzibą w Nowym Sączu zaprasza do udziału w bezpłatnych, 3-dniowych warsztatach z cyklu „AKADEMIA AKTYWNEGO OBYWATELA”, organizowanych w ramach projektu „Obywatele partycypują lokalnie-aktywnie i profesjonalnie!” sfinansowanego ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwo Obywatelskiego w ramach Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.

Szkolenia dedykowane są:

 • osobom planującym założyć organizację pozarządową (stowarzyszenie, fundację);
 • osobom/organizacją planującym zainicjować powstanie ciał partycypacji obywatelskiej (np. radę seniorów, radę pożytku publicznego);
 • liderom/przedstawicielom stowarzyszeń/fundacji (członkom i kandydatom na członków zarządu i komisji rewizyjnej).   

Warsztaty obejmują w szczególności następującą tematykę:

 • Organy wewnętrzne w NGO’s: m.in. zadania walnego zadania, zarządu i komisji rewizyjnej; wzajemne relacje pomiędzy ww. organami; dokumentacja w stowarzyszeniu; regulaminy. 
 • Formalnoprawne aspekty związane z funkcjonowaniem NGO’s, m.in.: statut; dostosowanie statutu do znowelizowanej ustawy prawo o stowarzyszeniach; sprawozdawczość; odpłatna i nieodpłatna działalność statutowaochrona danych osobowych [RODO]; zatrudnienie w NGO’s; umowy o dzieło a umowy zlecenia; status OPP, TARCZA ANTYKRYZYSOWA DLA NGO’s - terminy składania sprawozdań z działalności, głosowanie poza posiedzeniami władz stowarzyszenia/fundacji z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, zwolnienia ze składek ZUS, ulgi podatkowe.
 • PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE - nowy obowiązek dla organizacji pozarządowych.
 • REJESTR BENEFICJENTÓW RZECZYWISTYCH - nowy obowiązek dla organizacji pozarządowych.
 • DOSTĘPNOŚĆ STRON INTERNETOWYCH - nowy obowiązek dla organizacji pozarządowych.
 • Pozyskiwanie środków na działalność statutową, m.in.: źródła pozyskiwania środków; zasady konstruowania wniosku o dofinasowanie; analiza problemowa; budżet projektu, umowa o dofinasowanie; realizacja projektu; rozliczenie projektu. Dopuszczalne zmiany w projektach dofinasowanych ze środków publicznych w związku ze stanem epidemii COVID-19. 
 • Jak założyć radę seniorów? Czym jest rada seniorów? Czym rada seniorów powinna się zajmować?
 • Rady pożytku publicznego i inne ciała partycypacyjne.
 • Inicjatywa lokalna. Budżet obywatelski. 
 • i wiele innych dostosowanych do potrzeb i oczekiwań uczestników.

Uczestnicy Akademii, po udziale w szkoleniu, otrzymają indywidualne wsparcie doradcze, udzielane w formie porad/konsultacji telefonicznych lub e-mailowych.

Szkolenie wraz z zakwaterowaniem -  Hotel FOLKOWY ZAKĄTEK – KOMFORTOWE NOCLEGI. Podegrodzie 210A, 33-386 Podegrodzie (pokoje klimatyzowane, standard ***).

TERMINY:

 • 25, 26, 27 sierpień 2021r.
 • 1, 2, 3 wrzesień 2021 r.

Organizator pokrywa koszty pobytu (dwa noclegi, wyżywienie), koszt materiałów dydaktycznych oraz częściowy zwrot kosztów przejazdu.   

LICZBA MIEJSC JEST OGRANICZONA. DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ! 

Z uwagi na duże zainteresowanie zajęciami oraz ograniczoną liczbę miejsc uprzejmie prosimy o jak najszybsze dokonywanie zgłoszeń - nie później niż do 20 sierpnia  br. W warsztatach mogą wziąć udział wyłącznie osoby, które zostaną telefonicznie lub mailowo poinformowane przez organizatora o zakwalifikowaniu się.

Zgłoszeń należy dokonywać mailowo: fundacja@eiro.pl

Szczegółowych informacji udziela koordynator projektu: Zofia Mółka e-mail: fundacja@eiro.pl, tel. 696 952 016

Harmonogram    Klauzula informacyjna    Regulamin uczestnictwa    Formularz zgłoszeniowy

 

Akcja PZU SA "Pomoc to Moc"

pzu
Rusza akcja "Pomoc to Moc" organizowana przez PZU SA. Tegorocznej edycji przyświeca hasło: „Zdrowa i bezpieczna rodzina”. W ramach akcji „Pomoc To Moc” dofinansować można realizację projektu lub inicjatywy, który/która ma na celu zapobieganie powstawaniu lub zmniejszanie skutków wypadków ubezpieczeniowych w zakresie zgodnym z obowiązującym na dzień składania wniosku przewodnim celem prewencyjnym oraz którego/której obszar oddziaływania dotyczy społeczności lokalnych („Zadanie prewencyjne”). Zgodnie z hasłem tegorocznej edycji „Zdrowa i bezpieczna rodzina” Organizator akcji szczególnie zachęca do zgłaszania inicjatyw służących ochronie zdrowia i propagowaniu zdrowego stylu życia całych rodzin, co jest teraz szczególnie ważne. Wnioski można składać do 17 września 2021 r.
Szczegóły akcji wraz z regulaminem znajdują się na stronie: https://pomoctomoc.pzu.pl/

 

Spotkanie informacyjne w Centrum Organizacji Pozarządowych

nowe fio
 
STOWARZYSZENIE BIELSKIE CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI zaprasza na spotkanie informacyjne:
 
1. Dotacje na tworzenie biznesu społecznego - najbliższy nabór wrzesień 2021 !!!
2. Śląskie NOWEFIO 2021-2023 – mikro dotacje na rozwój i działania NGO i grup inicjatywnych
 
Spotkanie informacyjne odbędzie się w dniu 17.08.2021 roku o godz. 14.00 w Centrum Organizacji Pozarządowych w Bielsku-Białej, pl. Opatrzności Bożej 18
 
Spotkanie poprowadzi Animatorka: Ewelina Polak z Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej obszaru bielskiego oraz Animatorka: Magdalena Waligóra ze Stowarzyszenia Bielskie Centrum Przedsiębiorczości (NOWE FIO 2021-2023)
 
W programie spotkania:
• Dotacje nawet do 120 000 zł na tworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych
• Mikro dotacje w wys. 8 000 zł na lokalne inicjatywy dla młodych organizacji i grup nieformalnych
• Mikro dotacje w wys. 6000zł na rozwój młodych organizacji
• Wsparcie animacyjne
• Wsparcie doradcze
 
Najbliższe nabory do projektów grantowych planowane są już w sierpniu i wrześniu 2021!
 
Szczegóły znajdziesz na stronach internetowych: www.owes.bcp.org.pl www.fio.bcp.org.pl
 

Konkurs FIO  Śląskie Lokalnie 2021-2023

fio

 

Trwa nabór w konkursie „Śląskie Lokalnie 2021-2023”. Wnioski można składać do 31 sierpnia 2021 roku do godziny 23:59.

Celem konkursu „Śląskie Lokalnie 2021-2023” jest wsparcie rozwoju młodych organizacji pozarządowych i grup nieformalnych z terenu województwa śląskiego w realizacji oddolnych inicjatyw, poprzez rozdysponowanie kwoty 1,4 miliona złotych w trzech edycjach.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie https://fioslaskie.com/

 

Konkurs dla organizacji pozarządowych "Rodzina jest najważniejsza"

rodzina

Wojewoda śląski Jarosław Wieczorek wraz z Radą ds. Rodziny ogłasza konkurs dla organizacji pozarządowych działających na rzecz rodziny pod hasłem „Rodzina jest najważniejsza”. Patronat honorowy nad tą inicjatywą objął Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej Stanisław Szwed.

Celem konkursu jest promocja i prezentacja działań wspierających oraz promujących rodzinę. Rada ds. Rodziny działająca przy Wojewodzie Śląskim chce w ten sposób wyróżnić organizacje działające na terenie naszego województwa, które służą i działają na rzecz rodzin.

Aby wziąć udział w konkursie, należy dostarczyć do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego maksymalnie 10-minutową prezentację (film, pokaz slajdów itp.) przedstawiającą różnorodne i najciekawsze akcje podjęte na rzecz rodziny w ostatnim okresie działania organizacji. Zgłoszenia przyjmowane są do 17 września 2021 roku.

Prace konkursowe (wraz z kompletem dokumentów, które są wskazane w Regulaminie) należy złożyć lub przysłać w terminie na adres Kancelarii Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach (40-032 Katowice, ul. Jagiellońska 25) z dopiskiem: Konkurs dla organizacji pozarządowych działających na rzecz rodziny pod hasłem „Rodzina jest najważniejsza”.

Rozstrzygnięcie nastąpi do 4 października 2021 roku, a wygraną w konkursie są wycieczki dla 40 osób – do Warszawy, w Beskid Żywiecki oraz po Kanale Gliwickim.

Szczegółowe informacje znajdują się w Regulaminie, który można pobrać poniżej.

Zachęcamy organizacje pozarządowe do udziału w konkursie!

Regulamin

Załączniki do Regulaminu

Rozpoczęcie prac nad Programem współpracy Miasta Bielska-Białej z organizacjami pozarządowymi na rok 2022

program

Rozpoczęcie prac nad Programem współpracy Miasta Bielska-Białej z organizacjami pozarządowymi na 2022 r.

Zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wskazanych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w pracach nad tworzeniem projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie „Programu współpracy Miasta Bielska-Białej z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 r.”

Wstępny projekt Programu wraz z formularzem, za pomocą którego możecie Państwo zgłaszać swoje sugestie i uwagi do Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2022 r. znajduje się na stronie https://bielsko-biala.pl/program-wspolpracy-z-organizacjami-pozarzadowymi

Czekamy na Państwa propozycje do dnia 27 sierpnia br.  Po ich zebraniu i analizie zostanie przygotowany projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2022 r, który zostanie poddany pod konsultacje z organizacjami pozarządowymi.

Konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr VIII/97/2019 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych prowadzonych przez Miasto Bielsko-Biała, z uwzględnieniem szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Miasta Bielska-Białej prowadzonych przez inne organy prowadzące, tak aby umożliwić dzieciom i młodzieży realizację odpowiednio obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki, na okres od dnia 1 września 2019 r. 

logo
Prezydent Miasta Bielska Białej ogłasza konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr VIII/97/2019 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych prowadzonych przez Miasto Bielsko-Biała, z uwzględnieniem szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Miasta Bielska-Białej prowadzonych przez inne organy prowadzące, tak aby umożliwić dzieciom i młodzieży realizację odpowiednio obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki, na okres od dnia 1 września 2019 r.
Od 22 lipca 2021 r. organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie, które w swojej działalności statutowej obejmują zadania w zakresie nauki, oświaty i wychowania mają możliwość zgłaszania uwag, opinii i sugestii do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr VIII/97/2019 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych prowadzonych przez Miasto Bielsko-Biała, z uwzględnieniem szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Miasta Bielska-Białej prowadzonych przez inne organy prowadzące, tak aby umożliwić dzieciom i młodzieży realizację odpowiednio obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki, na okres od dnia 1 września 2019 r.
Konsultacje trwają do 30 lipca 2021 r.
Zapraszamy do udziału w konsultacjach

Konsultacje projektu uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Bielsko-Biała i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

logo

Prezydent Miasta Bielska Białej ogłasza konsultacje projektu uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Bielsko-Biała i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Od 20 lipca 2021 r. organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które w swojej działalności statutowej obejmują zadania w zakresie nauki, oświaty i wychowania mają możliwość zgłaszania uwag, opinii i sugestii do projektu uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Bielsko-Biała i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.
Konsultacje trwają do 28 lipca 2021 r.

Uwagi i opinie dot. uchwały można zgłaszać drogą elektroniczną na adres e-mail: edukacjasport@um.bielsko.pl oraz za pomocą interaktywnego formularza konsultacji.
Szczegółowe informacje zamieszczone zostały w Biuletynie Informacji Publicznej https://bip.um.bielsko.pl/a,79096,konsultacje-projektu-uchwaly-w-sprawie-ustalenia-sieci-publicznych-przedszkoli-prowadzonych-przez-gm.html

Zapraszamy do udziału w konsultacjach

Komunikat dla stowarzyszeń oraz fundacji, jako instytucji obowiązanych

 

pieniądze

Szanowni Państwo,

Ustawa z 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2021 r. poz. 1132), zwana dalej „ustawą" nakłada na podmioty tzw. „instytucje obowiązane", obowiązek podejmowania określonych działań celem przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałania finansowaniu terroryzmu. Obowiązki instytucji obowiązanych zostały szczegółowo określone w Rozdziale 5 ustawy.

Stosownie do treści art. 2 ust. 1 pkt 21 i 22 ustawy, instytucją obowiązaną jest fundacja ustanowiona na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz stowarzyszenie posiadające osobowość prawną, utworzone na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach, w zakresie, w jakim przyjmują lub dokonują płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10 000 euro, bez względu na to, czy płatność jest przeprowadzana jako pojedyncza operacja, czy kilka operacji, które wydają się ze sobą powiązane.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 20 instytucją obowiązaną jest również podmiot, który prowadzi działalność w zakresie m.in. gier losowych w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

W przypadku, gdy Państwa organizacja spełnia przesłanki i jest instytucją obowiązaną w myśl przepisów cytowanej powyżej ustawy, zobligowana jest do stosowania środków bezpieczeństwa finansowego oraz wypełniania innych obowiązków związanych z podejmowaniem określonych działań w celu przeciwdziałania wprowadzenia do obrotu wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł, jak również poinformowanie o tym fakcie organu nadzorującego tj. Prezydenta Miasta Bielska-Białej.

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z nowelizacją ustawy. Tekst jednolity dostępny jest pod adresem: https:/monitorpolski.gov.pl (Dz. U. z 2021 r., poz.1132).

 

Zmiana adresu Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Bielsku-Białej

logo

Od 1 lipca Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich zaprasza do nowej siedziby przy ulicy Zacisze 5 w Bielsku-Białej. 

(numery telefonów i pozostałe dane kontaktowe nie ulegają zmianie).

Nowy adres:

ul. Zacisze 5 - I piętro

43-300 Bielsko-Biała

Dane kontaktowe:

tel. 33 496 02 01; 33 496 02 05

500 161 150; 502 528 235

e-mail: lpibielsko@bcp.org.pl

www.funduszeeuropejskie.gov.pl

 

Konsultacje projektu uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych, pracujących z grupami obejmującymi dzieci sześcioletnie i dzieci młodsze, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bielsko-Biała

 

logo

Od 11 czerwca 2021 r. organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działające na terenie Miasta Bielska-Białej, które w swojej działalności statutowej obejmują zadania w zakresie nauki, oświaty i wychowania mają możliwość zgłaszania opinii i sugestii do projektu uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych, pracujących z grupami obejmującymi dzieci sześcioletnie i dzieci młodsze, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bielsko-Biała.

Konsultacje trwają do 17  czerwca 2021 r. 

Szczegółowe informacje znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej https://bip.um.bielsko.pl/a,78675,konsultacje-projektu...

Zapraszamy do udziału w konsultacjach.

Kampania edukacyjna "Alzheimer - rozumiem - wspieram".

alzheimer

 

Szanowni Państwo,

Alzheimer Polska - związek organizacji pozarządowych zajmujących się wspieraniem chorych żyjących z demencją i ich opiekunów oraz Rzecznik Praw Obywatelskich zapraszają instytucje zajmujące się sprawami osób starszych do udziału w kampanii informacyjno-edukacyjnej „Alzheimer - rozumiem - wspieram".  Jej celem jest zwiększenie wiedzy na temat choroby Azheimera i innych rodzajów otępienia (demencji) oraz o potrzebach osób chorych i ich opiekunów rodzinnych. W tym celu przygotowano materiały (ulotkę i broszurę), w prosty sposób opisujące powyższe zagadnienie, które przekazujemy Państwu w załączeniu.

ulotka

broszura

Konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Bielska-Białej na 2021 r.

logo

Od 25 maja 2021 r. organizacje społeczne, działające na obszarze Miasta Bielska-Białej, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, mają możliwość zgłaszania opinii do projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Bielska-Białej na 2021 r.

Konsultacje trwają do 14 czerwca 2021 r.
Szczegółowe informacje zamieszczone zostały w Biuletynie Informacji Publicznej  https://bip.um.bielsko.pl/a,78399,konsultacje-projektu-uchwaly-w-sprawie-przyjecia-programu-opieki-nad-zwierzetami-bezdomnymi-oraz-zap.html

 

Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Mieście Bielsku-Białej na rok szkolny 2021/2022

logo

Od 13 maja 2021 r. organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego mają możliwość składania opinii i sugestii w zakresie projektu uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Mieście Bielsku-Białej na rok szkolny 2021/2022.
Konsultacje trwają do 26 maja 2021 r.
Szczegółowe informacje zamieszczone zostały w Biuletynie Informacji Publicznej https://bip.um.bielsko.pl/a,78330,konsultacje-projektu-uchwaly-w-sprawie-okreslenia-sredniej-ceny-jednostki-paliwa-w-miescie-bielsku-b.html

Konsultacje społeczne uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XX/469/2020 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 23 czerwca 2020 r.

logo

Od 7 maja 2021 r. organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego mają możliwość składania opinii i sugestii w zakresie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XX/469/2020 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 23 czerwca 2020 r. w sprawie określenia kryteriów i trybu przyznawania nagród za osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, w tym realizacji zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę oraz realizacji innych zadań statutowych szkoły, nauczycielom przedszkoli, szkół oraz placówek, dla których organem prowadzącym jest Miasto Bielsko-Biała.
Konsultacje trwają do 17 maja 2021 r.
Szczegółowe informacje zamieszczone zostały w Biuletynie Informacji Publicznej
https://bip.um.bielsko.pl/a,78259,konsultacje-projektu-uchwaly-w-sprawie-zmiany-uchwaly-nr-xx4692020-rady-miejskiej-w-bielsku-bialej-z.html

XII edycja konkursu „Marka-Śląskie” 

jk

? Konkurs „Marki Śląskie" ma na celu promowanie najlepszych przedsiębiorstw, instytucji, organizacji, samorządów czy przedsięwzięć, które swój sukces osiągnęły nie tylko dzięki dobrej koniunkturze i ciężkiej pracy, ale także w oparciu o wyrafinowany marketing i planowane budowanie marki. Wyróżnienie niewątpliwie przyczyni się do budowania pozytywnego wizerunku Województwa Śląskiego i budowania tożsamości regionalnej.

Nagrody przyznawane są w następujących kategoriach:

 • Gospodarka;
 • Nauka;
 • Kultura;
 • Sport;
 • Turystyka i rekreacja;
 • Produkt;
 • Usługa;
 • Zdrowie;
 • Organizacje pozarządowe;
 • Dziedzictwo kulturowe regionu;
 • Społeczna odpowiedzialność biznesu;
 • Media;
 • Osobowość Roku;

? Kandydatów do nagrody „Marka-Śląskie” mogą zgłaszać jednostki samorządu terytorialnego, samorządy zawodowe, gospodarcze, wyższe uczelnie, stowarzyszenia, organizacje pozarządowe pożytku publicznego, fundacje oraz redakcje prasy, radia i telewizji. Zainteresowane konkursem podmioty mają również prawo same zgłosić swoją kandydaturę.

⌛️ Wnioski o przyznanie nagrody „Marka-Śląskie” i wymagane załączniki, podpisane przez reprezentantów wnioskującego, należy przesłać do 30 czerwca 2021 roku pocztą tradycyjną (na płycie CD lub pendrive) na adres Biura Kapituły Konkursu (podany poniżej) albo pocztą elektroniczną na adres markaslaskie@riph.com.pl

? Uczestnictwo w konkursie jest bezpłatne. Szczegóły dotyczące konkursu wraz z pełną dokumentacją znajdują się na stronie internetowej Izby.

Szczegółowe informacje oraz zgłoszenia do konkursu:
Biuro Kapituły Konkursu „Marka-Śląskie”
Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Gliwicach
ul. Zwycięstwa 36, 44-100 Gliwice
tel.: 32 231 99 79, email: markaslaskie@riph.com.pl

***

1% podatku 100% pomocy!

⌛️⏰ To już ostatni dzień na rozliczenie PIT za rok 2020. ⏰⌛️

? Serdecznie zachęcamy do przekazywania 1% podatku na rzecz bielskich organizacji pożytku publicznego! ?‍♀️?

https://bielsko-biala.pl/1-podatku-na-rzecz-organizacji-pozytku-publicznego

k

***

Festiwal Sektor 3.0 Better Living

z

? 19 maja 2021 r. rusza Festiwal Sektor 3.0 pod hasłem Better Living. Tegoroczna edycja wydarzenia będzie realizowana w formie online. 

Rejestracja do spotkania możliwa jest za pośrednictwem formularza: https://crm.sektor3-0.pl/sektor/festiwal-2021

***

Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej

d

? Biuro Programu "Niepodległa" zachęca do wywieszenia biało-czerwonej flagi na majówkę. Zapraszamy do obejrzenia spotu promującego akcję:

https://www.facebook.com/niepodlegla1918/videos/943590893064238

***

Webinarium informacyjne PROO - priorytet 1b

tt

Kolejne webinarium dotyczące Programu PROO - priorytet 1b odbędzie się ?26 kwietnia 2021 r. o godz.: 14:00. Uczestnicy podczas spotkania dowiedzą się:

? czym charakteryzuje się Priorytet 1 B PROO,
? do kogo jest skierowany,
? na jakie zadania można pozyskać dotację,
? na co należy zwrócić szczególną uwagę podczas wypełniania wniosku.

Link do webinarium: https://niwcrso.clickmeeting.com/webinarium-dla-wnioskodawcow-proo-1-b/register?_ga=2.220371096.1493110159.1618829174-1941788092.1617875678&fbclid=IwAR29TxuzOt9FvdYKMDgzXDedcaM3_dKUS71aqmRHAQYzKIr64nJJ-7508cQ

***

Zaproszenie na konferencję dotyczącą Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego

ww

? Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego zaprasza do udziału w konferencji regionalnej pt. "Marszałkowski Budżet Obywatelski na tle innych województw oraz miast województwa śląskiego, która odbędzie się ? 29 kwietnia 2021 roku o godz. 10:00.

? W wydarzeniu udział wezmą Marszałek Województwa Śląskiego - Jakub Chełstowski, Członek Zarządu Województwa Śląskiego - Izabela Domagała, Prezes Stowarzyszenia Aktywności Obywatelskiej "Bona Fides" - Grzegorz Wójkowski, Kierownik Referatu Konsultacji Społecznych i Budżetu Obywatelskiego, Wydział Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Katowice - Anna Pomykała oraz propagator budżetów obywatelskich w Polsce, wieloletni ekspert Fundacji im. Stefana Batorego - Dariusz Kraszewski.

Konferencja odbędzie się w formie zdalnej za pośrednictwem platformy ZOOM: 
https://zoom.us/j/97502029023?pwd=Qzl4N0IxZTgxV0hSVTlVd3FZR3gvQT09

Meeting ID: 975 0202 9023
Passcode: 10latBO

***

Webinarium: Dowiedz się więcej o Google Workspace!

nh

? 27 kwietnia 2021 r. w godz. 11:00-12:00 odbędzie się webinarium dla organizacji pozarządowych na temat korzystania z usług Google Workspace (poczta, dysk współdzielony, kalendarz, wideokonferencje i inne aplikacje).

? Zapisy na wydarzenie przyjmowane są za pośrednictwem strony:
https://webinar.getresponse.com/zmjQC/google-workspace-2

***

Webinarium: Jak angażować publiczność podczas spotkań online?

kj

? Jutro (22 kwietnia 2021 r.) o godz. 11:00 rozpocznie się szkolenie, podczas którego zaprezentowane zostaną sposoby na przyciągnięcie uwagi widzów podczas spotkań online.

? Zapisy odbywają się za pośrednictwem strony: 
https://webinar.getresponse.com/zmjQC/jak-angazowac-publicznosc-podczas-spotkan-online?fbclid=IwAR1EAjI1BliuvEGanjScT1JVxrwBYA0kIPDXXoP-3-MH8FU1I_FikyRuVGw

***

Ankieta potrzeb organizacji pozarządowych

tfr

? Fundacja ProNGO tworzy projekty nastawione na rozwój organizacji pozarządowych, głównie w obszarze współpracy z biznesem. Przygotowując się do realizacji kolejnych inicjatyw Fundacja chce zdiagnozować potrzeby Trzeciego Sektora, dlatego zachęca do wypełnienia ankiety, która dostępna jest pod adresem: 
https://pro-ngo.pl/?tripetto=c43cb28698fc559d9df45e900242c87c70f399364c74bd0de629ded9d9d73ef6

? Więcej na temat ankiety oraz samej Fundacji znajdą Państwo na stronie internetowej: 
https://pro-ngo.pl/badanie-potrzeb-ngo-pomoz-nam-pomagac-tobie/ 

***

Spotkanie online - "Lokalnie, razem, skutecznie". 

s

? 26 kwietnia 2021 r. o godz. 12:00 odbędzie się spotkanie online "Lokalnie, razem, skutecznie". W czasie webinarium zaprezentowana zostanie metoda aktywizacji lokalnych środowisk na rzecz dobra wspólnego.

? Więcej informacji na temat spotkania znajdą państwo na stronie internetowej: 
https://publicystyka.ngo.pl/lokalnie-razem-skutecznie-poznaj-sprawdzona-metode-animacji  

? Transmisja online dostępna będzie na stronie: 
https://lnkd.in/dYvkWdJ

***

Globalny warsztat naprawczy

sss

? Austriackie Forum Kultury w Warszawie zachęca organizacje pozarządowe do udziału w Globalnym castingu nowych idei. Poszukiwane są nowatorskie pomysły i koncepcje, ale również zrealizowane już projekty poświęcone problemom globalnym (w kontekście technologii, środowiska, żywienia, kultury, gospodarki, a także technologii społecznej). Filmy z propozycjami na naprawę przyszłości można przesyłać za pośrednictwem platformy: 
https://oe1.orf.at/future

***

Konkurs grantowy "Pozytywnie otwarci"

w

? Konkurs "Pozytywnie otwarci" to najstarszy działający nieprzerwanie polski projekt grantowy skupiony na edukacji i profilaktyce zakażeń HIV/AIDS. Organizacje pozarządowe, publiczne placówki ochrony zdrowia i samorządy mogą składać zgłoszenia mailem na adres biuro@pozytywnieotwarci.pl do 30 czerwca br. Kapituła wybierze najlepsze pomysły, a ich twórcy dostaną środki na realizację projektów od Gilead Sciences Poland.  

Więcej szczegółów na stronie internetowej: http://pozytywnieotwarci.pl/index2.html

***

Konkurs na zadania z zakresu kultury fizycznej 

ww

? Zarząd Województwa Śląskiego ogłosił Otwarty Konkurs Ofert na zadania publiczne w dziedzinie kultury fizycznej realizowane w terminie od 1 lipca 2021 do 7 grudnia 2021 r. 

? Termin składania ofert upływa 7 maja 2021 r. 

Szczegóły znajdą Państwo na stronie: 
https://bip.slaskie.pl/ogloszenia_i_aktualnosci/konkursy/konkursy_2/zarzad-wojewodztwa-slaskiego-oglasza-konkurs-ogloszenie-otwartego-konkursu-ofert-na-zadania-publiczne-wojewodztwa-slaskiego-w-dziedzinie-kultury-fizycznej-realizowane-w-terminie-od-01-07-2021-do-17-12-2021-roku-.html

***

Bezpłatna wystawa "Tatrzańska niepodległa"

tatrzańska

Biuro Programu „Niepodległa” zaprasza jednostki samorządu terytorialnego, samorządowe instytucje kultury, szkoły i inne instytucje do skorzystania z bezpłatnej wystawy planszowej pt. „Tatrzańska niepodległa”. Wystawę można pobrać i opublikować na swojej stronie internetowej albo wydrukować na potrzeby tradycyjnej ekspozycji wewnętrznej lub zewnętrznej. Wystawa powstała we współpracy z Muzeum Tatrzańskim i opowiada o znaczeniu gór w rozwoju kultury, sportu i turystyki w II Rzeczypospolitej. Pliki dostępne są w zakładce
https://niepodlegla.gov.pl/.../nowa-wystawa-do-pobrania.../

***

Webinarium: Status OPP - z czym to się je? Ty też potrafisz!

a

? Zachęcamy do udziału w webinarium organizowanym w ramach Akademii NGO FaniMani. Podczas szkolenia ekspert wyjaśni jak poradzić sobie z formalnościami związanymi z uzyskiwaniem statusu OPP.

? Spotkanie online odbędzie się 22 kwietnia 2021 r. o godz. 12:00. 

? Rejestracja do webinarium odbywa się za pośrednictwem formularza: https://fanimani.clickmeeting.com/status-opp-z-czym-to-sie-je-ty-tez-potrafisz-/register?_ga=2.12885047.1898797187.1618307093-24928143.1610703712

***

Seminaria upowszechniające pn. "Kręgi pozytywnej zmiany"

ui

?  Stowarzyszenie BORIS zachęca do udziału w seminarium upowszechniającym pn. "Kręgi pozytywnej zmiany", w ramach którego poruszona będzie kwestia modelu środowiskowego wsparcia osób z niepełnosprawnością intelektualną w oparciu o Kręgi Wsparcia. Spotkania będą realizowane w formie online za pośrednictwem platformy ZOOM.

?  Seminarium dla podmiotów z województwa śląskiego odbędzie się 29 kwietnia 2021 r. w godz. 10:00 - 14:00.
? Zapisy na spotkanie przyjmowane są za pośrednictwem formularza:  
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeFpsp-LXHtS6bROcPf4nVMj8G5twd_3zG9iMlRt7UhVm6bXw/viewform

?  Projekt „Bezpieczna przyszłość  Osób z NI – testowanie modelu” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

***

Webinaria tematyczne w ramach Programu "Aktywni Obywatele" - Fundusz Regionalny 

,

W ramach programu "Aktywni Obywatele" przewidziano cykl webinariów skierowanych do osób zainteresowanych udziałem w konkursach grantowych. 
Poniżej przedstawiamy harmonogram i tematykę najbliższych spotkań:

? Webinarium: Partycypacja mieszkanek i mieszkańców w kształtowaniu polityk lokalnych 
Ekspert: Wojciech Odzimek 
Data: 15 kwietnia 2021 r. (czwartek), godz. 11.00-12.00 

? Webinarium: Działalność strażnicza 
Ekspertka: Katarzyna Batko-Tołuć 
Data: 22 kwietnia 2021 r. (czwartek), godz. 11.00-12.00 

? Webinarium: Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie 
Ekspertka: Małgorzata Kulka 
Data: 29 kwietnia 2021 r. (czwartek), godz. 11.00-12.00 

Więcej informacji na ten temat wraz z linkiem do formularza zgłoszeń znajdą Państwo na stronie internetowej: https://aktywniobywatele-regionalny.org.pl/cykl-webinariow-tematy-o-znaczeniu-szczegolnym/

***

Plebiscyt "Gwiazdy Dobroczynności" - XII edycja 

s

? 13 kwietnia 2021 roku ruszył nabór wniosków do Plebiscytu "Gwiazdy Dobroczynności". Tytuł „Gwiazdy Dobroczynności” zostanie przyznany osobom lub grupie osób ze świata kultury, mediów, kina, sportu i Internetu, które nieodpłatnie dzielą się swoim czasem i umiejętnościami lub przekazują pomoc finansową, rzeczową organizacjom pozarządowym lub instytucjom prowadzącym działania dobroczynne lub działającym na rzecz walki z pandemią COVID-19. Wnioski mogą składać organizacje pozarządowe oraz inne instytucje prowadzące działania charytatywne z udziałem osób znanych. 

?  Nabór wniosków trwa do 21 maja 2021 r. 
Więcej informacji na stronie internetowej organizatora:  https://www.gwiazdydobroczynnosci.pl/aktualnosci/396-ruszyla-xii-edycja-plebiscytu-gwiazdy-dobroczynnosci

***

Nabór w konkursie PROO - priorytet 1b

s

? Zachęcamy do składania wniosków w naborze do Programu PROO priorytet 1b - wkład własny.
? Termin składania projektów upływa 11 maja 2021 r. do godz. 14:00.

Regulamin konkursu i wszystkie niezbędne informacje znajdą Państwo na stronie internetowej: https://www.niw.gov.pl/uwaga-konkurs-proo-1b/?fbclid=IwAR1iD9hT__K9Mfm4sh3aXjKJezd6O7LBFzvV-lkMqsLzHCw5naJ9HTkkl-M

***

Ekolaury Polskiej Izby Ekologii

s

 

Polska Izba Ekologii zachęca do udziału w ogólnopolskim konkursie, którego celem jest wyróżnienie podmiotów zaangażowanych w edukację ekologiczną, popularyzacja działań na rzecz ochrony środowiska, promowanie nowatorskich rozwiązań mających wpływ na poprawę stanu środowiska naturalnego. 

Termin przesyłania wniosków upływa 30 czerwca 2021 r. 

Więcej informacji na stronie internetowej: https://www.pie.pl/eko-dzialania/ekolaury/

bv

***

Spotkanie informacyjne dla NGO na temat projektu "S.O.S. - wsparcie organizacji streetworkerskich

ui

Zachęcamy do udziału w spotkaniu informacyjnym nt. projektu "S.O.S - wsparcie organizacji streetworkerskich", który realizowany jest przez Federację Organizacji Streetworkerskich
w ramach programu "Aktywni Obywatele - Fundusz Krajowy". Jest ono dedykowane dla organizacji pozarządowych, które pracują z wykorzystaniem metod outreach lub dla tych, które zamierzają w swojej pracy korzystać z tych metod oraz dla osób zainteresowanych tematyką streetworkingu ukierunkowanego na pracę z dziećmi i młodzieżą.

Spotkanie realizowane będzie w formie online w dniu 13 kwietnia 2021 r. o godz. 11:00. Więcej informacji w wydarzeniu: https://www.facebook.com/events/2996361850624249

***

Życzenia Wielkanocne

Życzenia

 

***

Konsultacje społeczne dot. nadania rondom nazw ks. Jana Jeżowicza, Franciszka Kuboka oraz Bolka i Lolka

 

Bolek

Rzeźba Bolka i Lolka, fot. Lucjusz Cykarski

Od 1 kwietnia 2021 r. organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego, mają możliwość konsultowania projektów uchwał w sprawie:

 1. Nadania rondu zlokalizowanemu na skrzyżowaniu ulic: Cieszyńskiej i Światopełka, położonemu na działkach numer: 3011/18, 3013/11, 3013/18 i 3040/5, w obrębie ewidencyjnym 0008 Jaworze, w jednostce ewidencyjnej 246101_1 miasto Bielsko-Biała nazwy - ks. Jana Jeżowicza.
 2. Nadania rondu zlokalizowanemu na skrzyżowaniu ulic: Cieszyńskiej, Jaworzańskiej i Międzyrzeckiej, położonemu na działkach numer: 281/6, 159/10, 159/14, 766/32 i 1447/6, w obrębie ewidencyjnym 0020 Wapienica, w jednostce ewidencyjnej 246101_1 miasto Bielsko-Biała nazwy - Franciszka Kuboka.
 3. Nadania rondu zlokalizowanemu na skrzyżowaniu ulic: Cieszyńskiej i Józefa Lompy, położonemu na działkach numer: 869 i 152/3, w obrębie ewidencyjnym Górne  Przedmieście, w jednostce ewidencyjnej 246101_1 miasto Bielsko-Biała nazwy - Bolka i Lolka.

Celem konsultacji jest zebranie opinii i sugestii w przedmiocie w/w projektów uchwał.

Konsultacje potrwają do 15 kwietnia 2021r.

Szczegóły znajdziecie Państwo w Biuletynie informacji Publicznej https://bip.um.bielsko.pl/a,77709,konsultacje-spoleczne-dot-nadania-rondom-nazw-ks-jana-jezowicza-franciszka-kuboka-oraz-bolka-i-lolka.html

***

Zmiana terminu na sporządzenie rozliczenia rocznego CIT-8 oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020

terminy

Do 30 czerwca 2021 r. wydłużony zostaje termin rozliczenia rocznego CIT-8 przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych - rozporządzenie w tej sprawie podpisał Minister finansów, funduszy i polityki regionalnej Tadeusz Kościński

Informacje w tej sprawie pojawiły się na stronie https://www.gov.pl/web/finanse/termin-rozliczenia-podatku-cit-przedluzony-do-30-czerwca-2021-r

Minister finansów, funduszy i polityki regionalnej ogłosił także podpisanie rozporządzenia o przedłużeniu terminów na sporządzenie sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2020 dla:

 • jednostek sektora prywatnego oraz organizacji non-profit - o 3 miesiące,
 • jednostek sektora finansów publicznych - o 1 miesiąc.

 

Szczegóły w linku https://www.gov.pl/web/finanse/przedluzenie-terminow-na-sporzadzenie-sprawozdan-finansowych-za-2020-r

 

***

Bezpłatne szkolenia online dla organizacji pozarządowych

Plakat

Z inicjatywy Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Śląskiego w kwietniu zorganizowane zostaną dwa szkolenia dla organizacji pozarządowych.

Obydwa odbędą się online.

 • 20 kwietnia 2021 r. – „Realizacja zadań publicznych – najczęściej popełniane błędy przez realizatorów. Jak ich unikać?” – prowadzący Damian Hamerla.
 • 22 kwietnia 2021 r. – „Źródła finansowania organizacji pozarządowych” – prowadzący Łukasz Gorczyński.

Udział zgłaszać można od 6 do 18 kwietnia 2021 r. na adres: rdpp@slaskie.pl, koniecznie z informacją dot. wyboru daty i tytułu szkolenia.

Szczegóły znajdują się na stronie https://ngo.slaskie.pl/content/rdpp-zaprasza-na-szkolenia-dla-ngo

***

Trwa Kampania 1%

plakat

Zachęcamy do obejrzenia pierwszego filmiku promującego bielskie organizacje pożytku publicznego. To jedna z nielicznych okazji zapoznania się z osiągnięciami naszych organizacji i zobaczenia ich pracy "od kuchni".

Dziś prezentuje się Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział Terenowy w Bielsku-Białej

 

https://www.facebook.com/166325250094492/videos/750221292305012

Organizacje posiadające status OPP, które uprawnione są do pozyskania 1% podatku dochodowego za rok 2020 mogą zgłaszać swoje kandydatury do kolejnych prezentacji.

Zachęcamy do aktywnego włączenia się w kampanię Zostaw 1% podatku za 2020 r. w Bielsku-Białej !

***

Program Aktywni Obywatele - Fundusz Regionalny. Pierwszy konkurs grantowy.

a

 

? 17 marca ruszył pierwszy nabór do konkursu grantowego w ramach Programu Aktywni Obywatele - Fundusz Regionalny. W Konkursie można składać wnioski zarówno na Małe jak i Duże Granty. 

Kwota przeznaczona na granty w pierwszym konkursie wynosi 11 955 000 EUR.
W podziale na poszczególne obszary wsparcia jest to:
     ? Obszar 1. Ochrona praw człowieka (w tym kwestie związane z równością płci) –
          kwota: 2850000 EUR,
     ? Obszar 2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i przeciwdziałanie wykluczeniu –
          kwota: 2 950 000 EUR,
     ? Obszar 3. Budowanie kultury demokratycznej i zaangażowania obywatelskiego na poziomie
          lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną środowiska) – kwota: 4155000 EUR,
     ? Obszar 4. Wsparcie rozwoju sektora społecznego (realizowane jako moduł w projektach
          z obszarów 1-3)  kwota: 2000000 EUR.

? Termin składania wniosków upływa 17 maja 2021 r.

Nabór projektów prowadzony jest za pośrednictwem generatora: https://generator.aktywniobywatele-regionalny.org.pl/

***

Ankieta dotycząca Europejskiego Zielonego Ładu

aa

Politechnika Białostocka zachęca przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w ankiecie dotyczącej Europejskiego Zielonego Ładu.
Głównym celem badania jest ocena stopnia znajomości polityki Europejskiego Zielonego Ładu wśród pracowników samorządowych oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych. 

✏️ Ankieta dostępna jest pod adresem: https://egd4c.webankieta.pl//r/1

***

Szkolenia i doradztwo dla NGO - Akademia Instytut Spraw Obywatelskich

fff

? Akademia Instytut Spraw Obywatelskich jest projektem współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 
W ramach projektu przewidziane są bezpłatne szkolenia i doradztwo dla organizacji pozarządowych.

? Najbliższe webinarium odbędzie się 27-28 marca 2021 w godz.: 8:00-16:00.

✏️ Zapisy na szkolenia w różnych dziedzinach przyjmowane są za pośrednictwem formularza: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfPNSMoBphmTV3ZN_TB9BoyDneJlgViziWECBM3sqNZj6FGaA/viewform

Więcej informacji na temat projektu znajdą Państwo na stronie internetowej: https://akademia.instytutsprawobywatelskich.pl/

***

Pozyskaj grant na innowację społeczną - webinarium

t

? 19 marca 2021 r. odbędzie się webinarium prowadzone przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego (Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich), którego tematyka będzie związana ze składaniem wniosków w ramach Programu "Inkubator Włączenia Społecznego".

Więcej informacji na temat spotkania znajdą Państwo na stronie internetowej organizatora: https://rpo.slaskie.pl/czytaj/pozyskaj_grant_na_innowacje_spoleczna_19_03_2021 

? Dodatkowo, 23 marca 2021 r. planowane jest webinarium "Spotkanie animacyjno-inspiracyjne 'Śniadanie przy innowacjach'", podczas, którego przedstawione zostaną założenia tworzenia innowacji społecznych. Podczas spotkania zostaną również przeprowadzone warsztaty kreatywne pobudzające myślenie innowacyjne.

✏️ Zgłoszenia uczestnictwa należy przesyłać na adres mailowy: agnieszka.zanczak@frdl.rzeszow.pl 
Link do szkolenia online: https://zoom.us/j/97882389677?pwd=VVBNYy9nQVQ0cWFGM2l5aW5GWkVBQT09#success

Zachęcamy do udziału!

***

NOWEFIO 2021 - webinarium 

'''

? 17 marca 2021 r. o godz.: 12:00 odbędzie się webinarium informacyjne dotyczące priorytetu 4 w ramach Programu NOWEFIO 2021 ?

Zachęcamy do udziału w wydarzeniu ‼

Więcej informacji na Facebooku Narodowego Instytutu Wolności: https://pl-pl.facebook.com/events/139186541432289/

***

Ogólnopolski Festiwal Teatralny "Pociąg do Miasta - Stacja Kosmos"

s

Rusza nabór zgłoszeń do siódmej edycji Ogólnopolskiego Festiwalu Teatralnego "Pociąg do Miasta - Stacja Kosmos". 

Poszukiwane są teatry offowe, stowarzyszenia teatralne i fundacje artystyczne z terenu całej Polski, które chcą zaprezentować swój repertuar podczas festiwalu, który odbędzie się w Gdyni w dniach 9-14 sierpnia 2021 r.

? Zgłoszenia przyjmowane są do 10 kwietnia 2021 r.
✏️ za pośrednictwem  formularza: https://forms.gle/eZ8vPZeZ7ac5sJdv8

Więcej informacji na temat festiwalu znajdą Państwo na stronie: https://www.teatrgdyniaglowna.pl/aktualnosc/stacja-kosmos-konkurs-2021/

? Organizatorem Ogólnopolskiego Festiwalu Teatralnego "Pociąg do Miasta - Stacja Kosmos" jest Teatr Gdynia Główna. 

***

Program "Aktywni Obywatele" - spotkania konsultacyjne

a

Program "Aktywni Obywatele" ma na celu wzmacnianie organizacji społecznych w Polsce. Działa na rzecz społeczeństwa obywatelskiego, dla którego różnorodność społeczna, równe traktowanie i dialog stanowią szczególną wartość.

W ramach Programu organizacje pozarządowe będą mogły ubiegać się o dofinansowanie projektów w następujących obszarach:
? 1. Ochrona praw człowieka (w tym kwestie związane z równością płci).
? 2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i przeciwdziałanie wykluczeniu.
? 3. Budowanie kultury demokratycznej i zaangażowania obywatelskiego na poziomie lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną środowiska).
? 4. Wsparcie rozwoju sektora społecznego.
Więcej szczegółów na temat Programu znajdą Państwo na stronie: https://aktywniobywatele-regionalny.org.pl/

? Ogłoszono terminy spotkań online konsultantów regionalnych z przedstawicielami organizacji pozarządowych, które są zainteresowane pozyskaniem środków w ramach funduszy norweskich.

? Spotkanie dla podmiotów działających na terenie województwa śląskiego odbędzie się 24 marca (środa) 2021 r. w godz.: 11:00-14:00.
✏️ Rejestracja: http://bit.ly/AO-regionalny_24-03-2021

? 10 kwietnia (sobota) 2021 r. w godz. 11:00-14:00 odbędzie się dodatkowe spotkanie dla osób, które nie mogą wziąć udziału w spotkaniach odbywających się w ciągu tygodnia. To spotkanie będzie tłumaczone na polski język migowy.
✏️ Rejestracja: http://bit.ly/AO-regionalny_10-04-2021

Pierwszy konkurs regionalny w ramach Programu Aktywni Obywatele zostanie ogłoszony już 17 marca 2021 r.
Zachęcamy do udziału‼

***

Centrum Organizacji Pozarządowych w Bielsku-Białej zaprasza na bezpłatne szkolenie online z zakresu sprawozdawczości za rok 2020

szkolenie

19 marca 2021 r. w godz. 10.00-12.00 Centrum Organizacji Pozarządowych w Bielsku-Białej organizuje bezpłatne szkolenie online dla przedstawicieli organizacji pozarządowych, którego tematyka będzie obejmować kwestie związane z przygotowywaniem sprawozdania finansowego NGO oraz deklaracji CIT-8

Osoby zainteresowane uczestnictwem prosimy o kontakt telefoniczny 33/497-16-43, 33/497-16-33 lub mailowy: cop@um.bielsko.pl

Zapisy trwają do 17 marca br. do godziny 12.00.

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu!!!

Szczegółowe informacje wraz z programem szkolenia znajdują się w poniższym załączniku

Program szkolenia

***

Nabór wniosków o dofinansowanie z Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Beskydy/Beskidy w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska - Polska 2014-2020 

 

6y

? 27 kwietnia 2021 roku upływa termin na składanie wniosków o dofinansowanie z Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Beskidy w ramach INTERREG V-A Republika Czeska - Polska 2014-2020.
Dofinansowane będą następujące typy mikroprojektów:

?typu A - wspólne, z Partnerem Wiodącym,
?typu B - partnerskie/komplementarne,
?typu C – samodzielne.

Mikroprojekty powinny wpisywać się tematycznie w:
?Oś priorytetową 2 – Rozwój potencjału przyrodniczego i kulturowego na rzecz wspierania zatrudnienia
?Oś priorytetową 4 – Współpraca instytucji i społeczności.

Więcej szczegółów na stronie: http://www.euroregion-beskidy.pl/2021/03/10/xiv-nabor-polsko-czeskich-mikroprojektow-do-27-04-2021/
Zachęcamy do udziału!

 

***

NOWEFIO 2021

i

8 marca 2021 r. rozpoczął się nabór ofert w konkursie NOWEFIO 2021. Celem programu jest zwiększenie zaangażowania organizacji pozarządowych oraz obywateli w życie publiczne.
Projekty powinny wpisywać się w jeden ze wskazanych przez organizatora priorytetów:

? 1. Mikro-inicjatywy
? 2. Organizacje obywatelskie na rzecz dobra wspólnego
? 3. Organizacje obywatelskie w życiu publicznym
? 4. Wzmocnienie kompetencji organizacji obywatelskich

? Termin składania ofert upływa 29 marca 2021 r.  
? Szczegóły na stronie: https://www.niw.gov.pl/nowefio-2021-ogloszenie-o-konkursie/

 

***

kk

Konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany nazwy samorządowej instytucji kultury Bielskiego Centrum Kultury w Bielsku-Białej oraz wprowadzenia zmian w statutach samorządowych instytucji kultury: Bielskiego Centrum Kultury w Bielsku-Białej, Teatru Lalek "Banialuka" im. Jerzego Zitzmana w Bielsku-Białej, Teatru Polskiego w Bielsku-Białej

W dniu 3 marca rozpoczynają się konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany nazwy samorządowej instytucji kultury Bielskiego Centrum Kultury w Bielsku-Białej oraz wprowadzenia zmian w statutach samorządowych instytucji kultury: Bielskiego Centrum Kultury w Bielsku-Białej, Teatru Lalek „Banialuka” im. Jerzego Zitzmana w Bielsku-Białej, Teatru Polskiego w Bielsku-Białej.

Celem konsultacji jest zebranie opinii na temat projektu uchwały: w sprawie zmiany nazwy samorządowej  instytucji kultury Bielskiego Centrum Kultury w Bielsku-Białej oraz wprowadzenia zmian w statutach samorządowych instytucji kultury: Bielskiego Centrum Kultury w Bielsku-Białej,  Teatru Lalek „Banialuka” im. Jerzego Zitzmana w Bielsku-Białej, Teatru Polskiego w Bielsku-Białej.

Opinie i uwagi dot. projektu uchwały można zgłaszać poprzez interaktywny formularz elektroniczny zamieszczony na stronie Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej pod adresem https://bielsko-biala.pl/konsultacje/konsultacje-ngo oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sztuka@um.bielsko.pl

Szczegółowe informacje znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej https://bip.um.bielsko.pl/a,77424,konsultacje-projektu-uchwaly-w-sprawie-zmiany-nazwy-samorzadowej-instytucji-kultury-bielskiego-centr.html

Zachęcamy do udziału w konsultacjach.
 

***

kk

Konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Bielska-Białej na 2021 r

W dniu 24 lutego br rozpoczynają się konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki na zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Bielska-Białej na 2021 r.

Konsultacje będą prowadzone poprzez zamieszczenie ogłoszenia wraz z formularzem oraz projektem uchwały w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w zakładce dedykowanej konsultacjom z NGO.

Celem konsultacji jest zebranie opinii na temat projektu uchwały: w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Bielska-Białej na 2021 r.

Opinie dotyczące projektu uchwały można zgłaszać poprzez interaktywny formularz elektroniczny zamieszczony na stronie Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej pod adresem https://bielsko-biala.pl/konsultacje/konsultacje-ngo oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: gosp.komunalna@um.bielsko.pl

Termin zgłaszania opinii rozpoczyna się w dniu 24 lutego 2021 roku i kończy w dniu 17 marca 2021 roku.

Uprawnionymi podmiotami do konsultacji/zgłaszania opinii są organizacje społeczne, działające na obszarze Miasta Bielska-Białej, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt.

Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo w Biuletynie Informacji Publicznej https://bip.um.bielsko.pl/a,77369,konsultacje-projektu-uchwaly-w-sprawie-przyjecia-programu-opieki-nad-zwierzetami-bezdomnymi-oraz-zap.html

Zachęcamy do udziału w konsultacjach.

***

Bezpłatny Warsztat Online

t

Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS i Fundacja Fundusz Współpracy zapraszają na bezpłatny warsztat online "Projektowanie innowacji społecznych zgodnie z metodyką Service Design".

Spotkania odbędą się w trzech terminach (5, 9, 10 marca).
Jedna osoba może wybrać jeden termin.
Zapisy: https://app.evenea.pl/event/innosprint/

***

Śląska Przestrzeń Innowacji

ll

Konkurs na najciekawsze innowacje społeczne na Śląsku realizowany jest w ramach projektu Śląska Przestrzeń Innowacji przez Fundację Fundusz Współpracy i Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS. To 3-letnie przedsięwzięcie mające na celu zaangażowanie mieszkańców Śląska w rozwiązywanie problemów, z którymi zmagają się na co dzień i zaszczepienie w nich przekonania, że innowacje to często proste rozwiązania w zasięgu ich możliwości.

Pomysły na innowacje powinny być związane ze zdefiniowanymi wyzwaniami dla śląska w zakresie 6 obszarów:

• depopulacja,
• rozwój białych miejsc pracy,
• rozwój zielonych miejsc pracy,
• niski wskaźnik zatrudnienia kobiet,
• niski wskaźnik zatrudnienia osób 50+,
• niwelowanie skutków społecznych ubóstwa energetycznego,
• rewitalizacja miast w wymiarze społecznym.

Wybrani w konkursie innowatorzy otrzymają grant w wysokości do 45 tys. zł na opracowanie projektu usługi i kolejne 50 tys. zł na jej wdrożenie. Proces ten będzie wspierany przez opiekunów innowacji w zakresie merytorycznym i organizacyjnym. W sumie przez okres trwania projektu wsparcie otrzyma 40 innowacyjnych pomysłów. Konkurs wystartował 8 lutego br. Zgłoszenia przyjmowane będą przez formularz dostępny na stronie projektu: www.slaska.przestrzeninnowacji.pl do 17 marca 2021 roku.

***

Sprawozdawczość NGO

erqt

W ubiegłym roku w związku z panującą epidemią terminy składania sprawozdań finansowych i CIT-8 zostały wydłużone.

Dotychczas sporym utrudnieniem dla wielu organizacji było składanie elektronicznych podpisów przez wszystkich uprawnionych członków pod sprawozdaniem finansowym. W obecnym roku planowane jest uproszczenie tej procedury. Wymagany będzie jeden podpis elektroniczny, a pozostali członkowie zarządu będą mogli złożyć tylko oświadczenia, że sprawozdanie finansowe spełnia wymagania przewidziane w ustawie.

Powyższe zmiany są jeszcze na etapie projektu nowelizacji ustawy i niestety nie wiadomo kiedy wejdą one w życie.

Sprawa terminów składania oraz sposobów podpisywania sprawozdań jest monitorowana przez portal ngo.pl, który wystosował zapytanie do Ministerstwa Finansów i Przewodniczącego Komitetu ds. Pożytku Publicznego.

Więcej na ten temat znajdą Państwo na stronie: https://publicystyka.ngo.pl/sprawozdania-finansowe-przepisy-znow-na-ostatnia-chwile-co-z-terminami-sprawozdan-i-cit-8

***

Cykl webinarów: Wesprzyj seniorów zdalną opieką 24/7. Sfinansuj to z programu Aktywni+

t

Webinar poprowadzą: Agnieszka Staśkiewicz, Dyrektor ds. rozwoju teleopieki
Mateusz Fedorowicz, Dyrektor ds. rozwoju teleopieki

Z webinaru dowiedzą się Państwo:
➡Na co zwracać uwagę uwzględniając teleopiekę w projekcie?
➡Case study: teleopieka w NGO.
➡W jakich sytuacjach teleopieka ratuje zdrowie lub życie?
➡Czym jest teleopieka?
➡Jak zwiększyć szanse w programie Aktywni + dzięki teleopiece?

Webinaria zaplanowane są na 4, 9, 11, 15 lutego.
Zapisów można dokonywać poprzez stronę: https://wydarzenia.ngo.pl/341273-cykl-webinariow-wesprzyj-seniorow-zdalna-opieka-24-7-sfinansuj-to-z-programu-aktywni.html

***

kk

Konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały w sprawie zwolnienia i zwrotu części opłaty pobranej od przedsiębiorców za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży

 

W dniu 2 lutego 2021 r. rozpoczynają się konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały w sprawie zwolnienia i zwrotu części opłaty pobranej od przedsiębiorców za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży.

Konsultacje rozpoczynają się 2 lutego 2021 r. i trwają do 16 lutego 2021 r.

Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo w linku

https://bip.um.bielsko.pl/a,77193,konsultacje-spoleczne-dotyczace-projektu-uchwaly-w-sprawie-zwolnienia-i-zwrotu-czesci-oplaty-pobrane.html

Zachęcamy do udziału w konsultacjach.

***

Ruszają nabory wniosków w ramach PROO!

gbfh

W ramach konkursów organizacje mogą uzyskać wsparcie na:

PROO 1a: realizację działań misyjnych (statutowych) oraz wzmocnienie instytucjonalne. 
PROO 2a: działania obejmujące kompleksowe przygotowanie Wnioskodawcy do utworzenia kapitału żelaznego.
PROO 3: wsparcie inicjatyw służących rozwojowi instytucjonalnemu oraz realizacji działań statutowych przez organizacje strażnicze i lokalne media obywatelskie, działające na rzecz tworzenia przestrzeni dla pluralistycznej debaty wokół istotnych spraw publicznych, monitorowania działań instytucji publicznych i prywatnych w duchu troski o dobro wspólne, w szczególności tam, gdzie podejmowane są decyzje lub stanowione jest prawo. 
PROO 4: wsparcie inicjatyw służących rozwojowi instytucjonalnemu think tanków – organizacji obywatelskich o profilu analityczno-badawczym, niedziałających dla zysku (non-profit) i funkcjonujących na marginesie formalnych procesów politycznych (zarówno na poziomie ogólnopolskim, jak i regionalnym). 

Nabór wniosków w ramach konkursów prowadzony będzie w okresie:

 • PROO 1a – wnioski wstępne  – nabór od 1 lutego 2021 r. od godziny 14.00 do 22 lutego 2021  r. do godziny 14.00;
 • PROO 2a – od 8 lutego 2021 r. od godziny 14.00 do 8 marca 2021  r. do godziny 14.00;
 • PROO 3 i 4 – nabór od 1 lutego 2021  r.  do 1 marca 2021  r. do godziny 14.00;

Szczegóły na stronie internetowej: https://www.niw.gov.pl/ruszaja-konkursy-w-ramach-proo/

***

Dobroczyńca roku 2020

i

8 lutego 2021 r. upływa termin zgłoszeń firm i fundacji korporacyjnych działających w dziedzinach: Edukacja, Ekologia, Pomoc społeczna, Rozwój lokalny, Sport i Zdrowie do konkursu Dobroczyńca Roku. 

W tegorocznej edycji została wprowadzona również nowa kategoria - „Walka ze skutkami pandemii Covid-19”, w której koalicje firm, pojedyncze firmy oraz fundacje korporacyjne mogą samodzielnie zgłaszać swoje działania w obszarze walki ze skutkami pandemii Covid-19 w 2020 roku. 

Kandydatury można przesyłać za pośrednictwem strony: https://dobroczyncaroku.pl/biezaca-edycja/wniosek

***

Przypominamy - rozliczenia PITów "pracowniczych" do końca stycznia 2021!

uu

Organizacje pozarządowe zatrudniające pracowników mają obowiązek złożyć do końca stycznia 2021 r. rozliczenie PITów "pracowniczych" w formie elektronicznej. 
Zachęcamy do zapoznania się z poradnikiem portalu ngo.pl: https://publicystyka.ngo.pl/pit-y-pracownicze-wysylamy-elektronicznie-do-konca-stycznia

***

kk

Konsultacje projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Programu współpracy Miasta Bielska-Białej z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 r.

 

W dniu 21 stycznia 2021 r. rozpoczynają się konsultacje projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Programu współpracy Miasta Bielska-Białej z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 r.

Celem konsultacji jest zebranie opinii w kwestii uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Programu współpracy Miasta Bielska-Białej z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 r.

Konsultacje rozpoczynają się z dniem publikacji niniejszego ogłoszenia i trwają do dnia 29 stycznia 2021 r. do godz. 13:00.

Konsultacje przeprowadzone będą poprzez zamieszczenie ogłoszenia wraz z projektem uchwały w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej
oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej.

Opinie dotyczące projektu uchwały można złożyć w Wydziale Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, pl. Ratuszowy 6, p. 106, bądź przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mail: ngo@um.bielsko.pl.

Szczegóły w linku https://bip.um.bielsko.pl/a,77157,konsultacje-projektu-uchwaly-zmieniajacej-uchwale-w-sprawie-programu-wspolpracy-miasta-bielska-biale.html

Zapraszamy przedstawicieli organizacji do zgłaszania opinii!

***

Konsultacje społeczne regulaminu NOWE FIO 2021-2030

hg

Zachęcamy do udziału w konsultacjach projektu regulaminu NOWEGO FIO. Swoje opinie mogą państwo przesyłać na adres FIO@niw.gov.pl, do dnia 3 lutego 2021 r. na formularzu, który można pobrać ze strony:

https://niw.gov.pl/konsultacje-spoleczne-regulaminu-nowefio-2021/?fbclid=IwAR3fYl6LfVwYdvFNtc1nOFwGi_Cf2yUmZcE2cjM_CpOA8ow34HGvobf5QMw

***

kk

Konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Bielska-Białej na 2021 r.

20 stycznia 2021 r. rozpoczynają się konsultacje w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Bielska-Białej na 2021 r.

Celem konsultacji jest zebranie opinii na temat projektu uchwały: w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Bielska-Białej na 2021 r.

Opinie dot. projektu uchwały można zgłaszać poprzez formularz elektroniczny zamieszczony na stronie Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej pod adresem https://bielsko-biala.pl/konsultacje/konsultacje-ngo oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: gosp.komunalna@um.bielsko.pl

Termin zgłaszania opinii rozpoczyna się w dniu 20 stycznia 2021 roku i kończy w dniu 10 lutego 2021 roku.

Uprawnionymi podmiotami do konsultacji/zgłaszania opinii są organizacje społeczne, działające na obszarze Miasta Bielska-Białej, których statutowym celem działania
jest ochrona zwierząt.

Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo w Biuletynie Informacji Publicznej

https://bip.um.bielsko.pl/a,77145,w-sprawie-przyjecia-programu-opieki-nad-zwierzetami-bezdomnymi-oraz-zapobiegania-bezdomnosci-zwierza.html

Zapraszamy do zgłaszania swoich opinii!

***

500 mln zł na nowe programy senioralne

hh

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej zapowiedziało przeznaczenie 500 mln zł na zadania realizowane w ramach programów "Aktywni+" oraz "Senior+" na lata 2021-2025.

Dofinansowanie przyznawane będzie w czterech priorytetowych obszarach:

 • Aktywność społeczna, która obejmuje działania mające na celu zwiększenie udziału osób starszych w aktywnych formach spędzania czasu wolnego, wspieranie niesamodzielnych osób starszych i ich otoczenia w miejscu zamieszkania, rozwijanie wolontariatu osób starszych w środowisku lokalnym oraz zwiększenie zaangażowania osób starszych w obszarze rynku pracy.
 • Partycypacja społeczna, która przyczynia się do wzmocnienia samoorganizacji środowiska osób starszych oraz zwiększenia wpływu osób starszych na decyzje dotyczące warunków życia obywateli.
 • Włączenie cyfrowe obejmujące działania na rzecz zwiększania umiejętności posługiwania się nowoczesnymi technologiami i korzystania z nowych mediów przez osoby starsze, a także upowszechnianie i wdrażanie rozwiązań technologicznych sprzyjających włączaniu społecznemu oraz bezpiecznemu funkcjonowaniu osób starszych.
 • Przygotowanie do starości realizowane poprzez wzmacnianie trwałych relacji międzypokoleniowych, kształtowanie pozytywnego wizerunku osób starszych oraz zwiększanie bezpieczeństwa seniorów.

Szczegóły na stronie: https://www.gov.pl/web/rodzina/coslychacwrodzinie

***

„Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym”

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w roku 2021 przeznaczyło 5,5 mln zł na dotacje dla organizacji pozarządowych działających na rzecz osób w kryzysie bezdomności oraz realizujących zadania profilaktyczne. Nabór ofert trwa do 5 lutego 2021 roku. 

Program składa się z czterech części (modułów):

 • Moduł I: Profilaktyka – Zapobieganie bezdomności przez prowadzenie działań profilaktycznych.
 • Moduł II: Wsparcie osób w kryzysie bezdomności – Prowadzenie działań interwencyjnych i aktywizujących skierowanych do osób bezdomnych.
 • Moduł III: Infrastruktura – Wsparcie podmiotów w dostosowaniu prowadzonych przez nie placówek świadczących usługi dla osób bezdomnych do obowiązujących standardów.
 • Moduł IV: Innowacyjność – Inspirowanie do wdrażania nowych rozwiązań w zakresie pomocy osobom bezdomnym.

Szczegóły na stronie: https://www.gov.pl/web/rodzina/55-mln-zl-na-wsparcie-osob-w-kryzysie-bezdomnosci-w-2021-r-do-5-lutego-trwa-nabor-ofert-konkursowych

***

Platforma Zrozumienia

Fundacja Wielogłosu w ramach "Platformy Zrozumienia dla osób z niepełnosprawnościami i ich bliskich" prowadzi bezpłatne, zdalne wsparcie psychologiczne w formie indywidualnych konsultacji terapeutycznych, sesji rodzinnych oraz w formie grup wsparcia. Wszelkie pytania oraz zapisy przyjmowane są telefonicznie: 732 728 75 lub mailowo: platformazrozumienia@wieloglosu.pl.

Zadanie jest finansowane ze środków PFRON.

Szczegóły na stronie: http://www.wieloglosu.pl/index.php/platforma-zrozumienia-dla-osob-z-niepelnosprawnosciami-i-ich-bliskich/ 

skk

Konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr VIII/96/2019 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Bielsko-Biała oraz określenia granic ich obwodów, z uwzględnieniem szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze Miasta Bielska-Białej prowadzonych przez inne organy prowadzące.

 

Na podstawie art. 5 ust. 2 pkt 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz uchwały nr LIX/1371/2010 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie sposobu konsultowania z organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji Prezydent Miasta Bielska Białej ogłasza konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr VIII/96/2019 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Bielsko-Biała oraz określenia granic ich obwodów, z uwzględnieniem szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze Miasta Bielska-Białej prowadzonych przez inne organy prowadzące.

Celem konsultacji jest zebranie opinii i sugestii, na temat proponowanej zmiany uchwały, organizacji pozarządowych oraz podmiotów o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które w swojej działalności statutowej obejmują zadania w zakresie nauki, oświaty i wychowania.

Konsultacje rozpoczynają się z dniem publikacji niniejszego ogłoszenia i trwają do 15 stycznia 2021 r.

Uwagi i opinie dot. projektu uchwały można zgłaszać poprzez formularz elektroniczny zamieszczony na stronie http://bielsko-biala.pl/konsultacje/konsultacje-ngo oraz drogą elektroniczną na adres e-mail mzo@mzo.bielsko.pl

Szczegóły w linku https://bielsko-biala.pl/konsultacje/konsultacje-ngo/konsultacje-dot-zmiany-uchwaly-w-sprawie-ustalenia-planu-sieci-szkol

***

Konsultacje dot. wzorca statutu stowarzyszenia 

fff

Stowarzyszenie Dialog Społeczny i Fundacja trzeci.org przygotował wzorzec statutu stowarzyszenia. Wzorzec statutu może przyspieszyć proces założenia stowarzyszenia i stanowić podstawę do ustawowego usankcjonowania jednodniowego terminu jego rejestracji w KRS na wzór jednodniowego terminu rejestracji spółki.
 
Wzorzec dostępny jest na stronach:
- SDS: 
http://dialogspoleczny.org/wzorzec-statutu-do-15-01-2021
- Fundacja trzeci.orghttps://trzeci.org/wzorzec-statutu-do-15-01-2021
 
Opinię nt. kształtu zapisów statutu można wyrazić na kilka sposobów, m.in.:
- przechodząc na wskazane wyżej strony, gdzie dostępny jest wzorzec statutu, pod którym podpięte są formularze konsultacyjne,
- wysyłając uwagi na niniejszy adres e-mail.
 
Prezentowany do konsultacji wzorzec statutu stworzony został przy założeniu, że jego treść zawierać będzie wyłącznie obowiązkowe elementy wynikające z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach, co uczyni dokument możliwie uniwersalnym do stosowania.

Pierwszy etap prac trwa do 15 stycznia 2021 roku. Publikacja wersji statutu po rozpoznaniu uwag zgłoszonych do dnia 15 stycznia 2021 roku nastąpi do dnia 31 stycznia 2021 r. Następnie do dnia 28 lutego 2021 r. potrwa druga tura zbierania uwag do proponowanych zapisów wzorca statutu. Publikacja ostatecznej wersji propozycji wzorca statutu nastąpi do dnia 15 marca 2021 r.

Prace objęte są patronatem Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych i stanowią element szerszych działań na rzecz uproszczeń w działalności społecznej prowadzonych pod szyldem #prosteNGO. Działania wspierane są przez portal ngo.pl.

***


Nowy rządowy program senioralny

hh

Aktywni+ to nowy wieloletni program rządowy dedykowany seniorom. O środku z programu będą mogły ubiegać się m.in. organizacje pozarządowe. 

Dofinansowanie przyznawane będzie w czterech priorytetowych obszarach.

 • Aktywność społeczna, która obejmuje działania mające na celu zwiększenie udziału osób starszych w aktywnych formach spędzania czasu wolnego, wspieranie niesamodzielnych osób starszych i ich otoczenia w miejscu zamieszkania, rozwijanie wolontariatu osób starszych w środowisku lokalnym oraz zwiększenie zaangażowania osób starszych w obszarze rynku pracy.
 • Partycypacja społeczna, która przyczynia się do wzmocnienie samoorganizacji środowiska osób starszych oraz zwiększenia wpływu osób starszych na decyzje dotyczące warunków życia obywateli.
 • Włączenie cyfrowe obejmujące działania na rzecz zwiększania umiejętności posługiwania się nowoczesnymi technologiami i korzystania z nowych mediów przez osoby starsze, a także upowszechnianie i wdrażanie rozwiązań technologicznych sprzyjających włączaniu społecznemu oraz bezpiecznemu funkcjonowaniu osób starszych.
 • Przygotowanie do starości realizowane poprzez wzmacnianie trwałych relacji międzypokoleniowych, kształtowanie pozytywnego wizerunku osób starszych oraz zwiększanie bezpieczeństwa seniorów.

Nabór ofert w przyszłorocznej edycji programu rozpocznie się już na początku 2021 roku.

https://www.gov.pl/web/rodzina/aktywni-ministerstwo-oglasza-nowy-program-dla-seniorow

Nabór wniosków w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska 2014 - 2020

xcx

Do 18 lutego 2021 roku trwa nabór wniosków o dofinansowanie z Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Beskydy/Beskidy w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020.

Dofinansowane będą wszystkie typy mikroprojektów, w dwóch osiach priorytetowych:
Osi priorytetowej 2 – Rozwój potencjału przyrodniczego i kulturowego na rzecz wspierania zatrudnienia
Osi priorytetowej 4 – Współpraca instytucji i społeczności.

Szczegóły na stronie internetowej: www.euroregion-beskidy.pl/2020/12/14/xiii-nabor-polsko-czeskich-mikroprojektow-do-18-02-2021/

Podręcznik „Nowoczesny Senior - przewodnik po cyfrowym świecie”.

kj

Fundacja Digital Poland zajmuje się rozpowszechnianiem w społeczeństwie wiedzy na temat nowych technologii i cyfryzacji. Swoje wsparcie kieruje szczególnie do seniorów, dla których został przygotowany podręcznik „Nowoczesny Senior - przewodnik po cyfrowym świecie”.

Publikacja składa się z ośmiu rozdziałów. Jest napisana prostym językiem, tak aby wszelkiego rodzaju opisy, czy instrukcje były zrozumiałe dla osób, które do tej pory rzadko albo w ogóle nie korzystały z sieci. Ponadto, treści są uzupełnione o grafiki – co sprawi, że osobom starszym nie straszna będzie obsługa takich urządzeń jak smartfon, tablet czy laptop.

Darmowy przewodnik dostępny jest pod adresem: https://www.digitalpoland.org/assets/publications/nowoczesny-senior/nowoczesny-senior-przewodnik-po-cyfrowym-swiecie.pdf

Zachęcamy do przeglądania i przekazywania osobom starszym w swoim otoczeniu.

Program Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy: Punkty konsultacyjne

Podczas II konkursu na projekty tematyczne uruchomiona została dodatkowa forma doradztwa – bezpłatne wsparcie konsultacyjne dla organizacji startujących we wszystkich trzech obszarach tematycznych.

Podmioty planujące złożenie wniosku mogą skonsultować swój pomysł lub projekt w jednym z czterech punktów doradczych. Punkty te udzielają porad w poszczególnych województwach.

Punkt doradczy w woj. śląskim prowadzi Stowarzyszenie Aktywności Obywatelskiej Bona Fides.

Wsparcie doradcze polega na:

1. konsultacji wstępnych pomysłów na projekty,
2. wsparciu uprawnionych podmiotów w rozumieniu zasad konkursowych i zapisów Podręcznika dla Wnioskodawców i Grantobiorców,
3. konsultacji wniosków (przeczytaniu i podzieleniu się uwagami odnośnie przygotowanych treści – ich adekwatności, kompletności, zrozumiałości).

Potencjalni Wnioskodawcy mogą skontaktować się z doradcą pod nr telefonu 502 984 057 lub adresem e-mail: biuro@bonafides.pl.
Działanie realizowane jest w ramach programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG.
Szczegóły na stronie internetowej: https://aktywniobywatele.org.pl/

Świąteczny katalog produktów i usług od przedsiębiorstw społecznych

Jarmarki bożonarodzeniowe w obecnym czasie nie mogą odbywać się w tradycyjnej formie, dlatego OWES wraz z przedsiębiorstwami społecznymi przygotował katalog produktów i usług oferowanych przez spółdzielnie socjalne, fundacje oraz stowarzyszenia. Zapraszamy do zapoznania się! 

Katalog Świąteczny przedsiębiorstw społecznych  

Program przekazywania nadwyżki żywności - apel do bielskich OPP o podjęcie współpracy 

Biedronka i Jeronimo Martins kierują apel do bielskich OPP, których działalność statutowa związana jest z:
➡ szeroko rozumianą pomocą społeczną,
➡ wspieraniem rodziny i systemu pieczy zastępczej
➡ działalnością charytatywną, polegającą w szczególności na przekazywaniu żywności osobom potrzebującym lub
➡ prowadzeniem zakładów żywienia zbiorowego dla osób potrzebujących.

W związku z tym, że ustawa o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności zobowiązuje sklepy wielkopowierzchniowe do przekazywania produktów spożywczych partnerom charytatywnym Biedronka chce nawiązać współpracę z nowymi organizacjami.

Aby wziąć udział w programie przekazywania nadwyżki żywności organizacje pożytku publicznego mogą rejestrować się na stronie:
https://www.biedronka.pl/pl/kontakt-opp

„KSIĘGOWOŚĆ – ZAMKNIĘCIE ROKU, SPRAWOZDAWCZOŚĆ W NGO” - bezpłatne szkolenie online 

ff

CEL SZKOLENIA?

Celem szkolenia jest nabycie wiedzy z zakresu prowadzenia rachunkowości w organizacjach pozarządowych oraz przygotowania sprawozdania za 2020 rok.

PROGRAM SZKOLENIA OBEJMUJE:
1. Rachunkowość organizacji pozarządowych.
2. Prowadzenie ksiąg rachunkowych w organizacji pozarządowej.
3. Przychody i koszty w organizacjach pozarządowych.
4. Zamknięcie roku obrachunkowego i sporządzenie sprawozdania finansowego w NGO.
5. Ćwiczenia i praktyczne przykłady.
6. Konsultacje. 

Wymagany jest komputer/laptop/tablet z dostępem do Internetu.

Szkolenie prowadzone jest metodą aktywnego angażowania uczestników w ćwiczenia w związku z powyższym mile widziane jest posiadanie mikrofonu oraz kamerki.
 

Zajęcia poprowadzi: ekspert z zakresu księgowości z wieloletnim doświadczeniem w III sektorze, zajmujący się sprawozdawczością stowarzyszeń, fundacji oraz przedsiębiorstw społecznych.

 

MIEJSCE SZKOLENIA:
Szkolenie organizowane jest w formie ONLINE.

UWAGA!!!

Osoby zakwalifikowane na szkolenie otrzymają potwierdzenie drogą mailową oraz informację o dostępie do platformy.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy COP pod nr telefonu 33/497-07-90,

e-mail: cop@um.bielsko.pl lub w siedzibie Centrum Organizacji Pozarządowych                          

Zainteresowanych prosimy o kontakt telefoniczny, mailowy lub osobisty.

Zgłoszenia przyjmujemy do 9.12.2020 r. do godz. 12.00

 

ZAPRASZAMY !

 

„STOSOWANIE PRZEPISÓW TARCZ ANTYKRYZYSOWYCH W NGO W UJĘCIU KSIĘGOWYM I PODATKOWYM.” - bezpłatne szkolenie online 

ddd

CEL SZKOLENIA?

Celem szkolenia jest nabycie wiedzy z zakresu rozliczania pomocy otrzymanej w ramach tarcz antykryzysowych w organizacjach pozarządowych.

PROGRAM SZKOLENIA OBEJMUJE:
1. Omówienie aktualnych przepisów prawnych dotyczących pomocy dla organizacji pozarządowych w czasie pandemii.
2. Wpływ i skutki pandemii na działalność organizacji.
3. Rozliczanie księgowe i podatkowe pomocy pozyskanej w ramach tarcz antykryzysowych.
4. Ćwiczenia i praktyczne przykłady.
5. 
Konsultacje. 

Wymagany jest komputer/laptop/tablet z dostępem do Internetu.

Szkolenie prowadzone jest metodą aktywnego angażowania uczestników w ćwiczenia w związku z powyższym mile widziane jest posiadanie mikrofonu oraz kamerki.

Zajęcia poprowadzi: ekspert z zakresu księgowości z wieloletnim doświadczeniem w III sektorze, zajmujący się sprawozdawczością stowarzyszeń, fundacji oraz przedsiębiorstw społecznych.


MIEJSCE SZKOLENIA:
Szkolenie organizowane jest w formie ONLINE.

UWAGA!!!

Osoby zakwalifikowane na szkolenie otrzymają potwierdzenie drogą mailową oraz informację o dostępie do platformy.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy COP pod nr telefonu 33/497-07-90,

e-mail: cop@um.bielsko.pl lub w siedzibie Centrum Organizacji Pozarządowych                          

Zainteresowanych prosimy o kontakt telefoniczny, mailowy lub osobisty.

Zgłoszenia przyjmujemy do 11.12.2020 r. do godz. 12.00

 

ZAPRASZAMY !

                                                                               

Aktywni obywatele - kolejny nabór 

Fundacja im. Stefana Batorego w konsorcjum z Fundacją Stocznia i Fundacją Akademia Organizacji Obywatelskich zapraszają do składania wniosków na projekty tematyczne w drugim konkursie dotacyjnym w programie Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanym ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021.

Terminy składania wniosków:
wnioski wstępne: od 7 grudnia 2020 od godz. 9.00 do 11 stycznia 2021 do godziny 12.00 w południe,
wnioski pełne: od 8 marca 2021 od godz. 12.00 w południe do 19 kwietnia 2021 do godziny 12.00 w południe.

* Program Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy jest finansowany ze środków pomocowych z krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego (tzw. Fundusze EOG). To bezzwrotna pomoc przyznawana przez Norwegię, Islandię i Liechtenstein nowym członkom UE. Operatorem Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy w Polsce jest konsorcjum trzech organizacji: Fundacja im. Stefana Batorego (lider), Fundacja Stocznia oraz Fundacja Akademia Organizacji Obywatelskich (FAOO). W swoim działaniu Program kieruje się uniwersalnymi wartościami zapisanymi w Traktacie Europejskim: poszanowaniem godności osoby ludzkiej, wolności, demokracji, równości, rządów prawa, a także poszanowaniem praw człowieka, w tym praw osób należących do mniejszości (w tym etnicznych, religijnych, językowych i seksualnych).

Szczegóły znajdą Państwo na stronie internetowej: 
https://aktywniobywatele.org.pl/oglaszamy-ii-konkurs-na-projekty-tematyczne/

Generator Dostępności: III tura naboru zgłoszeń – ogłoszenie o naborze!!!

Nowa szansa dla wyjątkowych pomysłów! Ogłoszona została III tura naboru do Inkubatora „Generator Dostępności”. Poszukiwane są rozwiązania służące poprawie dostępności produktów, usług i przestrzeni dla osób z ograniczeniami w mobilności i percepcji, w tym w szczególności osób starszych i osób z niepełnosprawnościami. W naborze udział mogą wziąć osoby, organizacje, instytucje i firmy, które chcą tworzyć dla nich nowatorskie i efektywne rozwiązania. Średnia wysokość grantu to 35 tys. zł. Nabór trwa do 18 grudnia 2020 r.

Szczegóły w linku

https://innowacje.spoldzielnie.org/2020/11/17/generator-dostepnosci-iii-tura-naboru-zgloszen-ogloszenie-o-naborze/

Konsultacje projektu uchwały w sprawie Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2021.

Prezydent Miasta Bielska Białej ogłasza przeprowadzenie konsultacji projektu uchwały w sprawie Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2021.

Celem konsultacji jest zebranie opinii oraz uwag na temat projektowanej uchwały od organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działających na terenie Miasta Bielska-Białej.

Konsultacje rozpoczynają się z dniem opublikowania ogłoszenia i trwają do 23 listopada 2020 r.

Szczegóły w linku 

https://bielsko-biala.pl/konsultacje/konsultacje-ngo/konsultacje-gminnego-programu-profilaktyki-i-rozwiazywania-problemow

Zachęcamy do udziału w konsultacjach

Ankieta dotycząca potrzeb szkoleniowych NGO

Szanowni Państwo,

niestety w związku z nasilaniem się epidemii koronawirusa zostaliśmy zmuszeni do odwołania wszystkich spotkań i ograniczenia dostępu do COPu. Chcemy jednak zapewnić Państwu możliwość korzystania z naszych usług zdalnie. Dlatego prosimy o wypełnienie ankiety dotyczącej potrzeb szkoleniowych organizacji pozarządowych, dzięki której zyskamy wiedzę o tym jaka tematyka szkoleń online interesuje Państwa najbardziej.

W zależności od wyników ankiety przygotujemy cykl szkoleń online, aby mimo trudnej sytuacji nie pozostawiać naszych organizacji bez wsparcia.

Ankieta dostępna jest pod adresem:  
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdjtN_nOkELNhJqIvpyuYdpCmiFc3m4TTDWxBBMvgur9jlGoQ/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0&fbclid=IwAR0kvofWVXvOeoBIuk4xl6SrVa2_cCwcG20p-k1-QOTcpIDUItR9Hu8ym8g

„Sukces nie zna barier 2020”.

Urząd Miejski w Bielsku-Białej zaprasza do udziału w konkursie „Sukces nie zna barier 2020”.

Celem Konkursu jest promowanie postaw osób z niepełnosprawnością, które przełamują bariery i stereotypy dotyczące niepełnosprawności oraz mogą stać się wzorem do naśladowania dla innych osób.

Do Konkursu może zostać zgłoszona każda pełnoletnia osoba

z niepełnosprawnością, której życie społeczne lub zawodowe oraz sposób radzenia sobie z niepełnosprawnością mogą stać się wzorem do naśladowania dla innych oraz jest:

- mieszkańcem Bielska-Białej lub

- mieszkańcem innej gminy, pod warunkiem, że osoba ta pracuje lub angażuje się w działalność społeczną na terenie Miasta Bielska-Białej.

Kandydata do Konkursu może zgłosić osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, w terminie do dnia 13 listopada 2020 r. do godziny 13:00.

Ogłoszenie wyników Konkursu odbędzie się podczas uroczystej gali, zorganizowanej w związku z obchodzonym w grudniu, Międzynarodowym Dniem Osób Niepełnosprawnych.

Więcej szczegółów wraz z formularzem zgłoszeniowym znajdą Państwo na stronie internetowej: https://bielsko-biala.pl/index.php/polityka-spoleczna/aktualnosci/konkurs-sukces-nie-zna-barier-2020

plakat

Konsultacje projektu uchwały w sprawie Programu współpracy Miasta Bielska-Białej z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok.

Komunikat

Prezydenta Miasta Bielska-Białej

 

            Na podstawie uchwały nr LIX/1371/2010 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie sposobu konsultowania z organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Śląskiego 2010.220.3186)

 

ogłaszam

 

przeprowadzenie konsultacji projektu uchwały w sprawie Programu współpracy Miasta Bielska-Białej z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 r.

            Celem konsultacji jest zebranie opinii i sugestii w kwestii Programu współpracy Miasta Bielska-Białej z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 r.

Konsultacje rozpoczynają się z dniem publikacji niniejszego ogłoszenia i trwają do dnia 28 października 2020 r. do godz. 15:30.

Konsultacje przeprowadzone będą poprzez zamieszczenie ogłoszenia wraz z projektem uchwały w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej
oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej.

            Uwagi i opinie dotyczące projektu uchwały można składać pisemnie do skrzynek znajdujących się w Wydziale Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej w Zespole ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi: pl. Ratuszowy 6, I piętro, pokój 106 oraz w Centrum Organizacji Pozarządowych: pl. Opatrzności Bożej 18, a także można przesyłać drogą elektroniczną na adres e-mail: ngo@um.bielsko.pl.

                                                                                                                                                     Prezydent Miasta Bielska-Białej

                                                                                                                                                          Jarosław Klimaszewski

Komunikat Prezydenta Miasta Bielska-Białej

Program współpracy na rok 2021

 

 

Fundusz Wsparcia Kultury

Budżet funduszu wynosi 400 mln zł. Jest to pomoc ze strony polskiego rządu skierowana m.in. do organizacji pozarządowych prowadzących działalność kulturalną w dziedzinie teatru, muzyki i tańca.

Celem funduszu jest zrekompensowanie przychodów utraconych z powodu epidemii w okresie od 12 marca do 31 grudnia br.
(W przypadku organizacji pozarządowych do wysokości 50% przychodów netto).

Wnioski można składać za pośrednictwem generatora Witkac:
https://fwk.witkac.pl/public/#/contest/view?id=2

Nabór trwa do 21 października 2020 r.

Szczegółowe informacje na temat Funduszu dostępne są na stronie internetowej:
https://www.gov.pl/web/kultura/fundusz-wsparcia-kultury

"Pokonamy Bariery" - konkurs PFRON

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ogłasza konkurs na zlecenie realizacji zadań w formie wsparcia pn.„Pokonamy bariery”.

Proponowane projekty powinny być związane tematycznie ze wskazanymi kierunkami pomocy:

Kierunek pomocy 1: „wejście osób niepełnosprawnych na rynek pracy”;
Kierunek pomocy 2: „zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych”;
Kierunek pomocy 3: „wzrost aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia”;
Kierunek pomocy 4: „zapewnienie osobom niepełnosprawnym dostępu do informacji”;
Kierunek pomocy 5: „poprawa jakości funkcjonowania otoczenia osób niepełnosprawnych”;
Kierunek pomocy 6: „upowszechnianie pozytywnych postaw społecznych wobec osób niepełnosprawnych i wiedzy dotyczącej niepełnosprawności”.

Termin składania ofert upływa 6 listopada 2020 r.

Szczegóły na stronie internetowej:
https://www.pfron.org.pl/organizacje-pozarzadowe/projekty-i-konkursy-dla-organizacji-pozarzadowych/zadania-zlecane-konkurs/pokonamy-bariery-konkurs-nr-12020/ogloszenie-z-dnia-9-pazdziernika-2020/

15 października upływa termin na zamieszczanie sprawozdań przez OPP 

Przypominamy, że 15 października (czwartek) upływa termin na zamieszczenie sprawozdań za 2019 r. przez Organizacje Pożytku Publicznego.

W przypadku niezłożenia sprawozdania w terminie - organizacja nie zostanie ujęta w wykazie OPP uprawnionych do otrzymania 1% w kolejnym roku.

OPP

Upływa termin przesyłania sprawozdań finansowych do KAS

12 października upływa termin na wysłanie do KAS sprawozdania finansowego organizacji pozarządowych nieprowadzących działalności gospodarczej.
Przypominamy o możliwości skorzystania za naszym pośrednictwem z bezpłatnego doradztwa księgowego.
Zapraszamy do kontaktu: 33 497 07 90, cop@um.bielsko.pl

Zachęcamy do zapoznania się z poradnikiem portalu NGO.pl:
https://publicystyka.ngo.pl/do-12-pazdziernika-wyslij-sprawozdanie-finansowe-do-kas

Fundacja „Dr Clown” zaprasza do udziału w konkursie!

2 października rozpoczął się konkurs dla placówek z całej Polski, w którym do wygrania jest 100 zestawów zabawek o łącznej wartości 120 000 zł.

Konkurs potrwa od 2 do 14 października. Uczestnikiem konkursu może być organizacja pozarządowa (fundacja, stowarzyszenie) oraz jednostka samorządu terytorialnego (np. ośrodek pomocy społecznej, szkoła), które realizują działania w zakresie prowadzenia placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego dzieci i młodzieży lub opiekują się stałą grupą dzieci (w szczególności świetlice środowiskowe, socjoterapeutyczne, ogniska wychowawcze, domy dziecka i inne placówki edukacyjne i wychowawcze, pracujące z dziećmi i młodzieżą ze środowisk niezamożnych).

Pytanie konkursowe, regulamin, oraz formularz zgłoszeniowy dostępne na stronie internetowej: www.drclown.pl/konkurs-placowki.

Konkurs na Wolontariusza Roku oraz Koordynatora Roku Korpusu Solidarności

Trwa Konkurs na Wolontariusza Roku oraz Koordynatora Roku Korpusu Solidarności

WOLONTARIUSZ ROKU KORPUSU SOLIDARNOŚCI

Konkurs promuje wartościowe postawy społeczne, ukazuje różnorodność wolontariatu, podkreśla dokonania wolontariuszy. Jego celem jest docenienie ochotników, zwrócenie uwagi na ważną rolę, jaką pełnią wspierając organizacje pozarządowe i instytucje publiczne. Konkurs ma za zadanie podkreślenie dorobku wolontariuszy (grup wolontariackich) oraz uhonorowanie laureatów.

KOORDYNATOR ROKU KORPUSU SOLIDARNOŚCI

Konkurs wyraża uznanie dla koordynatorów wolontariatu, którzy na co dzień zarządzają wolontariatem, wspierają wolontariuszy i pomagają im dokonywać właściwych wyborów w podejmowaniu aktywności wolontariackiej.

Szczegóły konkursów wraz z regulaminem i formularzem dostępne są na stronie internetowej

https://niw.gov.pl/ruszaja-konkursy-na-wolontariusza-i-koordynatora-roku-korpusu-solidarnosci/

Zapraszamy do udziału!

Konkurs "Przyjaciel rodziny 2020"

Zarząd Województwa Śląskiego ogłosił konkurs „Przyjaciel rodziny 2020”. Jego celem jest wyróżnienie osób fizycznych zasłużonych dla regionalnej polityki prorodzinnej, które prowadzą lub prowadziły efektywne działania na rzecz rodzin. Laureatom zostaną przyznane nagrody finansowe, pamiątkowe dyplomy i statuetki oraz tytuł „Przyjaciela rodziny 2020”.

Wnioskodawcami w konkursie mogą być m.in. jednostki samorządu terytorialnego, gminne/powiatowe jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe oraz osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w RP, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego.

Nabór wniosków na konkurs trwa do 16 października 2020 r. Wnioski należy przesłać lub dostarczyć osobiście do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na adres: ul. Modelarska 10, 40-142 Katowice. Dodatkowe informacje na temat konkursu można uzyskać pod nr tel. 32 730 68 51.

Wzór wniosku o przyznanie nagrody indywidualnej oraz regulamin konkursu dostępne są pod poniższym adresem:

https://bip.slaskie.pl/ogloszenia_i_aktualnosci/konkursy/konkursy_2/zarzad-wojewodztwa-slaskiego-oglasza-konkurs-ogloszenie-konkursu-przyjaciel-rodziny-2020-.html

 

Granty Senioralne 2020

Ruszył nabór ofert w trybie tzw. Małego Grantu w ramach budżetu marszałkowskiego. O dotacje ubiegać się mogą tylko i wyłącznie organizacje, statutowo działające na rzecz osób starszych.

Projekty powinny wpisywać się w tematykę wsparcia środowisk seniorskich w ramach II priorytetów:

Priorytet I. Realizacja zadań z zakresu przeciwdziałania/ minimalizowania skutków COVID- 19 w środowisku osób starszych;

Priorytet II. Działania z zakresu aktywizacji seniorów w okresie epidemii COVID -19.

Nabór trwa do 30 listopada 2020 r. Szczegóły na stronie internetowej:

https://seniorzy.rops-katowice.pl/2020/08/27/granty-senioralne-2020/

 

Program „Opieka wytchnieniowa dla członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnością – edycja 2020-2021”.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło start programu „Opieka wytchnieniowa dla członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnością – edycja 2020-2021”.

Na realizacje programu w bieżącym roku przeznaczono 30 mln złotych. W przyszłym roku ta kwota ma wzrosnąć do poziomu 50 mln złotych.

Organizacje pozarządowe mogą składać wnioski do końca września br.

Zachęcamy do zapoznania się z Programem na stronie:

https://www.gov.pl/web/rodzina/30-milionow-zlotych-dla-organizacji-pozarzadowych-ministerstwo-oglasza-start-nowego-programu

 

Festiwal Sektor 3.0

Festiwal Sektor 3.0 to największe w Europie Środkowo-Wschodniej wydarzenie, które pokazuje, jak technologiczne trendy przełożyć na język praktycznych zastosowań.

Tegoroczna edycja pod hasłem „Driving Change” odbędzie się 16 września w formule ONLINE i poświęcona będzie kompetencjom nowej codzienności, przydatnym na różnych etapach zmiany. Poza sesjami seminaryjnymi, dyskusjami panelowymi oraz prezentacjami w formule “na żywo”, nadawanymi ze specjalnie zbudowanego studio w Warszawie, Festiwalowi towarzyszyć będzie premiera VOD z zakresu transformacji cyfrowej. Dzięki treściom w nich zawartym, rozszerzone doświadczenie festiwalowe zostanie z uczestnikami spotkania na dłużej.

Bezpłatna rejestracja: http://2020.sektor3-0.pl/

Zachęcamy do udziału.
 

NOWEFIO - konsultacje społeczne

Trwają konsultacje społeczne dotyczące Programu NOWEFIO na lata 2021-2030.

Główny cel: zwiększenie zaangażowania obywateli w życie publiczne: wzmocnienie instytucjonalne organizacji pozarządowych i wzrost znaczenia sektora obywatelskiego w życiu publicznym,

Budżet: 80 mln zł rocznie, łącznie co najmniej 800 mln zł.

Zachęcamy do zapoznania się z nowym projektem programu i zgłaszania uwag. Do udziału w konsultacjach zaproszone są wszystkie zainteresowane osoby, organizacje i instytucje. Konsultacje trwają do 28 września 2020 r.

Szczegóły na stronie internetowej: https://niw.gov.pl/wicepremier-glinski-zapowiada-nowe-fio-z-wiekszym-budzetem-ruszaja-konsultacje-programu/

 

„Człowiek bez barier 2020”

Integracja już po raz 18. rozpoczyna poszukiwania osób z niepełnosprawnością, które są aktywne na różnych polach, ale też bezinteresownie pomagają innym i mogą być wzorem do naśladowania. Kandydata do konkursu „Człowiek bez barier 2020” może zgłosić każdy. Termin naboru zgłoszeń upływa 28 września 2020 r.

Zachęcamy do udziału osoby zamieszkujące nasze miasto Bielsko-Biała.

Link do konkursu:

http://www.niepelnosprawni.pl/ledge/x/1161475

Regulamin konkursu:

http://www.niepelnosprawni.pl/ledge/x/1161456

 

„Po pierwsze Rodzina!” – II tura.

Zapraszamy do udziału w Konkursie „Po pierwsze Rodzina!” – II tura.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłasza otwarty konkurs ofert na projekty informacyjno-edukacyjne i szkoleniowe na rzecz rodziny. W ramach konkursu „Po pierwsze Rodzina!” – II tura dofinansowane zostaną organizacje pozarządowe, które do 17 września zaproponują najlepsze inicjatywy.

Szczegóły na stronie internetowej: https://www.gov.pl/web/rodzina/konkurs-po-pierwsze-rodzina--ii-tura-nowa-szansa-na-dofinansowanie?fbclid=IwAR3fJ6KbDm3J0aLacBptL4gJfkZ_qgfczeA6tmVaBv5qimNjTbAbG39vmH8

 

OGŁOSZENIE W SPRAWIE KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

Prezydent Miasta Bielska-Białej zarządzeniem nr ON.0050.1260.2020.SOP z dnia 30 lipca 2020 r. postanawia przeprowadzić konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Miasta Bielska-Białej.

Konsultacje prowadzone są na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 713), Uchwały nr V/60/2007 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 20 lutego 2007 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Miasta Bielska-Białej (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2007r. nr 54, poz. 1176) oraz Regulaminu w sprawie sposobu konsultowania z organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, stanowiącego Załącznik do Uchwały Nr LIX/1371/2010 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 31 sierpnia 2010 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2010 r. nr 220, poz. 3186).

Akcja informacyjna o konsultacjach zostanie przeprowadzona w okresie od 7 sierpnia 2020 r. do 16 sierpnia 2020 r. poprzez ogłoszenie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, rozplakatowanie na terenie objętym konsultacjami, umieszczenie w Magazynie Samorządowym „W Bielsku-Białej”, a także na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Bielsku-Białej.

Konsultacje zostaną przeprowadzone w okresie od 17 sierpnia 2020 r. do 4 września 2020 r.

Przeprowadzenie konsultacji polegać będzie na kierowaniu przez wszystkich mieszkańców miasta oraz organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego opinii, wniosków i uwag w sprawie wyżej wymienionego projektu:

 • na adres poczty elektronicznej Wydziału Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości: cop@um.bielsko.pl. Formularze w wersji elektronicznej można pobrać ze strony internetowej: www.bielsko-biala.pl/konsultacje-spoleczne,
 • pisemnie w Wydziale Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, w budynku przy pl. Ratuszowym 6, w pokoju 106 w godzinach pracy Urzędu

Uwagi, opinie i wnioski w ramach konsultacji społecznych będą przyjmowane wyłącznie na formularzu, którego wzór określono w załączniku do ww. zarządzenia. Uwagi zgłoszone w ramach konsultacji społecznych w inny sposób niż opisany powyżej zostaną automatycznie wyłączone z procesu ich rozpatrywania. 

Projekt uchwały 

Formularz 

Protokół z konsultacji

 

31.07.2020 r. - ostateczny termin na złożenie przez organizacje pozarządowe deklaracji CIT-8.

Przypominamy, iż 31 lipca br. upływa termin na złożenie deklaracji CIT-8.

CIT-8

Nabór wniosków o wypłatę grantów w ramach projektu „ŚLĄSKIE KADRY DPS vs. COVID-19”

Województwo Śląskie Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego uruchamia od 27 lipca 2020 r. nabór wniosków o udzielenie grantu na zatrudnienie nowych realizatorów usług społecznych i zdrowotnych oraz wsparcie finansowe osób wykonujących usługi społeczne w DPS, w ramach projektu „Śląskie Kadry DPS vs COVID-19”, dla Domów Pomocy Społecznej funkcjonujących na terenie województwa śląskiego.

Jednocześnie realizowane będą spotkania informacyjne, które odbędą się w dniach 29-31 lipca w Katowicach, Częstochowie i Bielsku-Białej:
http://rekrutacja.rops-atowice.pl/form_2020_…/zgloszenie.php

Wszystkie informacje o projekcie „Śląskie Kadry DPS vs COVID-19” znajdują się na stronie: https://sk.rops-katowice.pl/

Ogłoszenie o naborze wniosków

 

Nabór do KSM Programu Wspierania Rozwoju Uniwersytetów Ludowych

Narodowego Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego zaprasza organizacje pozarządowe, związki i porozumienia organizacji pozarządowych oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do zgłaszania kandydatów na przedstawicieli organizacji obywatelskich wchodzących w skład Komitetu Sterująco-Monitorującego Programu Wspierania Rozwoju Uniwersytetów Ludowych na lata 2020-2030.

Zgłoszenia kandydata należy dokonać poprzez wypełnienie i przesłanie na adres Narodowego Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (tylko w wersji papierowej) formularza zgłoszeniowego stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia, wraz z:

- CV kandydata;
- listem motywacyjnym (nie dłuższym niż 1500 znaków);
- oświadczeniem popierającym kandydata złożonym przez:
   - co najmniej 5 organizacji lub podmiotów określonych w art. 3 ust. 3 ustawy, lub
   - co najmniej 2 związki stowarzyszeń zrzeszających organizacje pozarządowe lub podmioty
wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, lub
   - wojewódzką, powiatową lub gminną radę działalności pożytku publicznego;
- podpisaną przez kandydata informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych kandydatów na członków Komitetu.


Zgłoszenie wraz z załącznikami należy złożyć osobiście lub za pośrednictwem innej osoby w siedzibie Narodowego Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego lub przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego na adres:

Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
al. Jana Pawła II 12, 00-124 Warszawa
z dopiskiem: Nabór na członków KSM PWRUL.

Ostateczny termin zgłaszania kandydatur upływa z dniem 07 sierpnia 2020 r. (decyduje data wpływu). Zgłoszenia złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Rada Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, po zapoznaniu się z przesłanymi zgłoszeniami, zarekomenduje Przewodniczącemu Komitetu do spraw Pożytku Publicznego kandydatów, spośród których Przewodniczący powoła członków Komitetu.

 

Informacji o naborze udziela p. Liliana Grupińska, telefon: 601 901 327, 22 468 44 26, e-mail: ul@niw.gov.pl

 

Serwis internetowy bitwa1920.gov.pl

Biuro Programu „Niepodległa” wspólnie z Polskim Radiem S.A. przygotowały wyjątkowy serwis internetowy poświęcony Bitwie Warszawskiej 1920 roku. Przygotowany w formie nowoczesnej encyklopedii multimedialnej portal nie tylko opowiada o wojnie polsko-bolszewickiej, ale przede wszystkim pokazuje życie Polaków, istotne wydarzenia, fakty i postaci tamtego okresu. Do korzystania ze strony zapraszamy szczególnie szkoły, instytucje kultury, organizacje pozarządowe oraz lokalnych pasjonatów historii.
 

Serwis internetowy bitwa1920.gov.pl został opracowany wspólnie z historykami i specjalistami Polskiego Radia. Za wartość merytoryczną portalu odpowiada prof. Grzegorz Nowik z Muzeum Józefa Piłsudskiego w
Sulejówku. W serwisie znalazły się m.in. materiały z archiwów Filmoteki Narodowej – Instytutu Audiowizualnego (FINA) i archiwów dźwiękowych Polskiego Radia. Serwis udostępnia multimedialne plansze poświęcone poszczególnym wydarzeniom czy postaciom, które są uzupełnione o archiwalne zdjęcia, animacje, mapy, nagrania filmowe i dźwiękowe.
Nowy serwis jest dostępny w kilku wersjach językowych również pod adresem www.battle1920.eu, dla ułatwienia komunikacji dla użytkowników zagranicznych.

 

Wsparcie ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

W związku ze zmianami Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (dalej: ustawa), przedstawiamy informacje dotyczące możliwości ubiegania się o wsparcie z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych przez organizacje pozarządowe, działalności pożytku publicznego oraz instytucje kultury.

 Zgodnie z uregulowaniami Ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19:

 • organizacja pozarządowa w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 r. poz.1057) oraz podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, u których wystąpił spadek obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19,
 • państwowa lub prowadzona wspólnie z ministrem właściwym do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego instytucja kultury, w rozumieniu ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2020 r. poz.194), u której wystąpił spadek przychodów w następstwie wystąpienia COVID-19

może zwrócić się z wnioskiem o przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy, o wypłatę ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych świadczeń na dofinansowanie wynagrodzenia pracowników objętych przestojem ekonomicznym albo obniżonym wymiarem czasu pracy, w następstwie wystąpienia COVID-19 na zasadach określonych w ust. 7 i 10 ustawy.

Wnioski należy składać za pośrednictwem platformy praca.gov.pl lub w formie papierowej.

Samorządowa instytucja kultury, w rozumieniu ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, u której wystąpił spadek przychodów w następstwie wystąpienia COVID-19, może zwrócić się z wnioskami o wypłatę świadczeń na dofinansowanie wynagrodzenia pracowników objętych przestojem ekonomicznym albo obniżonym wymiarem czasu pracy, w następstwie wystąpienia COVID-19 ze środków organizatora i ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, na zasadach określonych w ust. 7a i 10a.

 Jednocześnie, w myśl art. 15 gg ustawy:

Powyżej wskazane podmioty, u których wystąpił spadek obrotów gospodarczych w rozumieniu art. 15g ust. 9 ustawy, w następstwie wystąpienia COVID-19, mogą zwrócić się z wnioskiem do dyrektora wojewódzkiego urzędu pracy, właściwego ze względu na swoją siedzibę, o przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy, ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, na dofinansowanie wynagrodzenia pracowników, o których mowa w art. 15g ust. 4 ustawy, nieobjętych:

 • przestojem, o którym mowa w art. 81 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy,
 • przestojem ekonomicznym w następstwie wystąpienia COVID-19, o którym mowa w art. 15g ust.5 ustawy,
 • obniżonym wymiarem czasu pracy w następstwie wystąpienia COVID-19, o którym mowa w art. 15 g ust. 5.2 ustawy.

Wnioski należy składać wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy praca.gov.pl.

Podmiotom wnioskującym o dofinansowanie, przysługują również środki z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne pracowników należnych od pracodawcy na podstawie ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.

Świadczenia przysługują przez łączny okres 3 miesięcy przypadających od miesiąca złożenia wniosku.

 Zachęcamy Państwa do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami w zakresie wsparcia ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, które dostępne są pod adresem:
https://wupkatowice.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza

W przypadku dodatkowych pytań lub wątpliwości, prosimy o kontakt z pracownikami infolinii Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach, pod nr tel. 32/757-33-11.

 

Konsultacje projektu zmian „Zasad wspierania realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, zlecanych organizacjom pozarządowym przez PFRON"

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zachęca organizacje pozarządowe do udziału w konsultacjach dotyczących projektu zmian „Zasad wspierania realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, zlecanych organizacjom pozarządowym przez PFRON”.

Szczegóły w linku

https://www.pfron.org.pl/…/konsultacje-dla-ngo-projekt-zmi…/

 

Prace nad Programem współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2021

Przypominamy, iż do 10 lipca br. czekamy na Państwa propozycje do Programu współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2021

Propozycje mogą zgaszać organizacje pozarządowe oraz podmioty wskazane w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie poprzez Formularz, który znajduje się na stronie:

https://bielsko-biala.pl/program-wspolpracy-z-organizacjami-pozarzadowymi

 

Dofinansowanie wkładu własnego

przypominamy o trwającym ciągle naborze do Otwartego Konkursu ofert na wkład własny:
„Dofinansowanie tzw. wkładu własnego wnoszonego przez organizację do projektów realizowanych ze środków pochodzących spoza budżetu Miasta Bielska-Białej”.

Nabór odbywa się w dwóch turach od dnia opublikowania konkursu do wyczerpania środków w terminach:

- do 1 czerwca 2020 r. godz. 15.30,

- do 15 września 2020 r. godz. 15.30.

Zachęcamy do zapoznania się z pełnym ogłoszeniem konkursowym: Biuletyn Informacji Publicznej

 

Ekolaury 2020

Rusza kolejna edycja konkursu "Ekolaury 2020"

Konkurs ma zasięg ogólnopolski i skierowany jest do przedsiębiorstw, instytucji, organizacji pozarządowych i samorządów.

Celem Konkursu jest:
-wyróżnianie podmiotów zaangażowanych w edukację ekologiczną;
-popularyzacja inwestycji i działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego i gospodarki wodnej;
-promowanie nowatorskich rozwiązań mających istotny wpływ na poprawę stanu środowiska naturalnego.

Warunkiem udziału w Konkursie jest złożenie wniosku konkursowego na adres biura PIE (40-009 Katowice, ul Warszawska 3) - z dopiskiem "Ekolaury 2020" - do dnia 30 czerwca 2020 r.

Szczegóły na stronie internetowej organizatora http://www.pie.pl/ekolaury.html

Ekolaury

Doradztwo specjalistyczne w zakresie ekonomii społecznej

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego zachęca do udziału w doradztwie specjalistycznym w zakresie ekonomii społecznej.

W związku z obowiązującymi ograniczeniami istnieje możliwość skorzystania z usługi w formie zdalnej, tj. z wykorzystaniem telefonu, maila lub innej formy komunikacji (np. aplikacji internetowej). Jest to dodatkowa forma świadczenia doradztwa, uruchomiona przez ROPS w okresie stanu zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.

Szczegółowe informacje dotyczące realizowanego doradztwa, w tym aktualnie dostępne obszary tematyczne znaleźć można na stronie internetowej: https://es.rops-katowice.pl/doradztwo-specjalistyczne-2020/

W przypadku pytań dotyczących udziału w doradztwie zachęcamy do kontaktu: tel. 32 730 68 87, e-mail: etkacz@rops-katowice.pl

 

Inicjatywy na czas pandemii 

- Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Bielsku-Białej zachęca do skorzystania z możliwości uzyskania dotacji na tworzenie miejsc pracy dla istniejącego przedsiębiorstwa społecznego lub utworzenie nowego podmiotu spełniającego kryteria przedsiębiorstwa społecznego lub przekształcenie podmiotu ekonomii społecznej (fundacji, stowarzyszenia, spółki not for profit) w przedsiębiorstwo społeczne.

Szczegóły na stronie: http://www.owes.bcp.org.pl/tworzenie-miejsc-pracy-w-przedsiebiorstwach-spolecznych?fbclid=IwAR0T58d9l6vIYg9vBhUTLzmPti_zsP4CuhokdqAGrGfewdXweV0WOEajygw

- Serdecznie zachęcamy do odwiedzenia strony: www.sasiedzisasiadom.pl - jest to platforma wymiany dóbr, usług i produktów w ramach projektu "Sąsiedzi Sąsiadom - wsparcie dla lokalnej społeczności!". 

 

 

NIW przekazuje szczególnie ważne informacje dla organizacji pozarządowych.

Program COVID-19 jest to Program Wsparcia Doraźnego Organizacji Pozarządowych w zakresie przeciwdziałania skutkom COVID-19 to pomoc finansowa dla organizacji, które zostały poszkodowane w wyniku epidemii koronawirusa. Celem Programu jest doraźne wsparcie instytucjonalne dla organizacji i pomoc przy inicjowaniu lokalnych działań, które mają służyć walce ze skutkami epidemii.

Wszelkie szczegóły znajdą Państwo na stronie Narodowego Instytutu Wolności. Zachęcamy do zapoznania się. 

 

NABORY WNIOSKÓW W RAMACH TARCZY ANTYKRYZYSOWEJ - PUP BIELSKO-BIAŁA

Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku-Białej uruchomił nabór wniosków dotyczących następujących form wsparcia realizowanych w ramach „Tarczy Antykryzysowej 2020":
- Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców - art. 15zzb
- Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników dla organizacji pozarządowych - art. 15zze

Wnioski można składać w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia naboru, tj.: od 29.04.2020 r. do 12.05.2020 r.

Szczegóły na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Bielsku-Białej. 

 

ULOTKA INFORMACYJNA NA TEMAT FORM WSPARCIA DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH PODCZAS STANU EPIDEMII OFEROWANYCH PRZEZ MIASTO BIELSKO-BIAŁA

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami - ulotka dostępna w linku poniżej:

Ulotka informacyjna - wsparcie dla NGO  

 

Porady prawne i księgowe dla przedstawicieli NGO

Przypominamy o możliwości skorzystania z bezpłatnego doradztwa księgowego oraz prawnego dla przedstawicieli organizacji pozarządowych.

Jeżeli chcecie Państwo uzyskać poradę u naszych ekspertów, bardzo prosimy o kontakt z nami: cop@um.bielsko.pl lub tel.: 33/497-07-90.

 

Zmiana terminu składania wniosków do Konkursu "Granty 2020"

Szanowni Państwo!

Z uwagi na sytuację epidemiczną w kraju, Zarząd Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich przesunął termin składania wniosków do konkursu "Granty SZMP 2020" do 4 czerwca br. Jednocześnie wprowadził zmiany do Regulaminu Konkursu dot. terminów konkursowych oraz realizacji składanych projektów.

Tematy konkursu ”Granty Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich” obowiązujące w 2020 roku:
​1. Zdrowie w każdym wieku.
2. Zdrowie i środowisko.
Wnioski w formie papierowej jak i elektronicznej (w edytorze WORD) można nadsyłać do 4 czerwca 2020 r. (decyduje data wpływu) na adres Urząd Miejski w Bielsku-Białej, Pl. Ratuszowy 1, 43-300 Bielsko-Biała, Wydział Polityki Społecznej; email: prom_zdr@um.bielsko.pl

W załączeniu zmieniony Regulamin Konkursu.

Regulamin Konkursu

Wniosek

 

Zostaw 1% w Bielsku-Białej

 

Przedstawiamy bezpłatny program rozliczeniowy PIT, który umożliwia swobodny wybór i przekazanie 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego z terenu Miasta Bielska-Białej.

Odnośnik

Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowch przygotował „Wspieraj lokalnie” współpracując z PITax.pl Łatwe podatki.

 

Obniżenie czynszu dla organizacji pozarządowych

Organizacje pozarządowe prowadzące działalność w lokalach użytkowych będących własnością miasta Bielska-Białej otrzymają wsparcie polegające na obniżeniu czynszu. Związane jest to z ograniczeniami w prowadzeniu ich działalności statutowej wynikającymi z ogłoszenia stanu epidemii. Stosowne zarządzenie w tej sprawie podpisze 17 kwietnia prezydent Jarosław Klimaszewski.

Obniżenie czynszu dotyczyłoby organizacji pozarządowych, które wykażą, że w związku ze stanem epidemii wystąpiły ograniczenia prowadzonej przez nie działalności i złożą stosowny wniosek. Jeśli wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie, czynsz może zostać obniżony na podstawie aneksu do umowy najmu do kwoty 1 zł netto za lokal miesięcznie. Najemcy byliby jednak zobligowani do regulowania opłat niezależnych od wynajmującego oraz opłat za gospodarowanie odpadami.

Obniżki czynszu obowiązywać będą przez okres 3 miesięcy począwszy od kwietnia br., chyba, że stan epidemii zostanie wcześniej zniesiony. Nie dotyczyłyby one podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, które mogą skorzystać z obniżenia czynszu najmu w oparciu o Zarządzenie Prezydenta Miasta nr ON.0050.996.2020.ZGM z 25 marca 2020 r.  w sprawie udzielenia wsparcia najemcom lokali użytkowych, stanowiących własność Miasta Bielska-Białej w związku z ograniczeniami w prowadzeniu działalności gospodarczej wynikającymi z ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu pandemii.

W odniesieniu do należności za marzec 2020 r. najemcy mogą ubiegać się o odroczenie terminu płatności, a także ewentualne rozłożenie ich na raty na podstawie Uchwały Nr LIV/1241/2010 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z 27 kwietnia 2010 roku w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych Miasta Bielska-Białej i jego jednostek podległych, mających charakter cywilnoprawny.

 

Ministerialna informacja dotycząca wsparcia dla PES

Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej udostępnił informację na temat wsparcia ekonomii społecznej i solidarnej w związku z COVID-19. Jest to dokładny opis poszczególnych przepisów dotyczących PES zawartych w tzw. "Tarczy Antykryzysowej". Pełną informację znajdą Państwo w poniższym linku:

https://bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/Wsparcie%20dla%20PES.pdf

 

„Tarcza antykryzysowa - Poradnik dla organizacji pozarządowych”

 

Uchwalona 31 marca ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2020, poz. 568) zawiera szereg zapisów dotyczących organizacji pozarządowych. Poniżej przedstawiamy najważniejsze zapisy.


1. Zwolnienie organizacji pozarządowych z nieopłaconych składek ZUS - Art. 31zo

Organizacje pozarządowe zatrudniające poniżej 10 osób zwolnione są z obowiązku opłacenia nieopłaconych należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych, należnych za okres od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r.

Warunkiem uzyskania zwolnienia jest zatrudnianie w organizacji pozarządowej mniej niż 10 pracowników oraz złożenie kompletnego wniosku w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) do dnia 30 czerwca 2020 r.

2. Odroczenie terminu zapłaty składek ZUS lub rozłożenie ich na raty - Art. 15zb

Dla organizacji prowadzących działalność gospodarczą wprowadzono możliwość  odroczenia terminu płatności lub rozłożenie na raty należności z tytułu składek bez opłaty prolongacyjnej. Ulga dotyczy wszystkich płatników składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne. Dotyczy zarówno składek za przedsiębiorcę, jak i pracujące dla niego osoby. Nie ma znaczenia od kiedy organizacja pozarządowa prowadzi działalność gospodarczą, nie ma też znaczenia jej wielkość. Ulga dotyczy składek od stycznia 2020 r.  Warunkiem jest złożenie do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) wniosku RDU w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii albo w okresie 30 dni następujących po ich odwołaniu, wówczas opłata prolongacyjna nie zostanie naliczona od należności za okres od 1 stycznia 2020 r.

3. Niskooprocentowana pożyczka dla mikroprzedsiębiorców ze środków Funduszu Pracy, z możliwością umorzenia - Art.15zzd

Organizacje pozarządowe które prowadziły działalność gospodarczą przed dniem 1 marca 2020 r. mogą skorzystać z pożyczki udzielanej przez starostę z Funduszu Pracy. Pożyczka udzielana jest na wsparcie umożliwiające pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej i może zostać przeznaczona na przykład na opłacenie podatków, składek, kosztów wynajmu lokalu.

Maksymalna kwota pożyczki o jaką można się ubiegać to 5000,00 zł ze stałym oprocentowaniem w skali roku. Stałe oprocentowanie pożyczki wynosi w skali roku 0,05 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez Narodowy Bank Polski (będzie to 0,05 x stopa redyskonta weksli na dzień podpisania umowy). Jest to jedyny koszt tej pożyczki.

Spłata pożyczki rozpocznie się po trzymiesięcznym okresie karencji, a okres spłaty musi zamknąć się w 12 miesiącach, zgodnie z harmonogramem przekazanym przez powiatowy urząd pracy. Rada Ministrów będzie mogła, w celu przeciwdziałania COVID-19, w drodze rozporządzenia, przedłużyć okres spłaty pożyczki (ogólnie, nie dla danej osoby), ponad przewidziane 12 miesięcy. Pożyczka udzielana będzie jednorazowo.

UWAGA!!! Pożyczka wraz z odsetkami na wniosek mikroprzedsiębiorcy podlega umorzeniu, pod warunkiem, że mikroprzedsiębiorca przez okres 3 miesięcy od dnia jej udzielenia nie zmniejszy stanu zatrudnienia w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy w stosunku do stanu zatrudnienia na dzień 29 lutego 2020 r. We wniosku o umorzenie mikroprzedsiębiorca oświadcza o niezmniejszeniu stanu zatrudnienia.

Z pożyczki może skorzystać mikroprzedsiębiorca, który prowadził działalność gospodarczą przed dniem 1 marca 2020 r. i który spełnia warunki z art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców, tj. przedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki:

 • zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz
 • osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro.

Nie jest konieczne wykazywanie utraty dochodów lub spadku działalności.

Wniosek o pożyczkę przedsiębiorca powinien złożyć do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej po ogłoszeniu naboru przez dyrektora powiatowego urzędu pracy.

Z dniem 1 kwietnia 2020 r. Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku-Białej informuje, iż uruchamia nabór wniosków o udzielenie pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy przyznawanej na podstawie art. 15zzd ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku-Białej zaleca mikroprzedsiębiorcom, których miejscem prowadzenia działalności jest miasto Bielsko-Biała lub gminy: Buczkowice, Jasienica, Jaworze, Kozy, szczyrk, Wilkowice, Porąbka, Wilamowice, Czechowice-Dziedzice, oraz Bestwina, a chcącym skorzystać z  ww. formy wsparcia składanie wniosku w następujący sposób:

- wypełnionego formularza pobranego ze strony internetowej PUP i dołączenia go jako załącznik do „pisma ogólnego do podmiotu publicznego" przez portal epuap

lub

- złożenia wypełnionego i podpisanego formularza w formie papierowej do przygotowanej w holu Urzędu skrzynki w dniach pn- pt w godzinach od 8:00 do 13:00, wejście główne od ulicy Partyzantów lub w Filii w Czechowicach-Dziedzicach lub za pośrednictwem operatora pocztowego na adres siedziby Urzędu.

Dokumenty związane z pożyczką są gotowe do pobrania ze strony:

https://bielsko-biala.praca.gov.pl/-/11920699-tarcza-antykryzysowa-2020-niskoprocentowa-pozyczka-dla-przedsiebiorcow

4. Dofinansowanie kosztów wynagrodzeń pracowników NGO - Art. 15zze (dla organizacji nieprowadzących działalności gospodarczej), Art. 15zzb (dla organizacji prowadzących działalaność gospodarczą)

Organizacje pozarządowe, u których w wyniku wystąpienia COVID-19 nastąpi spadek przychodów z działalności statutowej o min. 30% mogą ubiegać się o dofinansowanie do części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne. Przez spadek przychodów z działalności statutowej rozumie się zmniejszenie przychodów z tej działalności obliczone jako stosunek łącznych przychodów z działalności statutowej wciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających w okresie po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku o przyznanie dofinansowania, w porównaniu do łącznych przychodów z działalności statutowej z analogicznych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego; za miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych, w przypadku gdy dwumiesięczny okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego, to jest w dniu innym niż pierwszy dzień danego miesiąca kalendarzowego.

Dofinansowanie stosuje się odpowiednio do wynagrodzeń osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę nakładczą lub umowy zlecenia albo innej umowy oświadczenie usług, do której zgodnie z ustawą z dnia 23kwietnia 1964r. – Kodeks cywilny stosuje się przepisy dotyczące zlecenia.

Dofinansowanie przyznawane jest w wysokości nieprzekraczającej 50% wynagrodzenia przy spadku przychodów o minimum 30%, 70% w przypadku spadku przychodów o minimum 50% i w wysokości 90% jeśli przychody organizacji spadły o ponad 80%.

Z dofinansowania można skorzystać przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące, w przypadku spadku przychodów z działalności statutowej w stosunku do analogicznego okresu w roku poprzednim. Jest obowiązek utrzymania w zatrudnieniu pracowników przez okres dofinansowania oraz okres równy temu okresowi, po zakończeniu dofinansowania.

Organizacja składa wniosek do właściwego powiatowego urzędu pracy wraz z oświadczeniem o:

 • wystąpieniu spadku przychodów z działalności, w związku z zaistnieniem COVID-19;
 • niezaleganiu w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy do trzeciego kwartału 2019 r.;
 • zatrudnianiu pracowników objętych wnioskiem;
 • wysokości wynagrodzenia każdego z pracowników objętych wnioskiem i należnych od tego wynagrodzenia składek na ubezpieczenia społeczne;
 • numerze rachunku bankowego albo numerze rachunku prowadzonego w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej właściwego dla prowadzonej działalności statutowej.

Wzory dokumentów dostępne są na stronie https://bielsko-biala.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/wynagrodzenia

5. Ochrona miejsc pracy - Art.15g

Organizacje pozarządowe prowadzące działalność gospodarczą, u których wystąpił spadek obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19 mogą zwrócić się z wnioskiem o przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy, o wypłatę ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych świadczeń na dofinansowanie wynagrodzenia pracowników objętych przestojem ekonomicznym albo obniżonym wymiarem czasu pracy, w następstwie wystąpienia COVID-19

Przez spadek obrotów gospodarczych rozumie się spadek sprzedaży towarów lub usług, w ujęciu ilościowym lub wartościowym:

 • nie mniej niż o 15%, obliczony jako stosunek łącznych obrotów wciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających w okresie po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku, o którym mowa wust.1, w porównaniu do łącznych obrotów z analogicznych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego; za miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych, w przypadku gdy dwumiesięczny okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego, to jest w dniu innym niż pierwszy dzień danego miesiąca kalendarzowego, lub
 • nie mniej niż o 25% obliczony jako stosunek obrotów z dowolnie wskazanego miesiąca kalendarzowego, przypadającego po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku, o którym mowa w ust.1, w porównaniu do obrotów z miesiąca poprzedniego; za miesiąc uważa się także 30kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych, w przypadku gdy okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego, to jest w dniu innym niż pierwszy dzień danego miesiąca kalendarzowego.

Świadczenia przyznawane są na podstawie wniosku złożonego przez przedsiębiorcę do dyrektora wojewódzkiego urzędu pracy właściwego ze względu na siedzibę przedsiębiorcy. Do wniosku należy dołączyć niezbędne oświadczenia.

Wzory dokumentów dostępne są na stronie https://bielsko-biala.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/swiadczenia

6. Zmiana terminu i zasad rozliczania zadania publicznego - Art. 15zzl

W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii oraz w terminie 30 dni następujących po ich odwołaniu organ administracji publicznej zlecający realizację zadania publicznego organizacjom pozarządowym, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 tej ustawy jest uprawniony do przedłużenia terminu na złożenie sprawozdania z wykonania zleconego zadania publicznego oraz rozliczenia udzielonej dotacji na realizację zadania publicznego z pominięciem terminów wynikających z ustawy z dnia 27sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, a także do uznania za uzasadnione wydatków po-niesionych na sfinansowanie działań realizowanych w ramach zleconego zadania publicznego, które zostały od-wołane w następstwie okoliczności związanych zobowiązywaniem stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.

W przypadku niewykonania planu działań lub nieosiągnięcie rezultatów założonych w umowie, na podstawie której zlecono realizację zadania publicznego, nie może skutkować uznaniem dotacji na realizację zadania publicznego w tej części za wykorzystaną niezgodnie z przeznaczeniem, pobraną nienależnie lub w nadmiernej wysokości i podlegającą zwrotowi.

7. Zlecanie zadań publicznych w trybie pozakonkursowym - Art. 15zzm

W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii organ administracji publicznej może zlecać organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie realizację zadania publicznego w celu przeciwdziałania COVID-19 z pominięciem otwartego konkursu ofert.

8. Zwolnienie opłat abonamentowych - Art. 15l

W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, od przedsiębiorców wstrzymuje się pobieranie opłat abonamentowych (Dz.U. z 2019 r. poz.1801 oraz z 2020 r. poz.383)

Organizacje pozarządowe zwolnione są z opłat abonamentowych i audiowizualnych w zakresie, w którym prowadzą działalność pożytku publicznego.

Jeśli organizacja pozarządowa spełnia kryteria, jest zwolniony na mocy ustawy: nie ma żadnych dodatkowych warunków i nie trzeba składać wniosku.

9. Zwolnienie z opłaty prolongacyjnej w decyzjach o odroczeniu lub płatności w ratach podatku i zaległości podatkowych - Art. 15za

Nie będą naliczana opłata prolongacyjna w przypadku złożenia wniosku o odroczenie lub rozłożenie na raty podatków, stanowiących dochód budżetu państwa.

Warunkiem jest złożenie wniosku do organu podatkowego, który na podstawie odrębnych przepisów jest właściwy do ustalania lub określania zobowiązań z tytułu danego podatku (np. w przypadku PIT do urzędu skarbowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania).
Termin złożenia wniosku: wniosek należy złożyć w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonych w związku z COVID-19 albo w okresie 30 dni następujących po ich odwołaniu.

10. Pracodawca będący zakładem aktywności zawodowej może ubiegać się o rekompensatę wypłaconego wynagrodzenia pracownikom niepełnosprawnym - Art. 15a

W związku z przeciwdziałaniem COVID-19, pracodawca będący zakładem aktywności zawodowej może ubiegać się o rekompensatę wypłaconego wynagrodzenia pracownikom niepełnosprawnym, o których mowa w art.29 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 27sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2020 r. poz. 426), pokrywanego ze środków pochodzących z działalności wytwórczej lub usługowej zakładu aktywności zawodowej lub innych źródeł, w części proporcjonalnej do występującej wdanym miesiącu liczby dni przestoju w działalności zakładu aktywności zawodowej lub zmniejszenia przychodu z tej działalności.

Pracodawca składa wniosek o rekompensatę do właściwego ze względu na siedzibę zakładu aktywności zawodowej oddziału Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.  Wniosek o rekompensatę składa się nie później niż w terminie 30 dni od dnia wypłaty wynagrodzeń pracownikom, za okres przestoju w działalności zakładu aktywności zawodowej lub zmniejszenia przychodu z tej działalności wdanym miesiącu w związku z przeciwdziałaniem COVID-19

 

Ponadto dzięki wprowadzeniu nowych rozporządzeń oraz innych regulacji prawnych organizacje pozarządowe otrzymały możliwość

1. Przedłużenia terminu na złożenie deklaracji CIT-8.

W 2020 r. nie trzeba składać deklaracji CIT-8 w standardowym terminie do 31 marca. Jest nowy termin dla organizacji pozarządowych –  do 31 lipca 2020 r. zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 27 marca 2020 w sprawie przedłużenia terminu do złożenia zeznania o wysokości dochodu osiągniętego (straty poniesionej) i wpłaty należnego podatku przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych (Dz. U. 2020 r. poz. 542)

W rozporządzeniu mowa jest możliwości wydłużenia terminu na złożenie zeznania od 2 do 4 miesięcy - zależnie od statusu podatnika.

Odroczenie obejmuje wszystkich podatników podatku dochodowego od osób prawnych (CIT), z tym, że w przypadku:

 • podatników osiągających wyłącznie dochody wolne od podatku (art. 17 ust. 1 ustawy o CIT),

a także

 • podatników osiągających dochody z działalności pożytku publicznego (art. 3 ust. 2 i 3, art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) stanowiące co najmniej 80% wszystkich przychodów 
 • termin zostanie przesunięty do dnia 31 lipca 2020 r. i dotyczyć będzie tych podatników, których rok podatkowy zakończył się w okresie od dnia 1 grudnia 2019 r. do dnia 31 marca 2020 r.;

           w przypadku pozostałych podatników: 

 • termin zostanie przesunięty do dnia 31 maja 2020 r. i dotyczyć będzie podatników, których rok podatkowy zakończył się w okresie od dnia 1 grudnia 2019 r. do dnia 31 stycznia 2020 r.

2. Przedłużenia o 3 miesiące terminu na sporządzenie i złożenie sprawozdania finansowego                     za 2019 r.

Dla organizacji pozarządowych, dla których rok obrotowy jest tożsamy z kalendarzowym rozporządzenie wprowadza nowy termin na sporządzenie i złożenie sprawozdania finansowego za rok 2019. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji (Dz. U. 2020 r. poz.570)  organizacje zobowiązane są do sporządzenia sprawozdania do końca czerwca i złożenia go do końca września 2020 r.

3. Uzyskania korzystniejszych warunków finansowania

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej jako Instytucja Pośrednicząca Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) i Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) wraz z Bankiem Gospodarstwa Krajowego przygotowały ułatwienia dla podmiotów ekonomii społecznej dotyczące warunków udzielania i spłaty pożyczek w ramach wspomnianych projektów

Podmioty ekonomii społecznej mają możliwość skorzystania z nowych warunków i zasad spłaty pożyczek:

 • wydłużenie karencji w spłacie kapitału na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy (dla nowych pożyczek oraz już udzielonych, w których nie rozpoczęła się jeszcze spłata kapitału),
 • maksymalnie 6-miesięczne wakacje kredytowe (możliwość zawieszenia spłaty rat kapitałowych lub kapitałowo-odsetkowych - do uzgodnienia pomiędzy pośrednikiem i PES),
 • dwukrotne obniżenie oprocentowania na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy* (dla nowych pożyczek oraz już udzielonych)**

 *po upływie 12 miesięcy, dla wszystkich pożyczek oprocentowanie ustalane jest wg  dotychczasowych zasad, tj. przed  uwzględnieniem  zmian;
** w stosunku do pożyczek udzielonych obniżenie oprocentowania odnosi się do stopy  redyskonta weksli, obowiązującej w dniu  zawarcia umowy pożyczki;
w przypadku trudnej sytuacji finansowej PES, związanej z COVID-19, pośrednik finansowy może obniżyć oprocentowanie do 0% na  okres nie dłuższy niż 12 miesięcy,

 • wydłużenie okresu utworzenia miejsca pracy maksymalnie do 12 miesięcy (dodatkowo o 6 miesięcy - dla zawartych umów i nowych pożyczek zawieranych do 31.12.2020)
 • wydłużenie okresu spłaty pożyczek o maksymalnie 12 miesięcy (dla Pożyczki na start i Pożyczki Rozwojowej).

Zmiany warunków dla zawartych umów będą mogły nastąpić po złożeniu wniosku przez pożyczkobiorcę. Warunki spłaty mogą zostać zmienione, po wiarygodnym uzasadnieniu przez pożyczkobiorcę, że sytuacja związana z COVID-19 spowodowała problemy płynnościowe w czasie spłaty pożyczki lub generuje ryzyko wystąpienia takich problemów w przyszłości, a także od oceny sytuacji przez pośrednika.

W przypadku organizacji mających swoje siedziby na terenie województwa śląskiego oraz małopolskiego wnioski składamy do Towarzystwa Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych TISE SA,
www.tise.pl
tel. 22 636 07 40 
e-mail:tise@tise.pl

 

Uruchomiony został Program "Kultura w sieci"

Tarcza Antykryzysowa dla ludzi i instytucji kultury - program „Kultura w sieci”
Minister kultury i dziedzictwa narodowego prof. Piotr Gliński ogłosił 3 kwietnia założenia nowego programu wsparcia dla artystów, twórców oraz instytucji, które ze względu na trwającą epidemię nie mogą realizować swojej twórczości artystycznej w dotychczasowej formie.
Budżet programu „Kultura w sieci” wynosi 20 mln zł, z czego 5 mln zostanie przeznaczonych na stypendia dla artystów, a 15 mln – dla instytucji i organizacji. Wnioski można składać do 20 kwietnia br.
Więcej informacji nt. programu i Tarczy Antykryzysowej dla obszaru kultury można znaleźć na stronach:

https://www.gov.pl/…/kultura-w-sieci–rusza-program-mkidn-fi…

https://www.gov.pl/…/mkidn-tarcza-antykryzysowa-obejmie-lud…

 

 

Związek Miast Polskich publikuje specjalne wydanie „Poradnika dla MIAST”

 

„Poradnik dla MIAST” to baza wiedzy i informacji na temat inicjatyw, współdziałania i aktywności miast podejmowanych w czasie pandemii. Pokazuje w przystępnej i przyjaznej formie konkretne przykłady działań miast, mieszkańców, firm i społeczności lokalnych, podejmowane w walce ze skutkami epidemii CoViD-19, gotowe do powielania przez inne miasta i obywateli.

Publikacja stanowi również cenną inspirację dla nauczycieli, bowiem zbiera w jednym miejscu zasoby istotne dla edukacji dzieci i młodzieży dotyczące pracy zdalnej z uczniami i przedszkolakami, takie jak: zestaw narzędzi i porad, które pomogą uporządkować wirtualną klasę, propozycje materiałów dydaktycznych i narzędzi, e-podręczniki, zadania interaktywne.

To nie wszystko. W kompendium znajdują się też informacje dla wolontariuszy, firm i organizacji pozarządowych (np. 90 narzędzi do pracy zdalnej, checklista dla firm), a także porady, jak zapewniać niezbędną pomoc medyczną, psychologiczną i prawną (linki do bieżących informacji na temat zarażeń w Polsce i na świecie). Ponadto znaleźć można sposoby na Wielkanoc on-line.

POLECAMY LEKTURĘ i ZACHĘCAMY DO ROZPOWSZECHNIANIA!

Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie:
http://www.miasta.pl/aktualnosci/jedno-dla-wszystkich-wszystkie-dla-jednego-poradnik-dla-miast

 

Nabór projektów do VII edycji Programu mPotęga.

 

Fundacja mBanku rozpoczęła nabór projektów do VII edycji Programu mPotęga.

Na autorów projektów edukacji matematycznej- szkoły, biblioteki, organizacje pozarządowe, grupy nieformalne - czekają granty do 8 tys. zł.

Program mPotęga ma za zadanie popularyzować matematykę wśród dzieci i młodzieży i pokazać im, jak bardzo potrzebna w codziennym życiu jest umiejętność sprawnego liczenia i logicznego myślenia.

Zasady mPotęgi są proste:

- Programem grantowym obejmujemy dzieci i młodzież uczące się w klasach

4-6 szkoły podstawowej (I Konkurs)lub 7-8 szkoły podstawowej (II Konkurs).

- Wniosek mogą złożyć: szkoły podstawowe, uczelnie wyższe, stowarzyszenia i fundacje, biblioteki oraz grupy nieformalne z całej Polski.

- Propozycje powinny pokazywać innowacyjne, nieszablonowe podejście do nauki matematyki.

- Przyznajemy granty w wysokości od 2 tys. do 8 tys. zł. (w zależności od Konkursu)

Nabór wniosków w szóstej edycji trwa do 11 maja br. Więcej informacji na stronie www.mpotega.pl

mPotęga

Ważny komunikat nt. zmiany terminów składania sprawozdań


• Złożenie zeznania CIT-8 i zapłaty podatku za 2019 r. zostały przesunięte w czasie. Zmiany dotyczą wszystkich podatników CIT.
• Wydłużone zostaną też terminy dotyczące sprawozdawczości finansowej.
• To wyjście naprzeciw postulatom podatników i efekt ścisłej współpracy Ministra Finansów i Przewodniczącego Komitetu ds. Pożytku Publicznego.

Z myślą o podatnikach płacących CIT-8, którzy w czasie pandemii koronawirusa znaleźli się w trudnej sytuacji, odpowiadając na postulaty, zmieniono terminy złożenia i zapłaty podatku CIT za 2019 r.

Nowe terminy to:

• 31 lipca 2020 r. dla podatników CIT-8 osiągających wyłącznie dochody zwolnione z opodatkowania oraz dla określonych organizacji pozarządowych, czyli dla organizacji osiągających wyłącznie dochody wolne od podatku, a także podatników działających w sferze pożytku publicznego, jeżeli ich przychody z tej działalności stanowią co najmniej 80% wszystkich przychodów.
• 31 maja 2020 r. wszyscy pozostali podatnicy płacący CIT-8

Zmiany w zakresie sprawozdawczości finansowej wprowadzi nowela ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (specustawa).
Po jej przyjęciu Minister Finansów odroczy, w drodze rozporządzenia, obowiązki jednostek sektora prywatnego, publicznego oraz organizacji pozarządowych związane m.in. ze sporządzaniem sprawozdań finansowych, ich badaniem przez firmy audytorskie, zatwierdzaniem oraz udostępnianiem tych sprawozdań do wiadomości publicznej.

https://www.gov.pl/web/finanse/wiele-rozwiazan-mf-w-ustawach-tarczy-antykryzysowej

 

Baza informacji o pomocy w czasie epidemii


Instytucje, organizacje i osoby prywatne, którzy organizują pomoc, doświadczyły jej lub słyszeli o inicjatywach pomocowych dla ludzi, systemu zdrowia i firm w potrzebie, prosimy o dzielenie się tymi informacjami na stronie niepodlegla.gov.pl poprzez narzędzie „Kronika życzliwości". Potrzebującym pozwala ono na łatwe wyszukanie wsparcia w miejscowościach, w których mieszkają lub działają.

 


Udostępniliśmy na stronie www.niepodlegla.gov.pl mapę, na którą za pośrednictwem internetowego formularza można zgłaszać realizowane działania pomocowe. Inicjatywy mogą zgłaszać m.in. jednostki samorządu terytorialnego, instytucje samorządowe, organizacje pozarządowe, firmy, formalne i nieformalne grupy mieszkańców oraz osoby prywatne. Działania mogą mieć charakter lokalny, regionalny i ogólnopolski. Do zgłoszenia można dołączyć dokumentację (np. zdjęcia, filmy, grafiki i inne).

Projekt nosi nazwę „Kroniki życzliwości”, która ma być nie tylko internetowym pamiętnikiem szlachetnych inicjatyw, ale przede wszystkim użytecznym narzędziem dla potrzebujących wsparcia. Osobom i instytucjom potrzebującym pomocy w czasie narodowej kwarantanny pozwoli na proste wyszukanie wsparcia w ich miastach i gminach. Kronika służy również inspirowaniu do działania poprzez proste gesty dnia codziennego, które w łatwy sposób można wdrożyć we własnej lokalnej społeczności.

Zapraszamy Państwa do dzielenia się swoimi inicjatywami i prosimy o przekazanie informacji o „Kronice życzliwości” instytucjom, organizacjom i mediom działającym na terenie Państwa miejscowości. Pokażmy razem, ilu jest ludzi dobrej woli, ile jest w nas solidarności i dobroci. Pokażmy, że łączą nas fundamentalne wartości, którymi dzielimy się z innymi.

Formularz można znaleźć na https://niepodlegla.gov.pl/dodaj-kronike/

Biuro Programu „Niepodległa”

 

Projekt "Z prawem na TY!"

Stowarzyszenie Wspierania Organizacji Pozarządowych MOST zaprasza do udziału w projekcie pn. "Z prawem na TY!"
Głównym celem projektu jest podniesienie poziomu kompetencji eksperckich przedstawicieli i przedstawicielek organizacji pozarządowych działających na terenie województwa śląskiego i okolicznych gmin z zakresu stanowienia prawa, ze szczególnym uwzględnieniem prawa pracy, prawa gospodarczego, ekonomii i analizy finansowej. Dodatkowo każdy z uczestników projektu będzie miał możliwość rozwoju swoich umiejętności miękkich z zakresu: autoprezentacji, wystąpień publicznych, negocjacji, przygotowania informacji prasowych i tekstów urzędowych, tworzenia grafik, tworzenia filmów i prowadzenia kanału na YT oraz w innych mediach społecznościowych, wyszukiwania informacji i analizy danych, zarządzania sobą w czasie oraz myślenia strategicznego.
Z uwagi na aktualną sytuację szkolenia odbywają się w sieci i już od przyszłego tygodnia uruchomiony zostanie cykl webinariów edukacyjnych dla organizacji pozarządowych działających na terenie województwa śląskiego i okolicznych gmin.

Aktualny grafik zaplanowanych wydarzeń:
- 1 kwietnia 2020 r. o 16.00 pt.: "NGO w Social Media. Ambasadorowie organizacji". Prowadzący: Kuba Nagórski, CEO w międzynarodowej grupie Spin Digital. Dodatkowe informacje i formularz rekrutacyjny: https://mostkatowice.org/…/ngo-w-social-media-ambasadorow…/…
- 6 kwietnia 2020 r. o 11.00 pt.: "Analiza danych w NGO. Diagnoza w projekcie". Prowadząca: Agnieszka Budzyńska, autorka kilkunastu dofinansowanych projektów. Dodatkowe informacje i formularz rekrutacyjny: https://mostkatowice.org/…/analiza-danych-w-ngo-diagnoza-w…/
- 7 kwietnia 2020 r. o 11.00 pt.: "Niezależne NGO. Fundraising". Prowadzący: Michał Serwiński, redaktor w Sektor 3.0, członek zarządu Wzmacniacz.org. Dodatkowe informacje znajdą się już wkrótce na mostkatowice.org
- 15 kwietnia 2020 o 16.00 pt.: "Planowanie strategiczne w NGO". Prowadzący: Piotr Bańczyk, niezależny coach, trener i doradca. Dodatkowe informacje znajdą się już wkrótce na mostkatowice.org

Szczegóły na stronie https://mostkatowice.org/2020/01/10/z-prawem-na-ty/

 

Z prawem na TY!

 

Startuje nabór w PROO Priorytet 3 oraz Priorytet 4 edycja 2020!

Rusza nabór wniosków w ramach tegorocznej edycji Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018–2030 PROO – Priorytet 3 Rozwój instytucjonalny lokalnych organizacji strażniczych i mediów obywatelskich oraz Priorytet 4 Rozwój instytucjonalny Think Tanków Obywatelskich.

Wnioski można składać od 12 marca 2020 r. od  12.00 do 15 kwietnia 2020 r. do 12.00 poprzez System Obsługi Dotacji.

W ramach konkursu PROO Priorytet 3 można uzyskać wsparcie dla inicjatyw służących rozwojowi instytucjonalnemu oraz realizacji działań statutowych przez lokalne organizacje strażnicze i media obywatelskie, działające na rzecz:

 • tworzenia warunków dla wielostronnej debaty wokół istotnych spraw publicznych,
 • monitorowania działań instytucji publicznych i prywatnych w duchu troski o dobro wspólne, w szczególności tam, gdzie podejmowane są decyzje lub stanowione jest prawo.

Dotacja może zostać przyznana na okres do 24 miesięcy. Wartość dotacji wynosi od 20 do 200 tys. zł.

W 2020 r. alokacja środków przeznaczonych na realizację Priorytetu 3 wynosi 6 400 000 zł z czego na konkurs zostanie wydatkowane 4 400 000 zł. Szacunkowa alokacja na 2021 rok wynosi 4 788 000 zł.

W ramach konkursu PROO Priorytet 4 można otrzymać wsparcie inicjatyw służących rozwojowi instytucjonalnemu think-tanków – organizacji obywatelskich o profilu analityczno-badawczym niedziałających dla zysku (non-profit) i funkcjonujących na marginesie formalnych procesów politycznych.

Dotacja może zostać przyznana na okres do 24 miesięcy. Wartość dotacji wynosi od 20 do 300 tys. zł.

W 2020 r. alokacja środków przeznaczonych na realizację Priorytetu 4 wynosi 6 400 000 zł z czego na konkurs zostanie wydatkowane 2 800 000 zł. Szacunkowa alokacja na 2021 rok wynosi 4 788 000 zł.

Pytania dotyczące konkursu można zadawać poprzez formularz kontaktowy PROO, pocztą elektroniczną na adres proo@niw.gov.pl oraz pod numerem telefonu 601 901 327.

Wszystkie dokumenty znajdują się również pod adresem generator.niw.gov.pl

 

Konkurs edukacyjny "Patroni Roku 2020"

Poseł na Sejm - Kazimierz Matuszny organizuje konkurs mający na celu upamiętnienie Polaków i wydarzeń ogłoszonych przez Sejm RP Patronami roku 2020. Konkurs adresowany jest do mieszkańców Bielska-Białej i okolicznych powiatów.

Cały regulamin konkursu możecie Państwo przejrzeć pod adresem: http://www.jelesnia.pl/zdjecia/ak/9558/skmbt-c22020031211390.pdf

 

Konkurs na najlepszą kampanię edukacyjną "NieBezpieczni w sieci"

Organizacje pozarządowe mają jeszcze równo 10 dni na zgłoszenie pomysłu do konkursu (Nie)Bezpieczni w sieci – konkurs dla NGO na najlepszą kampanię edukacyjną, którego celem jest wzrost świadomości Polaków na temat bezpieczeństwa w sieci.  .

Szczegóły konkursu w linku https://www.gov.pl/web/niezagubdzieckawsieci/informacja-o-konkursie

 

SZKOLENIE: „SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2019” - ODWOŁANE!!!

 

1% podatku 100% pomocy

 

1% podatku – 100% pomocy!

 

Okres rozliczeń podatkowych to idealny czas, aby małymi gestami przyczynić się do wielkich rzeczy. Przekazując 1% swojego podatku bielskim Organizacjom Pożytku Publicznego (OPP) wspieramy ich działalność na rzecz miasta Bielska-Białej i jego mieszkańców w wielu dziedzinach, m.in.: pomocy społecznej, zdrowia, edukacji, kultury, sportu, turystyki, integracji społecznej
i wolontariatu, wsparcia dzieci, młodzieży, osób starszych i niepełnosprawnych, a także ekologii
i ochrony zwierząt.

W minionym roku na konta bielskich OPP, wpłynęła rekordowa kwota - ponad 8,6 mln zł!

Pełną listę bielskich organizacji uprawnionych do pozyskania 1% podatku za 2019 r. znajdziecie Państwo na stronie https://bip.um.bielsko.pl/a,73688,opp-1.html

W Bielsku-Białej rusza kampania zachęcająca mieszkańców do przekazywania 1% podatku
na rzecz bielskich Organizacji Pożytku Publicznego.

Szeroko zakrojona kampania promocyjna 1 % przygotowana przez Miasto Bielsko-Białą wraz ze Stowarzyszeniem Kozianki oraz Centrum Handlowym Gemini Park obejmuje artykuły publikowane w prasie i internecie, ulotki dystrybuowane wśród mieszkańców Bielska-Białej, plakaty rozmieszczone w różnych punktach naszego miasta, w tym na przystankach autobusowych oraz CH Gemini Park, a także baner zawieszony w centrum miasta. Po raz pierwszy kampania obejmie również reklamę na miejskim autobusie oraz spot promocyjny emitowany w lokalnych mediach internetowych i TV. W spocie tym udział wzięła grupa przedszkolaków oraz Prezydent Miasta Bielska-Białej Jarosław Klimaszewski, aktorka Anna Guzik oraz sportowiec, przedsiębiorca i filantrop Rafał Sonik. Mamy nadzieję, że wszystkie te przedsięwzięcia umożliwią dotarcie
do jeszcze szerszego grona odbiorców i pozwolą pozyskać bielskim OPP jeszcze więcej środków
na ich niezwykle pożyteczną działalność.

Finał akcji odbędzie się 4 kwietnia br. w godz. 13.00-18.00, podczas eventu zorganizowanego
w Gemini Park Bielsko-Biała, na który już serdecznie Państwa zapraszamy.

Zachęcamy do obejrzenia krótkiego filmiku oraz zapoznania się z materiałami instruktażowymi dot. możliwości przekazania 1% podatku.

https://www.youtube.com/watch?v=DMCgSl56BKY

Decyduj mądrze – zostaw swój 1% w Bielsku-Białej.

SZKOLENIE: „SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2019”

 

Centrum Organizacji Pozarządowych serdecznie zaprasza w dniu 19 marca 2020 r. w  godz. 13.00-16.00 na bezpłatne szkolenie pn.:

„SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2019”

Szkolenie skierowane jest do organizacji, które chciałyby rozwiać ostatnie wątpliwości związane z przygotowaniem, podpisywaniem oraz składaniem sprawozdania finansowego za rok 2019

 

PROGRAM SZKOLENIA OBEJMUJE:

1. Podstawy prawne funkcjonowania organizacji pozarządowych

  - Ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

  - Ustawa o rachunkowości.  

2. Podstawy prawne do zastosowania zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych

  - Cele statutowe a cele wymienione w ustawie CIT.

  - Zasady prawidłowego sporządzenia deklaracji CIT 8.

3. Podstawy prawne dotyczące sprawozdań finansowych NGO za rok 2019

  - Prezentacja wzoru sprawozdania finansowego za rok 2019

  - Omówienie elementów sprawozdania finansowego i poszczególnych pozycji rachunku zysków i strat oraz bilansu;

  - Obowiązki, terminy i odpowiedzialność związana ze sprawozdaniem finansowym

4. Podpisywanie i składanie e-sprawozdań do KRS i KAS

  - Organizacje wpisane do KRS do rejestru przedsiębiorców

  - Organizacje wpisane do KRS do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki   zdrowotnej oraz wpisane w rejestr prowadzony przez właściwego starostę ( np. kluby sportowe )

Zajęcia poprowadzi: ekspert z zakresu księgowości z wieloletnim doświadczeniem w III sektorze, zajmująca się sprawozdawczością stowarzyszeń, fundacji oraz przedsiębiorstw społecznych. 

Miejsce szkolenia:

Centrum Organizacji Pozarządowych, 43-300 Bielsko-Biała, pl. Opatrzności Bożej 18

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy COP pod nr telefonu 33/497-07-90,

e-mail: cop@um.bielsko.pl lub w siedzibie Centrum Organizacji Pozarządowych                          

Zainteresowanych prosimy o kontakt telefoniczny, mailowy lub osobisty.

Zgłoszenia przyjmujemy do 16.03.2020 r. do godz. 12.00.

Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc decyduje kolejność zgłoszeń.

ZAPRASZAMY !

 

Startuje Priorytet 5 PROO, Edycja 2020!

Rusza nabór wniosków w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018–2030 PROO – Priorytet 5 Wsparcie doraźne Edycja 2020.

W ramach otwartego konkursu organizacje mogą uzyskać wsparcie na:

 1. pokrycie wydatków wynikających z nagłych potrzeb organizacji, powstałych w wyniku wystąpienia nieprzewidzianych sytuacji i zdarzeń, mogących mieć istotny wpływ na skuteczność działania organizacji i realizacji jej celów statutowych – POMOC DORAŹNA,
 2. pokrycie kosztów uczestnictwa przedstawicieli organizacji w wydarzeniach z życia publicznego o charakterze ogólnopolskim, ponadregionalnym, a także międzynarodowym, istotnych z punktu widzenia sektora pozarządowego lub związanych z branżą, w której działa dana organizacja – ŻYCIE PUBLICZNE,
 3. pokrycie kosztów związanych z członkostwem w podmiotach zrzeszających organizacje pozarządowe o charakterze międzynarodowym (między innym kosztów składek członkowskich, kosztów uczestnictwa w gremiach, posiedzeniach i innych wydarzeniach wynikających z członkostwa w organizacji)  istotnych zarówno z punktu widzenia sektora pozarządowego lub związanych z branżą, w której działa dana organizacja – CZŁONKOSTWO.

Nabór wniosków w ramach Konkursu ma charakter ciągły, tzn. wnioski można składać od 28 lutego 2020 r. do 30 listopada 2020 r. lub do wyczerpania środków przewidzianych na realizację Konkursu. Dotacja przyznana w ramach Konkursu musi zostać wykorzystana nie później niż do 31 grudnia 2020 r.

Wnioski należy składać wyłącznie poprzez Generator Wniosków, dostępny pod adresem: https://generator.niw.gov.pl/.

Pytania dotyczące konkursu można zadawać poprzez formularz kontaktowy PROO, pocztą elektroniczną na adres proo@niw.gov.pl oraz telefonując pod numer 885 221 531 lub 601 901 327 w dni robocze, w godzinach 10.00 – 16.00. Zachęcamy do zapoznania się z Regulaminem Konkursu.

Wszystkie dokumenty znajdują się pod adresem generator.niw.gov.pl.

 

Konkurs „Osobowość Ziem Górskich”

Szanowni Państwo!

Przypominamy, iż jeszcze tylko do 2 marca br. (poniedziałek) zgłaszać Kandydatów w kolejnej edycji  Konkursu „Osobowość Ziem Górskich” organizowanego przez Zarząd Stowarzyszenia Koalicja Marek Ziem Górskich z siedzibą w Żywcu.


Do Konkursu mogą zostać zgłoszone osoby fizyczne, organizacje pozarządowe lub przedsiębiorstwa z terenu Polski i Słowacji, które poprzez swoją działalność przyczyniły się do rozwoju i promocji ziem górskich. Kandydaci zgłaszani są w następujących kategoriach: „Mały Przedsiębiorca Ziem Górskich”, „Średni Przedsiębiorca Ziem Górskich”, „Duży Przedsiębiorca Ziem Górskich”, „Samorządowiec/Polityk Ziem Górskich”, „Dziennikarz Ziem Górskich”, „Organizacja Pozarządowa Ziem Górskich”, „Osobowość Ziem Górskich” oraz „Sportowiec Ziem Górskich”.

Zgłoszenia do Konkursu mogą dokonywać pochodzące z polsko-słowackich regionów górskich samorządy gospodarcze, stowarzyszenia i fundacje, prawni reprezentanci jednostek samorządu terytorialnego, organizacje samorządowe, placówki kulturalne i oświatowe oraz media. Zgłoszenia Kandydatów mogą dokonać również sami mieszkańcy terenów górskich (Polacy, Słowacy) pod warunkiem zebrania co najmniej 10 podpisów poparcia dla zgłaszanego Kandydata, przez osoby pełnoletnie i posiadające stałe zameldowanie na terenie ziem górskich polskich lub słowackich.

Nagrody w Konkursie będzie przyznawała Kapituła Konkursu, a jego rozstrzygnięcie nastąpi w trzech etapach. W pierwszym z nich, Kapituła oceni przesłane Kandydatury dokonując wyboru po trzech Nominowanych w każdej z Kategorii, których imiona i nazwiska zostaną opublikowane na stronie internetowej Koalicji. Przez 9 kolejnych dni Internauci oraz Laureaci poprzednich edycji będą mogli oddawać swoje głosy na Nominowanych w każdej kategorii. W ostatnim etapie Konkursu, Kapituła dokona wyboru Laureatów spośród Nominowanych zwykłą większością głosów.

Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi podczas Uroczystej Gali Finałowej, która odbędzie się 25 kwietnia 2020 r. w Żywcu.

Regulamin Konkursu oraz formularze zgłoszeniowe dostępne są w wersji elektronicznej na naszej stronie internetowej
www.koalicja.zywiec.pl.

W razie jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości proszę o kontakt ze Stowarzyszeniem Koalicja Marek Ziem Górskich z siedzibą w Żywcu, Rynek 2, telefonicznie pod nr tel. + 48  517 044 528 oraz e-mailowo:
koalicja2020@gmail.com.

 

Trwa konkurs w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy

Fundacja im. Stefana Batorego w konsorcjum z Fundacją Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” i Fundacją Akademia Organizacji Obywatelskich zapraszają do składania wniosków na projekty tematyczne w pierwszym konkursie dotacyjnym w programie Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanym ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021.

Kwota przeznaczona na dotacje w pierwszym konkursie: 10 455 000 EUR. Kwoty alokacji na poszczególne obszary wsparcia:

• Obszar 1. Angażowanie obywateli i obywatelek w sprawy publiczne i działania społeczne: 4 500 000 EUR,

• Obszar 2. Ochrona praw człowieka i równe traktowanie: 2 985 000 EUR,

• Obszar 3. Wzmocnienie grup narażonych na wykluczenie: 2 970 000 EUR.

Planowane rezultaty Programu i poszczególnych obszarów wsparcia znajdują się na stronie internetowej Programu http://aktywniobywatele.org.pl/o-funduszu/rezultaty/

W konkursie można składać wnioski na małe i duże dotacje.

I konkurs na projekty tematyczne – terminy składania wniosków:

 • wnioski wstępne: od 10 lutego od godz. 15.00 do 31 marca 2020 r. do godziny 12.00.
 • wnioski pełne: od 1 czerwca od godz.12.00 w południe do 31 lipca 2020 r. do godziny 12.00.

Szczegółowe informacje o konkursie wraz z dokumentacją konkursową znajdują się na stronie http://aktywniobywatele.org.pl/dla-wnioskodawcow/konkurs-na-projekty-tematyczne/

 

SZKOLENIE: „AUTOPREZENTACJA – EFEKTYWNE WYSTĄPIENIA PUBLICZNE”

 

CENTRUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH serdecznie zaprasza w dniu 19 lutego 2020 r. w  godz. 12.00-16.00

na bezpłatne szkolenie pn.:  „AUTOPREZENTACJA – EFEKTYWNE WYSTĄPIENIA PUBLICZNE”

Spotkanie skierowane jest do przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej działającej na terenie subregionu południowego woj. śląskiego, tj. powiatów bielskiego, cieszyńskiego, żywieckiego oraz miasta Bielska-Białej.

CEL SZKOLENIA?

Celem warsztatu jest rozwój umiejętności przygotowania oraz prowadzenia efektywnych prezentacji, nabycie umiejętności świadomego kreowania własnego wizerunku oraz wzmocnienie umiejętności komunikacyjnych.

PROGRAM SZKOLENIA OBEJMUJE:

 • Kluczowe elementy przygotowania wystąpienia.
 • Czym jest autoprezentacja i dlaczego komunikacji nie można odłożyć na półkę?
 • Struktura skutecznej prezentacji.
 • Techniki ułatwiające zainteresowanie oraz utrzymanie uwagi słuchaczy.
 • Techniki werbalne i niewerbalne wpływające na odbiór wystąpienia przez audytorium.
 • Przegląd mitów funkcjonujących w obszarze komunikacji.
 • Źródła emocji i stresu związanego z wystąpieniami publicznymi oraz metody ich neutralizacji.
 • Czynniki wpływające na poczucie pewności siebie podczas wystąpień publicznych.
 • Budowa własnego stylu prezentacji.
 • Ćwiczenia realizujące omawianą problematykę, podsumowanie modułu szkoleniowego.

Zajęcia poprowadzi: Urszula Patelka – szkoleniowiec, konsultant, z zawodu certyfikowany trener (Akademia Trenerów Sprzedaży Development Partners).

MIEJSCE SZKOLENIA:

Centrum Organizacji Pozarządowych, 43-300 Bielsko-Biała, pl. Opatrzności Bożej 18.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy COP pod nr telefonu 33/497-07-90, e-mail: cop@um.bielsko.pl lub w siedzibie Centrum Organizacji Pozarządowych           

Zainteresowanych prosimy o kontakt telefoniczny, mailowy lub osobisty. Zgłoszenia przyjmujemy do 17.02.2020 r. do godz. 15.00

ZAPRASZAMY !

 

Przypominamy o trwających konsultacjach

Na podstawie art. 11a ust. 7 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 122 ze zm.) oraz uchwały  Nr LIX/1371/2010 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego  projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej  tych organizacji, Prezydent Miasta Bielska-Białej zaprasza organizacje społeczne, działające na obszarze Gminy Bielska-Białej, których celem działania jest ochrona zwierząt do konsultacji/zgłaszania opinii do projektu uchwały:

W sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Bielska-Białej na 2020 r.

Opinię proszę kierować w formie pisemnej przy użyciu formularza na adres e-mail: gosp.komunalna@um.bielsko.pl

Termin zgłaszania opinii kończy się 25 lutego 2020 r.

Szczegółowe informacje wraz z formularzem i projektem uchwały znajdują się na stronie internetowej:

https://bip.um.bielsko.pl/a,73804,ogloszenie-o-konsultacjach-projektu-uchwaly-w-sprawie-przyjecia-programu-opieki-nad-zwierzetami-bezd.html

 

Startuje Priorytet 1a PROO, Edycja 2020!

Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego uruchomił nabór wniosków w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 PROO - Priorytet 1a. Wsparcie działań misyjnych i rozwoju instytucjonalnego Edycja 2020.

W ramach otwartego konkursu organizacje mogą uzyskać wsparcie na realizację działań misyjnych (statutowych) oraz wzmocnienie instytucjonalne. Łączna kwota w tej edycji konkursu przeznaczona na dotacje na okres 3 lat to ponad 52 mln zł.

W ramach konkursu można otrzymać wsparcie na rozwój instytucjonalny organizacji pozarządowych. Dotacja może zostać przyznana na okres od 24 do 36 miesięcy. Wartość dotacji wynosi od 100 do 700 tys. zł.

Wnioski można składać od 4 lutego 2020 r. od godz. 15.00 do 4 marca 2020 r. do godz. 12.00

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: https://www.niw.gov.pl/startuje-priorytet-1a-proo-edycja-2020/

Regulamin konkursu: https://niw.gov.pl/wp-content/uploads/2020/02/PROO_1a_Regulamin-2020-2020.02.03.pdf

 

II kadencja Rady Pożytku rozpoczęła działalność !

Uprzejmie informujemy, że podczas pierwszego posiedzenia Rady Działalności Pożytku Publicznego w Bielsku-Białej spośród jej członków zostało wybrane Prezydium Rady II kadencji w składzie:

Przewodniczący Rady Pożytku - Tomasz Lorek  (Towarzystwo Szkolne im. M. Reja)

I Wiceprzewodniczący - Krzysztof Wiewióra  (Stowarzyszenie Bielska Liga Koszykówki)

II Wiceprzewodniczący - Piotr Kucia (Zastępca Prezydenta Miasta)

Sekretarz Rady - Tomasz Szlaga - (Z-ca Naczelnika w Wydziale Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej).

 

Konsultacje regulaminów PROO, edycja 2020 – priorytet 1b, 3, 4 i 5

Zachęcamy wszystkie zainteresowane osoby, organizacje i instytucje do wyrażenia swoich opinii na temat projektu regulaminów konkursu Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich dotyczących następujących priorytetów:

 • Priorytet 1b Dotacje na wkład własny
 • Priorytet 3 Wsparcie rozwoju instytucjonalnego lokalnych organizacji strażniczych i mediów obywatelskich – Edycja 2020
 • Priorytet 4 Rozwój instytucjonalny think tanków obywatelskich – Edycja 2020
 • Priorytet 5 Wsparcie doraźne – Edycja 2020

 

Szczegóły na stronie https://www.niw.gov.pl/konsultacje-regulaminow-proo-edycja-2020-priorytet-1b-3-4-i-5/

 

Terminy złożenia zeznań podatkowych za 2019 rok

Ministerstwo Finansów informuje o terminach złożenia zeznań podatkowych za rok 2019. Początkiem terminu jest dzień 15 lutego 2020 r.

Zeznania podatkowe o wysokości osiągniętego dochodu lub poniesionej straty w roku podatkowym, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, składa się w terminie od dnia 15 lutego do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym.

Zatem zeznania PIT-36, PIT-36S, PIT-36L, PIT-36LS, PIT-37, PIT-38, PIT-39 za 2019 r. składa się w terminie od dnia 15 lutego do dnia 30 kwietnia 2020 r.

Natomiast zeznanie podatkowe o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczneskłada się w terminie od dnia 15 lutego do końca lutego roku następującego po roku podatkowym. Jeżeli dzień ten przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, to za ostatni dzień terminu uważa się następny dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy.

Zatem zeznania PIT 28 i PIT-28S za 2019 r. składa się w terminie od dnia 15 lutego do dnia 2 marca 2020 r.

Zeznania złożone przed początkiem terminu uznaje się za złożone w dniu 15 lutego 2020 r.

https://www.podatki.gov.pl/pit/wyjasnienia-pit/terminy-zlozenia-zeznan-podatkowych-za-2019-rok/

Pamiętajmy o przekazaniu 1% podatku na rzecz bielskich organizacji pożytku publicznego!

 

Ważne dla NGO !

Przypominamy organizacjom pozarządowym o dwóch najważniejszych terminach związanych                 z obowiązkami sprawozdawczymi

 • do 31 stycznia

Organizacje pozarządowe mają obowiązek przesłania deklaracji:

 • PIT-4R  Deklaracja roczna o zaliczkach na podatek dochodowy to roczna zbiorcza informacja o odprowadzonych do urzędu skarbowego zaliczkach na podatek dochodowy od osób fizycznych.
 • PIT-8AR  Deklaracja roczna o zryczałtowanym podatku dochodowym to roczna zbiorcza informacja o odprowadzonych do urzędu skarbowego zaliczkach na zryczałtowany podatek od osób fizycznych.
 • PIT-11 Informacja o przychodach z innych źródeł oraz o dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy to roczna informacja dla każdej zatrudnionej osoby zawierającą informacje o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 • PIT-8C Informacja o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych to roczna informacja wynikająca z rozliczeń przychodów z kapitałów pieniężnych.

Druki należy sporządzić wyłącznie elektronicznie i przesłać do urzędu skarbowego.

 • do 31 marca

Organizacje pozarządowe mają ostateczny termin na:

 • sporządzenie sprawozdania finansowego (bilans, rachunek wyników/rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa).

 

 • złożenia drogą elektroniczną deklaracji CIT-8 wraz załącznikami CIT-8/0 i CIT D do urzędu skarbowego.

CIT-8 Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych to informacja o przychodach   i kosztach organizacji w poprzednim roku podatkowym

UWAGA!!!

W związku z pojawiającym się wątpliwościami związanymi z tworzeniem sprawozdań czy koniecznością wypełniania deklaracji podatkowych, wszystkie organizacje pozarządowe, które chciałyby uzyskać pomoc związaną z właściwym wywiązaniem się powyższych obowiązków zapraszamy na bezpłatne, indywidualne konsultacje do siedziby Centrum Organizacji Pozarządowych (pl. Opatrzności Bożej 18, tel. 33 / 497 07 90, e-mail:  cop@um.bielsko.pl).

 

ulotka sprawozdawczość

 

 

1% podatku na rzecz OPP

Przypominamy o możliwości przekazania 1% podatku na rzecz organizacji pozarządowych posiadających status organizacji pożytku publicznego.

Zachęcamy Państwa do pozostawienia 1% podatku w Bielsku-Białej i przekazania go na rzecz bielskich OPP.

Z każdy rokiem zwiększają się środki finansowe, jakie podatnicy przekazują na rzecz OPP w 2019 r. ponad 14,5 mln osób przekazało na rzecz 8869 fundacji i towarzyszeń kwotę przekraczającą 874 mln zł.

Bielskie organizacje uprawnione do otrzymania 1% znajdziecie Państwo w linku:

https://bip.um.bielsko.pl/a,73688,organizacje-pozytku-publicznego-dzialajace-na-terenie-miasta-bielsko-biala-uprawnione-do-otrzymania-.html

Ulotka1%

 

 

Nabór wniosków do  Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Beskidy

Uprzejmie informujemy, iż trwa ciągły, otwarty nabór wniosków do  Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Beskidy w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Republika Czeska - Polska 2014-2020.

W ramach naboru dofinansowane będą wszystkie typy mikroprojektów (A,B,C) w dwóch osiach projektowych:

 • Osi priorytetowej 2 – Rozwój potencjału przyrodniczego i kulturowego na rzecz wspierania zatrudnienia
 •  
 • Osi priorytetowej 4 – Współpraca instytucji i społeczności

Wnioski projektowe, które zostaną złożone za pomocą aplikacji MS2014+ (https://mseu.mssf.cz) w terminie do 2 kwietnia 2020 r. będą rozpatrywane na XI posiedzeniu Euroregionalnego Komitetu Sterującego planowanym na czerwiec br.

Szczegółowe informacje dot. naboru znajdziecie Państwo na stronie www.euroregion-beskidy.pl

Ponadto informacje o Funduszu Mikroprojektów w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska-Polska 2014-2020 można uzyskać w Dziale Czeskim Biura:

Stowarzyszenia „Region Beskidy” ul. Widok 18/1-3, 43-300 Bielsko-Biała

tel. 033 488 89 22
e-mail: j.szweda@euroregion-beskidy.pl  oraz  g.kruczek@euroregion-beskidy.pl

Zachęcamy do składania wniosków.

 

euroregion

 

 

Ogólnopolski Konkurs Grantowy

Zachęcamy organizacje pozarządowe do zapoznania się z informacjami dotyczącymi Ogólnopolskiego Konkursu Grantowego  skierowanego do młodzieży w wieku 13-19 lat (uczniów klas siódmych i ósmych szkół podstawowych oraz  uczniów szkół średnich), z terenów wiejskich i miast do 20 tys. mieszkańców

W Ogólnopolskim Konkursie Grantowym o dotacje do 40 000 zł na działania trwające 15 miesięcy realizowane pomiędzy 1 lipca 2020 r. a 30 listopada 2021 r.  mogą ubiegać się:

 • organizacje pozarządowe (stowarzyszenia zarejestrowane w KRS lub w ewidencji prowadzonej przez Starostów i fundacje) z terenów wiejskich i małych miast (do 20 000 mieszkańców),
 • domy kultury i biblioteki, które otrzymały od 2000 roku co najmniej jedną dotację w Regionalnym Konkursie Grantowym Programu Równać Szanse.

 

Celem Programu jest wyrównanie szans młodych ludzi na dobry start w dorosłe życie. Chodzi o sytuację, w której młody człowiek z małej miejscowości potrafi samodzielnie i świadomie osiągać wyznaczone przez siebie cele myśląc perspektywicznie o własnej przyszłości. Ma bowiem takie samo prawo, jak jego rówieśnik z dużej aglomeracji, by spróbować odnieść sukces na miarę własnych możliwości oraz by jak najlepiej wykorzystać szanse, które przyniesie mu życie.

 

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie https://rownacszanse.pl/strona-glowna

Logo strony

 

 

“Śląskie Lokalnie 2020”.

W ramach projektu Instytut Pracy i Edukacji wraz z partnerem - Instytutem Rozwoju Rynku Pracy, jako Operatorzy - organizują konkurs mikrograntów o nazwie “Śląskie Lokalnie 2020”.

​Celem projektu jest rozwój młodych organizacji, grup nieformalnych, grup samopomocowych z terenu województwa śląskiego, poprzez zorganizowanie konkursu mikrograntowego, podczas którego rozdana zostanie kwota do 600 000 zł.

Szczegóły w linku https://www.fioslaskie.com/oprojekcie

Osoby zainteresowane projektem zapraszamy również na spotkanie informacyjne do siedziby Centrum Organizacji Pozarządowych w czwartek 23 stycznia 2020 godz. 17.00. Rejestracja na spotkanie możliwa jest drogą elektroniczną https://www.fioslaskie.com/events/bielsko-biala-spotkanie-informacyjne-fio

FIO Śląskie Lokalnie

 

Inkubator „Generator Dostępności”.

Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych i Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu ogłaszają I turę naboru do Inkubatora „Generator Dostępności”. Projekt służy poprawie dostępności produktów, usług i przestrzeni dla osób z ograniczeniami w mobilności i percepcji, w tym w szczególności osób starszych i osób z niepełnosprawnościami. Poszukujemy osób, organizacji, instytucji i firm, które chcą tworzyć dla nich nowe, bardziej efektywne rozwiązania. Innowatorom zapewniamy wsparcie merytoryczne, organizacyjne oraz finansowe. Nie oczekujemy gotowych pomysłów, a zaangażowania i dobrego rozpoznania sytuacji wybranej grupy. Na zgłoszenia czekamy do 14 lutego 2020 r.!

Szczegóły w linku https://innowacje.spoldzielnie.org/2020/01/14/generator-dostepnosci-i-tura-naboru-zgloszen-ogloszenie-o-naborze/

Generator

Zachęcamy do śledzenia naszego profilu na facebooku, na którym znajdują się najświeższe informacje dotyczące organizacji pozarządowych.

https://www.facebook.com/COPBielskoBiala/

 

Informujemy, że z dniem 31 lipca 2018 r. Urząd Miejski w Bielsku-Białej zakończył realizację projektu partnerskiego pn.: „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Subregionu Południowego” współfinansowanego z Unii Europejskiej ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Projekt realizowany był wraz z Bielskim Centrum Przedsiębiorczości oraz Bielskim Stowarzyszeniem Artystycznym „Teatr Grodzki” jako partnerami projektu. W trakcie funkcjonowania przedsięwzięcia tj. od 01.08.2016 do 31.07.2018 r. z różnorodnych form wsparcia OWES przy Urzędzie Miejskim w Bielsku-Białej skorzystało ponad 110 organizacji pozarządowych z terenu subregionu południowego. Ośrodek oferował wsparcie doradcze, szkoleniowe, animacyjne, promocyjne oraz infrastrukturalne.

Dziękujemy wszystkim organizacjom i przedstawicielom bielskiego sektora pozarządowego za dobrą  współpracę na rzecz ekonomii społecznej w Naszym Mieście i regionie!

Jednocześnie informujemy, że od dnia 1 sierpnia 2018 r. działania skierowane do przedstawicieli organizacji pozarządowych są kontynuowane i realizowane przez pracowników Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej w ramach CENTRUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH.

Zapraszamy przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej oraz osoby zainteresowane założeniem organizacji pozarządowych do skorzystania z możliwości uzyskania bezpłatnego wsparcia w naszym biurze, które zlokalizowane jest - podobnie jak OWES - przy pl. Opatrzności Bożej 18 (dawne USC):

Centrum Organizacji Pozarządowych jest do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach:

pon.-śr. 8:00-16:00
czw. 8:00-19:00
pt. 8:00-15:00

URZĄD MIEJSKI W BIELSKU-BIAŁEJ
Wydział Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości
Zespół ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
pl. Ratuszowy 6, 43-300 Bielsko-Biała
tel. 33 / 49 71 633, 49 71 638 fax. 33 / 49 71 630
e-mail: ngo@um.bielsko.pl

Centrum Organizacji Pozarządowych
ul. Cieszyńska 18, tel. 33/ 497 07 90
e-mail: cop@um.bielsko-biala.pl