Problemy alkoholowe

Problemy związane z alkoholem pośród problemów społecznych w Polsce mają szczególne znaczenie ze względu na rozmiar, złożoność oraz koszty społeczne i ekonomiczne, jakie z tego tytułu ponoszą indywidualne osoby, rodziny i całe społeczeństwo.

W Polsce podstawę prawną rozwiązywania problemów alkoholowych stanowi Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2019, poz. 2277 i Dz.U. z 2020 poz. 1492).

Profilaktyka i terapia uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia – wykaz podmiotów z terenu Bielska-Białej

Przydatne linki

Dołączone pliki:

Ambulatoryjne i stacjonarne placówki psychoterapii uzależnień

Punkt Informacyjno Kontaktowy AA s1

Punkt Informacyjno Kontaktowy SS s2