Wydział Komunikacji (jak załatwić sprawę)

 1. Wydział Komunikacji Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej zaleca wcześniejsze umówienie terminu wizyty za pośrednictwem strony internetowej: https://www.bezkolejki.eu/bb2

 2. Sprawy niewymagające dostarczenia oryginałów dokumentów (zbycie/nabycie pojazdu) można załatwić za pośrednictwem platformy e-Puap https://epuap.gov.pl lub Publicznego Operatora Pocztowego - Poczty Polskiej wysyłając kopię umowy bądź faktury z odpowiednim wnioskiem.
 3. Kategorie spraw

  1. Podstawy prawne
  2. Profil kandydata na kierowcę
  3. Wymiana karty motorowerowej na prawo jazdy kategorii am
  4. Wymiana prawa jazdy z tytułu zmiany danych
  5. Wydanie międzynarodowego prawa jazdy
  6. Wymiana prawa jazdy z powodu zagubienia, kradzieży lub zniszczenia
  7. Wymiana prawa jazdy "Starego typu" na dokument zgodny z obowiązującym wzorem
  8. Wymiana ważnego zagranicznego prawa jazdy (określonego w konwencji o ruchu drogowym) na polskie
  9. Wymiana ważnego zagranicznego prawa jazdy na polskie, które nie jest określone w konwencji o ruchu drogowym
  10. Wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne
  11. Wymiana prawa jazdy dla kierowców zawodowych (art.15 ustawy o kierujących pojazdami) - kod 95
  12. Zwrot zatrzymanego prawa jazdy z powodu cofnięcia uprawnień po upływie okresu orzeczonego zakazu prowadzenia pojazdów
  13. Wydanie zaświadczenia o posiadaniu uprawnień do kierowania pojazdami
  14. Rejestracja czasowa pojazdu na wniosek właściciela pojazdu
  15. Rejestracja pojazdu zakupionego w kraju (nowego i rejestrowanego w kraju) oraz zgłoszenie nabycia.
  16. Rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy
  17. Rejestracja pojazdu marki "Sam"
  18. Rejestracja pojazdu zabytkowego
  19. Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu
  20. Wydanie decyzji na wykonanie zastępczej tabliczki znamionowej
  21. Wydanie decyzji o nadaniu I umieszczeniu cech identyfikacyjnych (numerów nadwozia, podwozia)
  22. Wtórnik/wymiana tablic rejestracyjnych/dodatkowa tablica rejestracyjna
  23. Utrata/kradzież tablic rejestracyjnych
  24. Wtórnik/wymiana karty pojazdu
  25. Wtórnik dowodu rejestracyjnego
  26. Wymiana dowodu rejestracyjnego zniszczonego lub brak miejsca na kolejny wpis badań technicznych
  27. Wymiana dowodu rejestracyjnego z tytułu zmiany danych dotyczących właściciela np. Zmiana nazwiska/nazwy/adresu
  28. Dokonanie adnotacji w dowodzie rejestracyjnym o przystosowaniu do zasilania gazem/ciągnięcia przyczepy
  29. Wtórnik nalepki kontrolnej
  30. Wtórnik znaków legalizacyjnych
  31. Zmiana rodzaju pojazdu
  32. Zwrot zatrzymanego dowodu rejestracyjnego
  33. Zawiadomienie o zbyciu pojazdu
  34. Wyrejestrowanie pojazdu - (kasacja, wywóz za granicę)
  35. Rozpatrywanie i zatwierdzanie projektów organizacji ruchu oraz wniosków dotyczących zmian organizacji ruchu
  36. Wykorzystanie dróg w sposób szczególny
  37. Wpis do ewidencji instruktorów
  38. Wydanie zaświadczenia o wpisie do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców
  39. Wydanie uprawnień dla diagnostów do wykonywania badań technicznych pojazdów
  40. Wydanie zaświadczenia potwierdzającego wpis przedsiębiorcy do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów