Wydział Komunikacji (jak załatwić sprawę)

 1. Wydział Komunikacji Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej informuje, że od dnia 14 czerwca 2021 r. urząd  został otwarty i nie ma potrzeby wcześniejszego umówienia wizyty w urzędzie.                                                                                                            

 2. Pozostawiamy możliwość umówienia terminu wizyty w urzędzie za pośrednictwem strony internetowej: https://www.bezkolejki.eu/bb2

 3. Sprawy niewymagające dostarczenia oryginałów dokumentów (zbycie/nabycie pojazdu) można załatwić za pośrednictwem platformy e-Puap https://epuap.gov.pl lub Publicznego Operatora Pocztowego - Poczty Polskiej wysyłając kopię umowy bądź faktury z odpowiednim wnioskiem.

 4. W przypadku załatwienia sprawy przez pełnomocnika należy dołączyć do wniosku pełnomocnictwo. Wzór pełnomocnictwa.

Kategorie spraw:

 1. Podstawy prawne
 2. Profil kandydata na kierowcę
 3. Wymiana karty motorowerowej na prawo jazdy kategorii am
 4. Wymiana prawa jazdy z tytułu zmiany danych
 5. Wydanie międzynarodowego prawa jazdy
 6. Wymiana prawa jazdy z powodu zagubienia, kradzieży lub zniszczenia
 7. Wymiana prawa jazdy "Starego typu" na dokument zgodny z obowiązującym wzorem
 8. Wymiana ważnego zagranicznego prawa jazdy (określonego w konwencji o ruchu drogowym) na polskie
 9. Wymiana ważnego zagranicznego prawa jazdy na polskie, które nie jest określone w konwencji o ruchu drogowym
 10. Wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne
 11. Wymiana prawa jazdy dla kierowców zawodowych (art.15 ustawy o kierujących pojazdami) - kod 95
 12. Zwrot zatrzymanego prawa jazdy z powodu cofnięcia uprawnień po upływie okresu orzeczonego zakazu prowadzenia pojazdów
 13. Wydanie zaświadczenia o posiadaniu uprawnień do kierowania pojazdami
 14. Rejestracja czasowa pojazdu na wniosek właściciela pojazdu
 15. Rejestracja pojazdu zakupionego w kraju (nowego i rejestrowanego w kraju) oraz zgłoszenie nabycia.
 16. Rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy
 17. Rejestracja pojazdu marki "Sam"
 18. Rejestracja pojazdu zabytkowego
 19. Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu
 20. Wydanie decyzji na wykonanie zastępczej tabliczki znamionowej
 21. Wydanie decyzji o nadaniu I umieszczeniu cech identyfikacyjnych (numerów nadwozia, podwozia)
 22. Wtórnik/wymiana tablic rejestracyjnych/dodatkowa tablica rejestracyjna
 23. Utrata/kradzież tablic rejestracyjnych
 24. Wtórnik/wymiana karty pojazdu
 25. Wtórnik dowodu rejestracyjnego
 26. Wymiana dowodu rejestracyjnego zniszczonego lub brak miejsca na kolejny wpis badań technicznych
 27. Wymiana dowodu rejestracyjnego z tytułu zmiany danych dotyczących właściciela np. Zmiana nazwiska/nazwy/adresu
 28. Dokonanie adnotacji w dowodzie rejestracyjnym o przystosowaniu do zasilania gazem/ciągnięcia przyczepy
 29. Wtórnik nalepki kontrolnej
 30. Wtórnik znaków legalizacyjnych
 31. Zmiana rodzaju pojazdu
 32. Zwrot zatrzymanego dowodu rejestracyjnego
 33. Zawiadomienie o zbyciu pojazdu
 34. Wyrejestrowanie pojazdu - (kasacja, wywóz za granicę)
 35. Rozpatrywanie i zatwierdzanie projektów organizacji ruchu oraz wniosków dotyczących zmian organizacji ruchu
 36. Wykorzystanie dróg w sposób szczególny
 37. Wpis do ewidencji instruktorów
 38. Wydanie zaświadczenia o wpisie do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców
 39. Wydanie uprawnień dla diagnostów do wykonywania badań technicznych pojazdów
 40. Wydanie zaświadczenia potwierdzającego wpis przedsiębiorcy do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów