Wydział Komunikacji (jak załatwić sprawę)

                                                                                                          
 1. Istnieje możliwość umawiania wizyty w  urzędzie za pośrednictwem strony internetowej: https://www.bezkolejki.eu/bb2
 2. Sprawy niewymagające dostarczenia oryginałów dokumentów (zbycie pojazdu) można załatwić za pośrednictwem platformy e-Puap https://epuap.gov.pl lub Publicznego Operatora Pocztowego - Poczty Polskiej wysyłając kopię umowy bądź faktury z odpowiednim wnioskiem.
 3. W przypadku załatwienia sprawy przez pełnomocnika należy dołączyć do wniosku pełnomocnictwo. Wzór pełnomocnictwa.
 4. Wysyłka dowodu rejestracyjnego możliwa jest dopiero po upływie ważności wydanego pozwolenia czasowego.
 5. Zgłoszenie zbycia online (krok po kroku)
 6. Sprawy związane z wydaniem prawa jazdy oraz rejestracją pojazdu można załatwić za pośrednictwem usługi  e-Urząd Usługa realizowana przez Polską Wytwórnię Papierów Wartościowych S.A.
 7. Przed złożeniem wniosku proszę o zapoznanie się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych - klauzula dostępna w pliku do pobrania.

Kategorie spraw:

 1. Wykaz aktów prawnych
 2. Profil kandydata na kierowcę
 3. Wymiana karty motorowerowej na prawo jazdy kategorii AM
 4. Wymiana prawa jazdy z tytułu zmiany danych
 5. Wydanie międzynarodowego prawa jazdy
 6. Wymiana prawa jazdy z powodu zagubienia, kradzieży lub zniszczenia
 7. Wymiana prawa jazdy "Starego typu" na dokument zgodny z obowiązującym wzorem
 8. Wymiana ważnego zagranicznego prawa jazdy (określonego w konwencji o ruchu drogowym) na polskie
 9. Wymiana ważnego zagranicznego prawa jazdy na polskie, które nie jest określone w konwencji o ruchu drogowym
 10. Wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne
 11. Wymiana prawa jazdy dla kierowców zawodowych (art.15 ustawy o kierujących pojazdami) - kod 95 (PKZ Profil Kierowcy Zawodowego)
 12. Wydanie Karty Kwalifikacji Kierowcy (KKK)
 13. Zwrot zatrzymanego prawa jazdy z powodu cofnięcia uprawnień po upływie okresu orzeczonego zakazu prowadzenia pojazdów
 14. Wydanie zaświadczenia o posiadaniu uprawnień do kierowania pojazdami
 15. Rejestracja czasowa pojazdu na wniosek właściciela pojazdu
 16. Rejestracja pojazdu zakupionego w kraju (nowego i rejestrowanego w kraju)
 17. Rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy
 18. Rejestracja pojazdu marki "Sam"
 19. Rejestracja pojazdu zabytkowego
 20. Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu
 21. Wydanie decyzji na wykonanie zastępczej tabliczki znamionowej
 22. Wydanie decyzji o nadaniu i umieszczeniu cech identyfikacyjnych (numerów nadwozia, podwozia)
 23. Wtórnik/wymiana tablic rejestracyjnych/dodatkowa tablica rejestracyjna
 24. Utrata/kradzież tablic rejestracyjnych
 25. Wtórnik dowodu rejestracyjnego
 26. Wymiana dowodu rejestracyjnego zniszczonego lub brak miejsca na kolejny wpis badań technicznych
 27. Wymiana dowodu rejestracyjnego z tytułu zmiany danych dotyczących właściciela np. Zmiana nazwiska/nazwy/adresu
 28. Dokonanie adnotacji w dowodzie rejestracyjnym o przystosowaniu do zasilania gazem/ciągnięcia przyczepy
 29. Wtórnik znaków legalizacyjnych
 30. Zmiana rodzaju pojazdu
 31. Zwrot zatrzymanego dowodu rejestracyjnego
 32. Zawiadomienie o zbyciu pojazdu
 33. Wyrejestrowanie pojazdu - (kasacja, wywóz za granicę)
 34. Rozpatrywanie i zatwierdzanie projektów organizacji ruchu oraz wniosków dotyczących zmian organizacji ruchu
 35. Wykorzystanie dróg w sposób szczególny
 36. Wniosek o wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego
 37. Wniosek o wydanie opinii w zakresie geometrii drogi w projekcie budowlanym dla inwestycji drogowej
 38. Wpis do ewidencji instruktorów
 39. Wydanie zaświadczenia o wpisie do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców
 40. Wydanie uprawnień dla diagnostów do wykonywania badań technicznych pojazdów
 41. Wydanie zaświadczenia potwierdzającego wpis przedsiębiorcy do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów